Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

Groenland
U bent hier: inhoudsopgave - de aarde - Groenland
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

bergketens van Groenland houden de ijskap vast

klik op foto voor vergroting

 

 

 

André Bijkerk schrijft in een commentaar op climataegate.nl van 8-7-2017:

"Dat de ijskap van Groenland zo stabiel is, dat het de warmste perioden met gemak overleeft, zoals het laatste interglaciaal, het Eemian, komt vanwege zijn bijzondere topografie:

Het is overal omgeven door bergketens en het kan geen kant op. En alle bangmakerijen dat het nog sneller in zee zal glijden dan we dachten, wordt hierdoor lelijk aan de kaak gesteld. Het kan niet in zee glijden. Het is niet meer dan bangmakerij."

 

 

 

Deze paragraaf van Bijkerk zegt dus iets anders dan de elders door ons geciteerde tekst van Is Canada Ready? : "The oceans have already risen an estimated 120 meters and would rise another 6.5 meters if most of the ice on Greenland melts (as it did in the last and any other interglacial period). How long before all of the Greenland ice melts and sea levels rise another 6 meters? 500 years? 200 years? What will happen after it melts? Will the Atlantic ocean current reverse causing considerably cooler temperatures for a long time in places like Northern Europe, Toronto and New York? There exists a clear record of what has happened in the past. Will it happen again? We need to know." (Bron in 2009 IsCanadaReady.Com,).Link is helaas gebroken: http://www.iscanadaready.com/?gclid=CKuxr9L7xJ4CFaBb4wodugyNqQ


Zie ook het artikel Scientists Grapple With the Mysteries of Greenland’s Melting Ice Sheet van Brad Badelt d.d. 5 juli 2017 op de website Arctic Deeply.


Nevenstaande grafiek toont de oppervlakte van de Groenlandse ijskap sinds de laatste ijstijd, een periode van 10.000 jaar.

Wat mij opvalt is dat het oppervlak van de ijskap sinds 10.000 jaar nooit meer dan 10% varieerde !

Na de laatste ijstijd was er - logischerwijze - een afname van het ijs tot een minimum ca. 3,5 duizend jaar geleden.

Daarna steeg de omvang van de ijskap weer, met kleine dips zoals o.a. in de zgn. Middeleeuwse Warme Periode- MWP. Ook sinds 1900 zien we een vergelijkbare kleine dip.

  Groenlandse ijskap de laatste 10.000 jaar
Klik op de grafiek voor een vergroting.


De oppervlakte van de Groenlandse ijskap is momenteel even groot als ca. 7,5 duizend jaar geleden, volgends de grafiek hier onder ca. 1,9 miljard m2 = 1,9 miljoen vierkante km (km2).

Onderstaande grafiek lijkt de bovengenoemde stelling van Bijkerk te bevestigen (dat het ijs op Groenland grotendeels moeilijk weg kan glijden richting zee en dat de ijskap van Groenland zo stabiel is, dat het de warmste perioden met gemak overleeft.

Onderstaande grafiek lijkt de stelling van Is Canada Ready? te logenstraffen, dat "most of the ice on Greenland melts (as it did in the last and any other interglacial period)"


1000 jaar geleden: in de tijd van De Vikingen was landbouw aan de kust mogelijk en moet het dus warmer zijn geweest dan tegenwoordig.
De Vikingen noemden het ontdekte land Groen Land en dat was natuurlijk niet voor niets.
In de grafiek hier boven toont het ijsoppervlakte een kleine dip in de Middeleeuws Warme Periode = Mideaval Warm Period - MWP , een ijsopervlakte die geringer is dan anno nu.

Dat is ook de conclusie van vastgoedbelegger Niek Sandmann. Zie hier voor het artikel in De Telegraaf van 24-1-2019.

Een reis naar Groenland in 2016 met zijn zeilschip De Dwinger legde de kiem voor zijn klimaattwijfels. „Ik wilde met eigen ogen zien wat er aan de hand is.

Aan de oostkant van het eiland zag ik vijfhonderd kilometer gletsjers van honderd meter hoog. Nul land.

Aan de zuidwestkant is de opwarming beter te merken. Ik bezocht er ook een museumpje, met overblijfselen van de Vikingen die er rond het jaar duizend woonden. Waar zij ooit landbouw bedreven ligt nu honderd meter gletsjer…

Dus het was er toen veel heter dan nu.”Sandmann: „Als er toen sprake is geweest van opwarming kan onze menselijke CO2-uitstoot geen oorzaak zijn geweest. Maar dan denk ik met mijn domme logica: wat waren de oorzaken dan wel? Als er natuurlijke redenen waren, spelen die nu dan geen rol?”

Toen hij vervolgens las over de omstreden hockeystick-theorie, een klimaatmodel dat de huidige opwarming als uniek betitelt en de warme Middeleeuwen verdoezelt, concludeerde de zakenman: „Wij worden niet goed voorgelicht. Dit is gewoon niet correct.”

 

Sandmann's zeilboot voor de kust van Groenland

klik voor een vergroting op de foto; ? NIEK SANDMANN EN EPA

 

Over één ding wenst Sandmann geen twijfel te laten bestaan: hij is geen klimaatscepticus. Hij houdt zich ernstig bezig met de energie-transitie en de verduurzaming en isolatie van onroerend goed-projecten.
„Ik ben me rot geschrokken hoe rechters en politici ons de laatste tijd richting een beleid duwen dat uiteindelijk de wereld slechts 0,0003 graad aan opwarming scheelt in het jaar 2100. En dan mogen China en India gewoon nieuwe kolencentrales bouwen onder het Akkoord van Parijs. We zadelen onze burgers op met een enorme lastenverzwaring, maar de meeste Nederlanders hebben er nauwelijks benul van. Willen we dat wel ?”

Sandmann las eind december in De Telegraaf over het klimaatmanifest van 24 professoren, ingenieurs en andere experts. De veelal gepensioneerde wetenschappers stelden in het artikel ’Wetenschap in plaats van emotie’ dat klimaat veel te ingewikkeld is om het broeikasgas CO2 als enige draaiknop te zien voor de temperatuur. Maar dat geluid, zo stelde Guus Berkhout, emeritus hoogleraar geofysica aan de TU Delft, is nergens nog welkom. Zeker niet aan de klimaattafels. Met als risico dat we straks een onbetaalbaar programma optuigen, dat honderden miljarden kost maar aan het klimaat nauwelijks iets wijzigt en ons wel veel armer maakt. "Leg dit in referendum aan burger voor"

Sandmann: „Ik zei tegen mijn medewerker: zoek die personen voor me op!” En dus rolde vlak na oud en nieuw een brief van de zakenman bij Berkhout op de deurmat. Uit enkele ontmoetingen volgde een akkoord. Sandmann investeert een half miljoen euro in de nieuwe stichting Climate Intelligence. Daarmee gaan Berkhout en enkele mede-oprichters lopend onderzoek financieren en tegelijkertijd proberen ze extra financiering aan te trekken voor een onafhankelijk wetenschappelijk instituut.

De totale ijsmassa is de laatste decennia niet gedaald, het is eerder gestegen:
It’s time for the Greenland ice sheet’s annual health report, brought to you by scientists from the Danish Meteorological Institute and Polar Portal. For this year, we calculated a total “surface mass budget” (SMB) of the ice sheet of 517bn tonnes, which is almost 150bn tonnes above the average for 1981-2010, ranking just behind the 2016-17 season as sixth highest on record. --Science Nordic, 27 October 2018


Toen er nog weinig CO2 de lucht in ging, in 1939 en in 1952 waren klimaatwetenschappers ook al bang voor het smelten van ijskappen en gletsjers in Alaska, Groenland, Spitsbergen en Noorwegen, met een versnelling in de laatste 50 jaar tot 1952, dus al vanaf 1900 ! Rond Spitsbergen smolt het ijs al 8 maanden i.p.v. de tot dan toe gebruikeleijke 3 maanden per jaar.

alarmisten in 19139 en 1953 vreesden ook al voor smeltende ijskappen en gletchers
klik voor vergroting; Door Tony Heller, gepubliceerd op 21 sep. 2017 op Youtube
U bent hier: inhoudsopgave - de aarde - Groenland
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !