Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

Biodiversiteit

U bent hier: inhoudsopgave - onze aarde - biodiversiteit
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

 

biodiversiteit

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is een samentrekking van biologische diversiteit. Volgens de dikke Van Dale is biodiversiteit "de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten". Deze verscheidenheid heeft zowel betrekking op het aantal verschillende soorten, als op de genetische variatie binnen een bepaalde soort. Biodiversiteit is o.a. het gevolg van de grote verscheidenheid aan milieu- en klimaatsomstandigheden en het vermogen van organismen om zich daaraan aan te passen.

Het tropisch regenwoud is een van de meest diverse ecosystemen ter wereld

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Ook de mens en zijn leefmilieu zijn voor talloze zaken afhankelijk van de natuur. Denk bijvoorbeeld aan voedsel, water, medicijnen, materialen die we nodig hebben voor ons dagelijks leven, et cetera. Met name voor onze voedselproductie moet vaak worden teruggegrepen op in de natuur voorkomende soorten.

Waardoor wordt de biodiversiteit bedreigd?
In vroeger tijden waren met name ongebreidelde jacht, stropen, verzamelen en vervolging belangrijke oorzaken van het achteruitgaan van dier- en plantensoorten. Vandaag de dag is één van de grotebedreigingen van de biodiversiteit de versnippering van natuurgebieden. Grootschalige oerwoudkap en uitbreiding van het areaal landbouwgrond zijn hier veelal de oorzaak van. Het negatieve effect van versnippering wordt nog eens versterkt door verzuring, vermesting en verdroging omdat daardoor de kwaliteit van het resterend leefgebied verder afneemt.

Hoe kunnen de negatieve effecten van versnippering worden tegengegaan?
Een belangrijk middel om versnippering tegen te gaan is de aanleg van ecologische corridors. Al in de 70er jaren van de 20e eeuw begon men te denken over toepassing van corridors met dit doel. Nu wordt er wereldwijd veel onderzoek verricht naar hoe ecologische corridors op regionaal, nationaal en internationaal niveau kunnen worden ingepast in de landinrichting ter versterking van de ruimtelijke samenhang van leefgebieden. Door naburige natuurgebieden (kerngebieden) middels corridors met elkaar te verbinden, onstaat een netwerk van natuur, oftewel een ecologisch netwerk.

Lees hier meer over het belang van ecologische corridors en hoe die te verwezenlijken.

Bron: Edwin H. Kielman Directeur Sicirec Group edwin.kielman@sicirec.org , maart 2008


Stop de achteruitgang van de Biodiversiteit

Gerben Jan Gerbrandy, Europarlementarier

Gerben Jan Gerbrandy, Europarlementarier

01 oktober 2010 22:20

Van 18 tot 29 okotber wordt in het Japanse Nagoya weer een VN Biodiversiteitsconferentie gehouden. De verwachtingen zijn niet erg hoog gespannen, maar dat zou wel moeten, zegt D66 Europarlementarier Gerben Jan Gerbrandy. Er staat namelijk veel op het spel! Daarom is Gerbrandy een facebookcampagne begonnen, om publiek en regeringsleiders op te porren: neem de biodiversiteit serieus!

Zijn doel is om in de aanloop naar de top zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen, die hij zal overhandigen aan de belangrijkste onderhandelaars in Nagoya. “Als ik met duizenden steunbetuigingen naar Japan kan afreizen dan kunnen we de druk vergroten op de ministers van Milieu die daar bij elkaar komen. Dan voelen ze de hete adem van burgers in hun nek. De tijd van praten is namelijk voorbij wat mij betreft. Er moet echt iets gebeuren.”

De Nederlandse Europarlementariër maakt zich zorgen over de uitkomst van de conferentie. “In 2002 spraken de wereldleiders af dat het verlies aan biodiversiteit moest worden gestopt in 2010. In dit Internationale Jaar van de biodiversiteit blijkt het tegenovergestelde het geval. Het tempo waarmee de biodiversiteit afneemt, gaat alleen maar sneller. Het is essentieel dat er eind oktober in Nagoya concrete afspraken worden gemaakt en druk vanuit de samenleving kan daar een positieve bijdrage aan leveren. Ik kan als politicus de mensen een stem geven."

De petitie, een persoonlijk initiatief van Gerbrandy, is te vinden op Facebook: www.facebook.com/stopbiodiversityloss en op: www.ipetitions.com/petition/stopbiodiversityloss

Bron: D66 en Hans van der Lans (www.ecoplan.nl)

Gerben Jan Gerbrandy, is een van de weinigen die zich durven in te zetten. Het blijft heel erg stil bij onze natuurbeschermingsorganisaties.
Groet, Hans van der Lans

U bent hier: inhoudsopgave - onze aarde - biodiversiteit
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !