Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies


KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Het KNMI is oorspronklijk opgericht om weersvoorspellingen te doen. Dat is moeilijk genoeg in ons wisselvallige klimaat, maar het lukt steeds beter. Ze doen nu ook ijverig mee aan het voorspellen van het klimaat: zinvol of geldverslindende overmoed ?

het adjustoceen

U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - KNMI
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Nederland heeft steeds vaker blauwe luchten met minder wolken en meer zon. De lucht boven Nederland is schoner. Daardoor wordt Nederland zonniger en hebben we warmer weer. Dat blijkt uit 'De toestand van het klimaat in Nederland 2008', het klimaatrapport van het KNMI over de afgelopen vijf jaar. (link blijkt 9-9-'17 helaas verbroken).

Het PCCCconcludeerde in juni 2007 voor Nederland op basis van een recent verschenen VN-klimaatrapport, dat er meer hittegolven zullen voorkomen vanwege toenemnde oostenwind.

En, mocht dat niet zo zijn, dan zorgt het KNMI er wel voor dat het toch zo lijkt.................


Komen hittegolven tegenwoordig veel vaker voor?

Tot 2016 kon men op de site van het KNMI de volgende tabel en grafiek vinden over hittegolven in ons land sinds 1901.

hittegolven in Nederland

De tabel is ook in een grafiek weergegeven:

hittegolven in NL sinds 1901

Terwijl Nederland (in de zomer van 2018) geniet maar ook last heeft van een warme, zonnige en zeer droge zomer doemt de onvermijdelijke vraag op hoe uitzonderlijk de huidige warme periode is in historisch perspectief en in hoeverre dit met klimaatverandering te maken heeft.
Het KNMI stelde in het NOS-journaal van donderdag 26 juli 2018 bij monde van Geert Jan van Oldenborgh dat:

"Een warme zomer zoals we die nu hebben, gaan we in de toekomst nog veel vaker zien. Hittegolven komen nu frequenter voor: van een keer in de twintig jaar een eeuw geleden, tot elke twee tot drie jaar nu".

Maar..........

Dat hittegolven nu vaker voorkomen is pas sinds 2016 ‘waar’. Toen presenteerde het KNMI namelijk een nieuwe gehomogeniseerde reeks voor De Bilt. Die homogenisatie hield in dat metingen vóór 1951 gecorrigeerd werden. Dat bleek met name gevolgen te hebben voor de hoogste temperaturen in De Bilt: waardes boven de 27 graden Celsius zijn met maar liefst 1,9 graden naar beneden bijgesteld. Dit heeft ingrijpende consequenties voor met name het aantal hittegolven in de periode 1906-1951. Dat waren er 23 maar door de correcties bleven daar nog maar 6 van over.

Hoewel niemand bestrijdt dat correcties door stationverplaatsingen en veranderde meetmethoden nodig kunnen zijn, roept deze ingrijpende aanpassing van de metingen in De Bilt wel grote vragen op. De metingen moesten destijds met 0,1 graden Celsius nauwkeurigheid afgelezen worden. Kan het werkelijk zo zijn dat met terugwerkende kracht alle historische waardes boven de 27 graden er bijna twee graden naast zaten?

Zo zijn in 1947 b.v. 3 van de 4 hittegolven verdwenen, zoals aangegeven in onderstaande tabel:

hittegolven in Nederland in 1947   we leven nu in het adjustoceen
klik opd het cartoon voor een vergroting

Bronnen van bovenstaande grafieken en teksten: Rob de Vos en Marcel Crok op www.destaatvanhet-klimaat.nl van 6-8-2018 alsmede klimaatgek.nl van 2-8-2018 en 7-8-2018.

De Vos en Crok zamelen nu geld in via crowdfunding om uit te gaan zoeken hoe dit zit. Zie hier.

Hun onderzoeksvragen zijn:
- Laten de ongecorrigeerde temperatuurmetingen in De Bilt in de jaren 1950/1951 (de periode van veranderingen) inderdaad een trendbreuk zien en zo ja hoe groot is die ?
- Met andere woorden, is de noodzaak om te homogeniseren aangetoond ?
- Hoe veranderde de temperatuur bij andere meetstations in dezelfde periode ?
- Waarom besloot het KNMI om de metingen in De Bilt te homogeniseren aan de hand van station Eelde (bij Groningen) dat 143 km noordoostwaarts ligt.
- Zijn er geen andere stations dichterbij die geschikter zijn ?
- Kunnen we de resultaten reproduceren ?
- Hoe verhouden het aantal warme en tropische dagen in De Bilt zich ten opzichte van andere (hoofd)stations in Nederland en eventueel ten opzichte van omringende landen ?


Nederland: klimaat- en weersvoorspellingen
Het PCCC concludeerde in juni 2007 het volgende voor Nederland op basis van een recent verschenen VN-klimaatrapport:
- de gemiddelde temperatuur zal in 2050 2 graden C. zijn gestegen.
- meer regen in de winter
- meer extreme neerslag
- meer hittegolven, want:
- vaker Oostewind
- de zeespiegel zal in het jaar 2100 35 à 85 cm. zijn gestegen (in de 20e eeuw was dat slechts 10 cm).
(Bron: FD 7-6-07)

Nederland wordt zonniger en warmt twee keer zo snel op als de rest van de wereld.
Soms lijkt het er niet op, maar Nederland heeft steeds vaker blauwe luchten met minder wolken en meer zon. De lucht boven Nederland is schoner. Daardoor wordt Nederland zonniger en hebben we warmer weer.
Dat blijkt uit 'De toestand van het klimaat in Nederland 2008', het klimaatrapport van het KNMI over de afgelopen vijf jaar dat donderdag werd aangeboden aan staatsecretaris Tineke Huizinga (Verkeer). Dat Nederland opwarmt, staat inmiddels buiten kijf. De opwarming, onder andere van de Noordzee, brengt behalve hogere temperaturen ook andere effecten met zich mee.

Toch hadden we in 2013 het koudste voorjaar in 50 jaar, maar ja, het weer is wat anders dan het klimaat. Ergens werd hiervoor toch een klimaat-achtige verklaring gegeven: door het sterker smeltende poolijs (door global warming) zou de Noordzee kouder worden en daardoor de temperatuur te land in Nederland ook. Toch kan het in deze 2 alinea's gestelde niet allebei waar zijn: Nederland warmt op en Nederland wordt kouder, beide uiteraard door "global warming", ja, zelfs door de mensheid veroorzaakte global warming. Misschien moest het KNMI zich maar gewoon weer bezig houden met waarvoor ze ooit zijn opgericht: voorspellen van het weer in Nederland ten behoeve van de land- en tuinbouw, scheepvaart en (tegenwoordig) het toerisme. Dat blijkt maar al te dikwijls nog steeds moeilijk genoeg. Graag verwijs ik ter relativering nog even naar onze webpagina die gaat over het verschil tussen : "Weer en Klimaat".

Boven beschreven probleem begint te lijken op het volgende:

“If it gets warmer, climate change.
If it gets colder, climate change.
If it stays the same, climate change is coming.
Drought – climate change.
Flood – climate change.”

If ALL observations are “proof” of a theory, that is proof that the theory is complete pseudoscience.

Tom Nelson‏  @tan123 op 13 dec. 2017:
You can't fool the public by telling them "CO2 causes too much rain!" after it rains too much and "CO2 causes too little rain!" after it rains too little.
This assumes a general level of extreme stupidity that is just NOT there.


Overigens hoop ik dat Hein Haak (hoofd Klimaat van het KNMI) wat minder repressief is t.o.v. anders denkende collega-weerdeskundigen dan Heidi Cullen, een "vooraanstaand klimaatdeskundige" van het weer-kanaal in de USA. Zij vindt dat collega's, die openlijk twijfelen aan de stelling dat global warming door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, uit hun beroep moeten worden gezet. Gelukkig heeft John Coleman zijn schaapjes inmiddels wel op het droge:

John Coleman   John Coleman (zie wikipedia), de allereerste weerman van ABC's Good Morning America en oprichter van The Weather Channel, vindt het huidige klimaat-alarmisme in de wereld niet gerechtvaardigd door feiten of huidige klimaatmodellen.

Hij zette de boeiende geschiedenis van Al Gore's flitsende loopbaan als politicus en klimaat-alarmist op video !


In de kustgebieden regent het tegenwoordig meer dan in het binnenland. En als het regent, dan regent het ook goed. ,,De laatste jaren is er sprake van een groot aantal dagen met zware neerslag.'' Gelukkig hebben we in Groningen de firma Waterborg die Nederland graag met haar dekzeilen wil overspannen (Zie ook details over dit document).

 

Goed nieuws ook voor mensen die slecht tegen de regen kunnen: de regenperiodes in Nederland worden korter van duur en in de zomer zullen er minder regendagen zijn. De buien die we in de zomer krijgen, zullen net zoals het weer zelf, tropisch aandoen. Hein Haak is hoofd Klimaat van het KNMI (bron: BNR.nl, d.d. 1-8-2008).

  Waterborg legt Nederland droog


Een bekend spreekwoord luidt: voorspellen is moeilijk, vooral waar het de toekomst betreft.

Marcel Crok en Rob de Vos schreven in 2018 tevens een ander rapport: "Waarom de KNMI-scenario's niet uit zullen komen" (zie ook hier)

Het KNMI publiceerde in 2014 nieuwe klimaatscenario’s voor Nederland, de zogenoemde KNMI Next scenario’s. Deze scenario’s geven aan hoe het klimaat in Nederland zich de komende eeuw mogelijkerwijs zal gaan ontwikkelen en worden gebruikt om na te denken over klimaatadaptatie. De uitkomsten van de KN- MI-scenario’s laten weinig aan de verbeelding over. Hieronder enkele passages uit de brochure die bij de lancering van de scenario’s werd uitgebracht:

“De temperatuur in Nederland zal verder stijgen.”
“Op jaarbasis ligt de opwarming in Nederland tussen 1,0 en 2,3 °C rond 2050 en kan oplopen tot 3,7 °C in 2085. De toekomstige winters in Amsterdam kunnen meer gaan lijken op de huidige winters in Bor- deaux.”
“De hoeveelheid neerslag zal gemiddeld verder toenemen.”
“Het tempo van de zeespiegelstijging neemt toe. (...) Voor 2050 zal er een stijging tot 40 centimeter zijn ten opzichte van 1981-2010. Rond 2085 zal de zeespiegel aan de Nederlandse kust tot 80 centimeter hoger liggen.”

In hun rapport (voor De Groene Rekenkamer) vegen Crok en de Vos "de vloer aan" met deze scenario's en de slechte onderbouwing er van.

Het KNMI denkt ook dat haar prognoses waarschijnlijk niet zullen uitkomen, gezien wat het KNMI op haar site zelf over scenario’s zegt in 2014:

The variability of the system poses limitations to the predictability of the climate state. Internal variations of the climate system beyond the monthly scale (…) are difficult to predict and at time scales of 30 – 100 years useful predictions are basically impossible. Not only because the large contribution of the natural variability, also because the external forcing related to human activity. Any attempt to make climate predictions (…) cannot be expected to lead to skilful results”.
(Bron hier, pagina 4, paragraaf 1.1.1.)
Klik hier indien de link niet meer werkt.


Publicaties van het KNMI
Schrijf U in op hun nieuwsbrief.

- KNMI-website

- KNMI, May 2014, Climate Change scenarios for the 21st Century – A Netherlands perspective, Version 26 May 2014, KNMIW, De Bilt, 2014 | KNMI scientific report WR 2014-01


Gerelateerde webpagina's op deze site:
- extreem weer
- hete zomers
-
hittegolven
- klimaatdefinities
- klimaatverandering
- temperatuurmetingen & manipulatie daarvan


Overige websites:U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - KNMI
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !