Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies.

Klimaatbeleid en -verdragen

we only need political will !

No nuclear !

No fossil fuels !

No Hydro !

No GMO's !

It is possible

We only need political will


Klimaatbeleid en -verdragen

U bent hier: inhoudsopgave - klimaat, - klimaatbeleid en -verdragen
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Laatste keer bijgewerkt op 30-9-2018

‘Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.’ Aldus Wim Kan in één van zijn Oudejaarsconferences.

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Politiek, Klimaatverdragen en CO2-reductie


Internationale kilmaat-conferenties

COP's = Conference of the Parties, de jaarlijkse klimaatconferentie die wordt georganiseerd door de Verenigde Naties. Ze worden genummerd als COP (1 tot ......). Er komen enorm veel gedelegeerden op af, aangevlogen vanuit de hele wereld, soms wel 10 of 20.000. In december 2007 bv., kwamen er in Bali ca. 10.000 deelnemers aangevlogen. Daarom plantte het Rode Kruis 10.000 mangrovebomen op Bali (bron: FD, 8-12-2007).

Hans Labohm schrijft op Climategate.nl van 16-11-2017 een sarcastisch commentaar op COP23, die in november 2017 in Bonn wordt gehouden:
"De klimaatconferentie van Parijs (COP 21 in 2015) eindigde in euforische stemming, overtuigd als de deelnemers waren dat zij de planeet hadden gered door afspraken te maken over een fikse vermindering van de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot. Daarna kwam de kater toen een jaar later tijdens de bijeenkomst in Marrakech (COP 22) de VS – de belangrijkste speler in het internationale klimaatbeleid – aankondigde zich uit de overeenkomst van Parijs te zullen terugtrekken. In Bonn wordt thans geprobeerd de scherven op te ruimen. De opening van de conferentie werd opgeluisterd door een uitzonderlijk ritueel met zang en dans. Maar dat was misschien ook wel het laatste waar de deelnemers zich vrolijk over konden maken. Voor het overige was het weer de gebruikelijke kommer en kwel." Lees hier verder. Money makes the world go round !

COP24 zal in 2018 Polen worden gehouden, in Katowice, centrum van de Poolse kolenmijnen in Silezië.
Zie verder hier onder voor Polen


AUSTRALIË

Literatuur:
- Labohm, Hans, U-wending Australisch klimaat / energiebeleid, Climategate.nl d.d. 1-9-2018


Bali, december 2007: internationale klimaatconferentie
Er kwamen ca. 10.000 deelnemers op die conferentie, uit de hele wereld (aangevlogen....). Daarom plantte het Rode Kruis 10.000 mangrovebomen op Bali (FD, 8-12-2007).


China:

Nationale klimaat-beleidsplannen: China
In juni 2007 heeft China een 60 pagina groot klimaatbeleidsplan gepubliceerd. Maatregelen zijn aangekondigd op het gebied van energiebesparing, gewasdifferentiatie, uitbreiding van het bosareaal en armoede. China wil zich niet vastleggen op concrete streefdoelen, cijfers en jaartallen. Tussen 2006 en 2010 is de Chinese CO2-uitstoot gegroeid van 1,7 naar 2,7 GtC (zie grafiek, bron: Rypke Zeilmaker, 21-1-2013 op climategate.nl).

Christopher Booker, aan het einde van zijn artikel "Rising emissions show Paris climate agreement is an act of delusion" in The Telegraph News van 3-9-2016, schrijft er het vogende over:

"But like everything else we have been told about that Paris agreement, it is all smoke and mirrors.

We would never guess from all the hype, for instance, that China – already the world’s largest CO2 emitter, contributing 28 per cent to the world’s total – has no intention of halting the rise in its “carbon emissions” at all.

On the contrary, while saying it will cut emissions per unit of GDP, it projects that its economic growth will result in a CO2 rise of 50 per cent by 2030. This alone would add up to 30 per cent of the  world’s total.
  schoorstenen-roken-na-Parijsakkoord

Europa

effectiviteit van het EU-klmaatbeleid 2016-2017

bron: Hans Labohm op Climategate.nl d.d. 7-5-2018: klik op de grafiek voor een vergroting.


Duitsland

energiewende-nein danke

Hoe over de Duise "energiewend" kan worden gedacht beschrijft Hans Labohm iin zijn artikel van 19-10-2018 op climategate.nl: Energiwende: Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.

Met de zgn. "Energiewende" probeert Duitsland (n. a. v. de kerncentrale-ramp in het Japanse Fukushima in 2011) af te stappen van kenenergie (Atomausstieg) en zoveel mogelijk over te gaan op "duurzame energie", zoals vooral energie van zonnepanelen en windmolens. Dat laatste om 'het wereld-klimaat te helpen redden". Maar omdat er toch backup energiefaciliteiten nodig blijven voor als het niet waait of donker is (of allebei, de zgn. Dunkelflauwte), worden er sindsdien meer bruinkolen en kolen gestookt in Duitse electriciteitscentrales. Daardoor blijft een in Duitsland opgewekt Kwu electriciteit nog steeds ontzettend veel meer CO2 uitstoten dan het Franse equivalent, dat vooral wordt opgewkt door kernenergie. Grafiek volgt, uit Elsevier.

Co2 -uitstoot door huishoudens in Duitsland
klik voor een vergroting
 

Nevenstaande grafiek toont de Duitse uitstoot van broeikasgassen (in miljoenentonnen CO2-equivalent) van 1990 tot 2016, alsmede (rechts in de grafiek) de Duiste broeikasgas-uitstoot-doelen voor 2020, 2030, 2040 en 2050.

Wat opvalt is dat de broeikasgas-uitstoot van 1990 tot 2009 wel ca. 25% is gedaald, maar sinds 2009 niet meer is gedaald, ondanks toename van zonnepanelen en windenergie.

Dit laatste wordt mede veroorzaakt door het afbouwen van kernenergie-centrales (die geen broeikasgas-uitstoot hebben), wat wordt opgevangen door meer energie uit zon, wind, biomassa en hydro.

Maar de hoeveelheid electriciteit uit fossiele energie is in Duitsland van het jaar 2000 tot 2016 gelijk gebleven, met de relatief sterk vervuilende bruinkolen als grootse bron: zie hier voor grafieken.

"Duits klimaatbeleid maakt Trumpiaanse draai",
schrijft Hans Labohm op climategate.nl van 28-7-2017 (klik hier als die link is verbroken) en citeert daarbij uit "Burning the target" van Olaf Storbeck op Breakingviews.
Twee Duitse deelstaten, NoordRrijn-Westphalen - NRW en het oostelijk gelegen Brandenburg, beide met grote bruinkoolmijnen waarin 70.000 arbeiders werken, hebben in juni 2017 besloten hun klimaatdoelen te matigen ter bescherming van de bruinkolen-produtie en werkgelegenheid. Dat lijkt dus sterk op wat president Trump in de USA qua beleid voor de kolenmijnstreken heeft verkondigd.
Als dit herziene beleid in die deelstaten echt doorgaat dan wordt het voor Duitsland vrijwel onmogelijk de klimaatdoelen "van Parijs" te halen. Het zou groot gezichtsverlies voor Merkel betekenen, die zich immers sterk tegen Trump's ideeën heeft gekeerd en de wereld heeft opgeroepen dat ook te doen.

(Redactie, HHvdM: Overigens heeft juist de USA haar broeikasgas-uitstoot de laatste jaren enorm verlaagd door veel kolencentrales te vervangen door gascentrales, omdat schaliegas veel goedkoper werd dan kolen).

In bovengenoemd artikel schreef Labohm nog het volgende over het Duitse klimaatbeleid:
"Geleidelijk neemt het verzet tegen het Duitse klimaatbeleid toe. Aanvankelijk beperkte het zich tot klimaatsceptische websites, zoals die van EIKE (‘Europäisches Institut für Klima und Energie’) en de ‘NoTrikcsZone’ van Pierre Gosselin. Ook was er een handvol journalisten die zich kritisch opstelden.
Duitsland kent op vele terreinen een voorbeeldige persvrijheid. Maar klimaat vormt een uitzondering. In een officieel rapport, uitgegeven door het ministerie van Milieu, werden de betrokken journalisten publiekelijk aan de schandpaal genageld.
Qua omvang en intensiteit overtreft de Energiewende alles wat er aan klimaatbeleid in de wereld te koop is. President Obama vond het een lichtend voorbeeld voor andere landen. Toch heeft geen enkel ander land het Duitse model overgenomen. Tot voor kort kon de Energiewende op brede politieke steun rekenen onder de bevolking, hetgeen ook niet verwonderlijk is gezien de decennialange indoctrinatie van de zijde van een innige coalitie van staat, kerk, wetenschap, politiek, het bedrijfsleven en de media. Dissidente geluiden werden actief onderdrukt en werden bestraft met wat een sterke gelijkenis vertoonde met een Berufsverbot. In een publicatie van het ministerie van Milieu werden de (weinige) kritische journalisten zelfs met name genoemd en als zodanig gestigmatiseerd. Dat is ongekend in een democratische samenleving. Na protesten is het betrokken rapport overigens weer stilletjes ingetrokken. Over kosten en baten van de Energiewende wordt angstvallig gezwegen. Het is toch goed daaraan aandacht te schenken".

Literatuur en websites:
- Labohm, Hans, Energiewende: spijtoptanten verheffen hun stem, Climategate.nl d.d. 27-5-2017: hij presenteert een inventarisatie van vooraanstaande Duitse politici die inmiddels spijt hebben van de Duitse Energiewende en er nu ernstig voor waarschuwen:
- Otto Schily, in 1980 mede-oprichter van de Duitse Groene partij en later voor de SPD minister van binnenlandse zaken. Lees hier zijn brief uit 2017 waarin hij de Zwitsers waarschuwt niet dezelfde beleids-fouten te maken.
- Siegmar Gabriel, anno 2017 vice-bondskanselier, tijdens een bijeenkomst in 2014:
"Die Wahrheit ist, dass die Energiewende kurz vor dem Scheitern steht.
Die Wahrheit ist, dass wir auf allen Feldern die Komplexität der Energiewende unterschätzt haben.
Für die meisten anderen Länder in Europa sind wir sowieso Bekloppte."
- Fritz Vahrenholt, een van de grondleggers van de milieubeweging in Duitsland: zie voor zijn teksten het boven genoemde artikel van Labohm.

In november 2017 blijkt dat na de verkiezingen de Energiewende een van de struikelblokken vormt voor het vormen van een coalitie: de "groenen" willen 10-20 van alle 180 kolencentrales direct sluiten, de liberalen van de FDP willen juist stoppen met subsidies voor hernieuwbare energie. Hans Labohm beschrijft de situatie en geeft zijn mening op Climatgate.nl van 22-11-2017, daarbij citerend uit wat Bennie Peiser van de GWPF (Global Warming Policy Foundation) er over schreef.

- Labohm, Hans,"Maiden speech" Sandra Weeser (liberaal) in Duitse Bondsdag: frontale aanval op "Energiewende", Climategate.nl , 1-2-2018.
- Labohm, Hans, Energiewende: "Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt", Climategate, 19-10-2018.


Frankrijk

Frankrijk heeft anno 2011 de meeste kerncentrales van Europa: 58 stuks, één in aanbouw en 1 in de planning (bron: FD, 2-4-2011, p.5).
Franse electriciteit wordt voor ruim 80% opgewekt via kernenergie. Ook Nederlandse electriciteitsbedrijven importeren in Frankrijk opgewekte kernenergie.
De Franse energiemaatschappij GdF Suez heeft - anno 2010 - 7 kernreactoren in gebruik; de Franse energiemaatschappij EDF wel 65 (bron: FD, 18-3-2011).

Op een artikel over Macron's energiebeleid op climategate.nl van 6-9-2018 gaf Gerard d'Olivat op 6 -9 -2018 het volgende commentaar: "Nucleaire’ is de twee na grootste werkgever in Frankrijk ruim 220.000 werknemers direct en indirect zijn aan die industrie verbonden. Bovendien is Frankrijk samen met Rusland het enige land ter wereld wat de hele ‘keten’ onder de knie heeft De hele idee ooit was om Frankrijk energie onafhankelijker te maken van ‘fossiele brandstoffen’. Dat beleid is tot stand gekomen na de oliecrisis van 1973. Is goed gelukt trouwens, met lage elektriciteitskosten."

In Frankrijk wordt dus een enorm groot percentage van de elctriciteit opgewekt met kerncentrales. Hoewel kernenergie zijn eigen nadelen heeft (er bestaat nou eenmaal niet zoiets als "niet vervuilende" energieopwekking") stoten energiecentrales geen CO2 uit en ook weinig of geen NOx. Wat Co2-uitstoot betreft kan Frankrijk dus met gemak "het beste jongetje van de klas" spelen op klimaatconferenties en dat doen het ook.

Op een artikel over Macron's energiebeleid op climategate.nl van 6-9-2018 gaf Marjan Waldorp op 6 -9 -2018 het volgende commentaar:
"- Antwoorden
Frankrijk laat met haar strategische keuze voor kernenergie al jaren zien,
dat goed milieu beleid niet duur hoeft te zijn.

Vergelijk de resultaten van het Franse energiebeleid eens met die van het
land van de “Energiewende”.
Schrijnender kan het verschil niet zijn!

– Frankrijk: bijna geen kolen en gas centrales, weinig luchtvervuiling,
de laagste elektraprijzen van West Europa.

– Duitsland: 40% kolen en bruinkool, gas centrales, veel luchtvervuiling,
de een na hoogste elektraprijzen van West Europa.
"

Macron, Emmanuel

President van Frankrijk sinds mei 2017: zie Wikipedia .

Hij had grote kritiek op USA-president Trump's terugtrekken uit het klimaatverdrag van Parijs. Maar zijn klimaatbeleid voor Frankrijk wordt in augustus 2018 ook hevig bekritiseerd.

PARIS (REUTERS) WORLD NEWS, December17th, 2017 French President Emmanuel Macron said on Sunday he would not follow Germany’s example by phasing out nuclear energy in France because his priority was to cut carbon emissions and shut down polluting coal-fired production.

  Macron-make the planet great again

Toch lijkt het kern-energirbeleid in Frankrijk te kantelen.

Zo las ik op climategate.nl van 6-9-2018: "The first challenge for De Rugy (red., HHvdM): de nieuwe -milieuminister van Frankrijk in aug. 2018) will be addressing future energy plans for France, a country overwhelmingly dependent on nuclear energy. The government announced in November (2017) that France’s long-held goal of bringing its reliance on nuclear energy down to 50% by 2025 was not feasible and was likely to take a decade longer."

Op een artikel over Macron's energiebeleid op climategate.nl van 6-9-2018 gaf Gerard d'Olivat op 6 -9 -2018 het volgende commentaar:
"De ‘eco’plannen van Macron heb ik ook nooit geloofd, want je gaat terecht niet zomaar een enorme industrie de nek omdraaien. Bovendien erg CO2 arm!
Allemaal voor de Buhne dei Macron met Hulot als ‘undercast’. Zijn nucleaire reis naar China was veel succesrijker
Maar goed dat wil nog niet zeggen dat alles op rolletjes loopt bij EDF Areva… Areva draait met grote verliezen oa door afschrijvingen van hun centrale in Finland en de kosten van de ‘derde’ generatie lopen ook al scherp op. Mox projecten lopen ook al niet goed en de ingeschatte kosten voor de ontmanteling van de centrales lopen ook aldoor maar op.
Vandaar dat ze de ‘levensduur’ net als GDF Suez in België maar met een aantal jaren hebben opgerekt. Kan allemaal best hoor, want veel ‘ongelukken’ zijner nou ook niet."


G8-conferentie in juni 2007 in Duitsland:
Rusland, de USA, China en India lieten weten zich nog niet te willen vastleggen op concrete klimaatdoelen.
Maar Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Canada beloven de uitsttot van CO2 in 2050 te hebben verminderd met 50% t.o.v. 1990, opdat de opwarming van de aarde dan niet meer dan 2 graden C. zou worden.
De USA wil wel dat de 15 grootste vervuilers in de wereld gezamelijk voor eind 2008 afspreken dat ze een aantal lange termijndoelen gaan nastreven.
Ook de USA vindt het nodig de CO2 uitstoot met minstens 50% te reduceren.


India:

schoorstenen in India zullen ook na het Parijs-akkoord volop roken  

In fact, it is from these NDCs that we can see just how utterly meaningless the whole exercise has turned out to be.


From the documents they all submitted in Paris(zie onder Parijs hier onder), it is clear that almost all the world’s major emitters are planning to build enough new coal-fired power stations to ensure that their CO2 emissions will rocket.

India alone, already the world’s third-largest emitter, is planning to build more than 400 coal-fired plants, and anticipates that by 2030 its emissions will actually be three times greater than they are today

(bron: Christopher booker in The Telegraph News van 3-9-2016: " Rising emissions show Paris climate agreement is an act of delusion").


IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change;
maakte rapporten in 1990, 1995, 2001, 2007 en 2014;
Zie onder voor de Nongovernmental IPCC, de NIPCC, die het IPCC sterk bekritiseert.


NIPCC - Nongovernmental International Panel on Climate Change; zuiver wetenschappelijke tegenhanger van de verpolitiekte IPCC (zie boven): opgericht in 2005; in 2007 een workshop in Wenen onder leiding van Dr. S. Fred Singer, emeritus hoogleraar omgevingswetenschappen aan de Universiteit van Virginia (USA); Hij is de redacteur van hun eerste rapport in maart 2008.


Kyoto klimaatakkoord

In dat klimaatakkoord zijn plafonds afgesproken voor de uitstoot(emissie) van CO2, dat door velen als broeikasgas wordt beschouwd en als veroorzaker van opwarming van de aarde.

Is niet ondertekend door Rusland, Amerika (werd beschouwd als 's werelds grootste vervuiler; sinds november 2007 wordt in de media gezegd dat China die rol heeft overgenomen), India en.....

China heeft het verdrag wel geratificeerd, maar het hoeft in de eerste fase, tot 2012 niet te voldoen aan emissieplafonds. Maar ze hebben sinds de zomer van 2007 wel een nationaal klimaat-beleidsplan (zie hier verder onderaan op deze blz.)

 

de aarde heeft koorts

Maar......The Economist bevestigt: CO2-beleid is een chemokuur om verkoudheid te bestrijden. Zie climatgate.nl van 25-6-2013 door Rypke Zeilmaker


Nederland
Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland tussen 2008 en 2012 de emissie van broeikasgassen elk jaar gemiddeld met zes procent terugbrengen ten opzichte van 1990. Een deel van deze reductie mag worden gerealiseerd in het buitenland. In 2005 kwam de uitstoot voor het eerst onder het 1990 basisniveau (bron: DePers.nl, 8-8-2007)

Anno 2016 geldt: om te voldoen aan Europese klimaatdoelen moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 40% lager liggen dan in 1990.
Eind 2015 is het uitstoot-niveau 12% lager dan in 1990. Maar wel 5% hoger dan in 2014 ! Dat komt vooral omdat elektriciteitscentrales steeds meer op goedkopere kolen worden gestookt en veel gascentrales worden stilgelegd (Bron: FD, 6-9-2016).

Op 2-4-2017 hekelt Arjen Lubach politici die over het klimaat vooral op korte termijn zouden denken, behalve Ed Nijpels, die voorspelt dat er binnenkort een bijzonder duur klimaat-konijn uit de hoge hoed zal worden getoverd.

 Een jaar later blijkt het konijn al uit de hoge hoed gesprongen. Honderden miljarden voor "energietransitie" vliegen ons om de oren in een poging het klimaat "te redden".

 

Lubach en het klimaat-konijn van Ed Nijpels
Klik hier voor de video van arjen Lubach op 2-4-2017 over klimaatpolitiek


2018: jaar van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet:

  schreef er het volgende over op 28 augustus 2018 in De Dagelijkse Standaard (ook verschenen op climategate.nl van 2-9-2018):
Thierry Baudet zet kabinet klem over nutteloze windmolens en domme lozing van gas en kernenergie: ‘Niet haalbaar!’
De scherpste Kamervragen van deze zomer komen van Thierry Baudet, die een interview met de Duitse minister van Economie en Energie aangrijpt om ook het Nederlandse energiebeleid eens grondig tegen het licht te houden. Gaat de Nederlandse regering wel tot het uiterste om de meest efficiënte energiebron voor de burgers te garanderen? FVD-voorman Baudet heeft er duidelijk zo z’n twijfels over …
Nederland is het land dat hele windmolenparken op zee bouwt, en ook de provincie Friesland staat er inmiddels vol mee. Ook is Nederland het land dat van het gas gaat en belooft dat ondanks alle veranderingen aan het energienetwerk de burger geen cent extra hoeft te gaan betalen voor stroom. Het land dat op termijn alle kernenergie wil staken en weigert te investeren in veelbelovende nieuwe energiebronnen als thorium.
Wellicht is het goed om dat beleid, dat rechtstreeks uit het partijprogramma van GroenLinks afkomstig lijkt, eens onder de loep te nemen. Er wellicht zelfs mee te stoppen, voordat het allemaal écht onbetaalbaar wordt.
Daarom stelde Forum voor Democratie-voorman Baudet de volgende serie Kamervragen: lees ze alle hier.

Baudet, Thierry (1983)

Mr. Dr. Thierry H. P. Baudet is een Nederlands politicus, historicus, auteur en jurist. In 2015 richtte hij Forum voor Democratie op als denktank; in 2016 werd FVD omgevormd tot politieke partij met Baudet als politiek leider. Zie Wikipedia.

Opleiding: Universiteit Leiden (2007–2012), Universiteit van Amsterdam (2001–2006), Stedelijk Gymnasium Haarlem.

Hij lijkt, als enige in de 2e kamer, wat klimaatbeleid betreft, "de nieuwe kleren van de keizer" niet te zien. In zijn speech m.b.t. de Algemene Beschouwingen op 20-9-2018, n.a.v. "Prinsjesdag", vergelijkt hij de Nederlandse politieke situatie met de situatie in het boek "Animal Farm" van George Orwell (uit 1945) en met diens boek "1984" uit 1949. In zijn speech maakt hij - overigens net als Donald Trump, de Amerikaanse president - "gehakt" van het voorgenomen "klimaatbeleid", maar dan in Nederland. Zie hier zijn hele uitgesproken rede (of hier indien de link is verbroken).

 

Baudet spreekt bij de algemene beschouwingen op 20-9-2018

Rede tijdens de Algemene Beschouwingen, 2e kamer 20-9-2018: "Wie is de baas in Nederland ?"


Beaudet maakt gehakt van de begroting van het Ministerie van Econoische zaken en Klimaat-nov-2018   In november 2018 maakt Beaudet in de 2e-kamer beschouwingen wederom gehakt van de klimaatparagraaf van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat, die ca. 2/3e van haar begroting wil gaan weggooien aan (dus niet) "doelmatig" klimaatbeleid, waar de Nederlandse economie die vele miljarden goed zou kunnen gebruiken om onze economie en/of ons welzijn te bevorderen. Bekijk en beluister zijn redevoering hier.

Wiegel over klimaatbeleid-2018
Bron: Telegraaf-Opinie, 28-9-2018 n.a.v. de troonrede.

Literatuur m.b.t.klimaat-beleid in Nederland:
- Berkhout, Guus en Thoenes, Dick, Weg met de doemscenario's, bekijk opwarming positief, Elsevier weekblad/opinie van 26-9-2018 (kijk hier indien link verbroken).
- Crok, Marcel, Overpeinzingen bij de klimaatwet: tijd voor bezinning, Climategate.nl, 4-11-2018
- Literatuur:
- Jesse, E., Bleeker, O en Hertog, R., "Wind en zon blijven marginale spelers": Wereldwijd stelt ons klimaatbeleid niets voor , De Ingenieur 8, aug. 2018, p. 52- 53.


Parijs, 12 december 2015: Overeenkomst en afspraken op de climaatconferentie (zie hier voor het ratificerings-proces).

Zie voor een onthutsende analyse: Hans Labohm, Achter de facade van de klimaatovereenkomst van Parijs, climategate.nl d.d. 5-9-2016.

Hier beschrijft hij onder meer de vernietigende conclusie van de Britse wetenschapsjournalist Christopher Booker aan het einde van zijn artikel "Rising emissions show Paris climate agreement is an act of delusion" in The Telegraph News van 3-9-2016:

"It is hard to recall any event in history that has been more absurdly and comprehensively misrepresented by politicians and the media. In reality, the Paris agreement was no more than a vainglorious act of collective wishful thinking, orchestrated to fool the world into thinking that anything of significance had actually been achieved …."

Het doet allemaal nogal denken aan Hans Christian Andersen's sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer.............

  Parijs klimaatverdrag: de nieuwe kleren van de keizer

Helemaal niet wettelijk bindend !
Another empty claim constantly made about the Paris agreement is that it was “legally binding”. Even if the agreement is eventually “ratified” by 55 countries representing 55 per cent of global emissions, as is required for it to take effect, this applies to only one part of what they signed up to in December. And this is merely that every signatory country should come up with a “nationally determined contribution” (NDC), giving its own version of just how much CO2 it expects to be emitting by 2030.
In fact, it is from these NDCs that we can see just how utterly meaningless the whole exercise has turned out to be. From the documents they all submitted in Paris, it is clear that almost all the world’s major emitters are planning to build enough new coal-fired power stations to ensure that their CO2 emissions will rocket.

India alone, already the world’s third-largest emitter, is planning to build more than 400 coal-fired plants, and anticipates that by 2030 its emissions will actually be three times greater than they are today

 

CO2-emissies per land

Bron: Wikipedia 23-6-2017

wereld-uitstoot CO2 tot 2010
klik voor vergroting !
Bron van de grafiek: GCP; mijn bron: klimaatgek.nl

De afgelopen paar decennia is er bij 7 van de 10 koplopers een soort van stabilisatie van de uitstoot waarneembaar. De USA deed er wat langer over, maar ook daar is er de afgelopen jaren sprake van een afname van de uitstoot. De nummers 1 en 3 van deze top-10, China en India, groeien lustig door. Vooral de emissies van China reiken ongekend hoog momenteel. Cijfers in de grafiek tot 2013.
Interessant is dat China en India bij de onderhandelingen in Parijs als ‘opkomende economieën’ zijn gekwalificeerd en dus voorlopig niets hoeven te doen aan hun CO2-uitstoot. Ze hebben wel het verdrag ondertekend en geratificeerd, maar dat is dus pro forma. Overigens heeft maar een kleine minderheid van alle landen zich geconformeerd aan het verminderen van de CO2-uitstoot, de overgrote meerderheid van landen is opkomende economie en heeft dus geen inspanningsverplichting maar vertoont wel veelal stijgende CO2-emissies. Aan deze grafiek van de top-10 alleen is al te zien waarom je er van uit kunt gaan dat de uitkomst van ‘Parijs’ weinig zoden aan de dijk zal zetten.
(Bron: klimaatgek.nl ).

We would never guess from all the hype, for instance, that China – already the world’s largest CO2 emitter, contributing 28 per cent to the world’s total – has no intention of halting the rise in its “carbon emissions” at all. On the contrary, while saying it will cut emissions per unit of GDP, it projects that its economic growth will result in a CO2 rise of 50 per cent by 2030. This alone would add up to 30 per cent of the  world’s tota"l.

(bron: Christopher booker in The Telegraph News van 3-9-2016: " Rising emissions show Paris climate agreement is an act of delusion").

Het klimaatbeleid dat in Parijs in 2015 is afgesproken is volgens een artikel op climategate.nl van Jeroen Hetzler (12-6-2017) dan ook een hersenschim: het zal heel anders gaan dan het publiek nu denkt op grond van de mediaberichten die ze zien en lezen:

  Schoorstenen in India en China gaan volop roken

klimaatovereenkomst van Parijs om jssrlijkd 110 miljsrd $ te geven aan ontwikkelingslanden  

Onderdeel van het "Klimaatakkoord van Parijs" is de belofte dat de ontwikkelde landen jaarlijks $ 100 miljard (!) zouden geven aan onderontwikkelde landen "om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden".

 

 

 

Maar nu de V.S zich uit het akkoord terugtrekken lijkt daar nog maar weinig van terecht te komen. Op 6-9-2018 publiceerde de website van het Global Warming Policy Forum het volgende bericht:

BANGKOK (Reuters) – Developed countries are not taking their commitment to generate $100 billion in climate finance seriously, experts meeting in the Thai capital said on Wednesday, possibly jeopardising the 2015 Paris accord. “If they don’t commit to real finance, it’s all going to fall apart.”
The Bangkok talks precede a meeting in Katowice, Poland, in December, where government ministers will meet to agree on rules for the 2015 Paris accord.
Senior U.N. officials said it is hoped a draft text for negotiation on the rule book will emerge by the end of the week.
Items on the agenda include a promise to raise $100 billion a year in climate finance, from both public and private sources, by 2020 to help developing countries tackle global warming.
Discussion on the funding is being “blocked across the board” at the meeting by a group of rich nations led by the United States, said Harjeet Singh, a global climate lead at non-profit ActionAid.
“If they don’t commit to real finance, it’s all going to fall apart. Developing countries will not be able to implement their targets, which they have put forward in anticipation of the money,” Singh told Reuters.
“There is a big fear that the $100 billion target will not be met. Lees hier het hele verhaal (of hier).

Polen

Polen is in Europa de grootse verbruiker van kolen..
Hans Labohm op climategate.nl 18-11-2017: Ja, en dan is er nog Polen, dat een pas op de plaats wenst en weigert mee te gaan in de Europese klimaathype. Aangenomen mag worden dat dat voor alle Oostelijke EU-partners (Visegrad-landen) geldt.

Polen is in Europa de grootse verbruiker van kolen.

Onder de titel, ‘Poland ready for showdown with EU over climate change as Trump sends 74,000 tonnes of coal’,
rapporteerde Ross Logan in de ‘Express’ van 16-11-2017:

  kolenwinning in Polen

Poland is on a collision course with EU chiefs over its continued heavy use of fossil fuels, as the country prepares to receive its first shipment of US coal. Prime Minister Beata Szydlo, a fossil fuel advocate, whose father was a miner, has warned MEPs she will “throw it back at them” if they criticise her nation’s carbon consumption at next month’s EU summit. And that could set the scene for more stand-offs next year, when Poland hosts the next round of UN climate talks. The EU is playing a leading role in the Paris climate accord, which aims to radically cut global carbon emissions. But Poland, the EU’s biggest coal burning nation, is at odds with Brussels over the targets.The ruling Law and Justice party are unapologetically pro-mining, a belief shared by US President Donald Trump, who visited the country in the summer and said: “Whenever you need energy, just give us a call.” Poland has taken the President – who wants to exit the Paris agreement – at his word. This week The Navios Helios, a vessel carrying a 73,616 tonne coal shipment for Weglokoks from Baltimore, is expected to enter the harbour in Gdansk. … Ironically, next year’s climate conference will be held in the southern city of Katowice – the centre of the coal-producing Silesia region and PGG’s home. The timing of Warsaw’s new-found fondness for American coal will be a concern to Brussels and the UN as a whole. … The government of Silesian-born miner’s daughter Szydlo has opposed EU policies to reduce carbon emissions as they set binding targets, but backs the Paris deal as it did not impose specific obligations on signatories. Lees verder hier in The Express.


United Nations / Verenigde Naties

UNFCCC = The United Nations Framework Convention on Climate Change. (entered into force on 21 March 1994).
The Convention on Climate Change sets an overall framework for intergovernmental efforts to tackle the challenge posed by climate change.  It recognizes that the climate system is a shared resource whose stability can be affected by industrial and other emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases.  The Convention enjoys near universal membership, with 191 countries having ratified.
Under the Convention, governments:
- gather and share information on greenhouse gas emissions, national policies and best practices
- launch national strategies for addressing greenhouse gas emissions and adapting to expected impacts, including the provision of financial and technological support to developing countries 
- cooperate in preparing for adaptation to the impacts of climate change

Zie boven aan deze webpagina voor de jaarlijkse klimaatconferenties van de Verenigde Naties, de COP's


USA

In een toespraak (ca. 2014) voor Nobel-laureaten richt Ivar Giaever (Nobelprijswinnaar natuurkunde in 1973) zich tot president Obama met de boodschap dat Obama's klimaatbeleid dodelijk verkeerd is. Global Warming of Global Change is geen bedreiging voor de wereld. Het geld kan beter besteed worden aan noodzakelijke aanpassingen en aan armoedebestrijding in de wereld, een boodschap waar econoom Bjørn Lomborg ook altijd op hamert, zoals in zijn boek The Skeptical Environmentalist. Aan het einde van een eerdere toespraak (2012) legt Giaever uit waarom hij de huidige klimaatwetenschap beoordeelt als een pseudowetenschap. 5 jaar later zal president Trump spreken van een "hoax".

Wellicht mede n.a.v. een petitie d.d. 23 febr. 2017 van Prof. Richard Lindzen (M.I.T) aan Donald Trump, waarin werd gepleit om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Deze petitie en zijn ca. 300 ondertekenaars zijn (hier en ook hier) te vinden. Het zijn allen wetenschappelijk klimatologen met een bewezen staat van dienst. Ook de instituten en universiteiten waaraan zij zijn verbonden, worden bij naam genoemd. De lijst leest als een ‘Who’s Who’ van het Amerikaans klimaatonderzoek (bron: climategate.nl van 31-8-2018: Mondiale samenzwering van narcistische klimaatneurotici?).

Lindzen-AGW is een dwaling  

Prof. Richard S. Lindzen,


From 1983 until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.

Ondertussen is er in de USA de afgelopen jaren heel wat minder CO2 uitgestoten door van kolen op goedkoper schaliegas over te stappen en is bv. de Duitse CO2 sinds 2009 niet afgenomen vanwege extra gebruik van vervuilende bruinkool-centrales omdat men het gebruik van kern-energie aan het afbouwen is.

Trum trekt USAterug uit Parijs-akoord 2015  

Op 1 juni 2017 kondigt president Trump in een lange speech aan dat de USA zich terugtrekt uit het Parijs-akkoord: zie de video.

Hij wijst op de enorm grote schade die het akkoord aan de economie van de USA zou toebrengen, dat de USA hun politiek-economische zelfstandigheid kwijt zouden raken en dat als alle landen zich al aan het akkoord zouden houden ze met al die maatregelen slechts 0,2 graad Celsius minder opwarming zouden bereiken in het jaar 2100.

Vooralsnog lijkt Trump de enige leider die 'De Nieuwe Kleren van de Keizer" niet ziet.


Verenigd Koninkrijk
Nick Timothy, hoofd van de staf van de Britse premier, Theresa May, heeft de Britse ‘Climate Change Act uit 2008’, in 2016 beschreven als ‘a monstrous act of national self-harm’(bron: Labohm, Hans, Achter de facade van de klimaatovereenkomst van Parijs, climategate.nl d.d. 5-9-2016)

The cost of Britain’s unilateral renewable energy policies is running out of control, the inevitable result of replacing cheap and reliable energy with expensive, intermittent sources. In 2016, the combined costs of the Levy Control Framework (LCF) and carbon taxes reached over £9 billion. According to official figures, the Climate Change Act will cost the UK economy over £300 billion by 2030, costing each household £875 per annum (bron: Hans Labohm, Climategate, 1-5-2017)


Bronnen, links en literatuur:

Booker, Christopher, "Rising emissions show Paris climate agreement is an act of delusion",  The Telegraph News van 3-9-2016:

Hetzler, Jeroen, Klimaatbeleid: een hersenschim, Climategate.nl 12-6-2017

- Labohm, Hans, Achter de facade van de klimaatovereenkomst van Parijs, Climategate.nl d.d. 5-9-2016
- Labohm, Hans, Brits manifest: oproep tot U-wending energiebeleid, Climategate.nl d.d.d. 1-5-2017
- Labohm, Hans, Energiewende: spijtoptanten verheffen hun stem, Climategate.nl d.d. 27-5-2017
- Labohm, Hans, "Duits klimaatbeleid maakt Trumpiaanse draai, Climategate.nl van 28-7-2017 (klik hier als die link is verbroken) Labohm, Hans,Duitse "Energiewende" onoverkomelijk struikelblok in Duitse coalitieonderhandelingen, Climatgate.nl 22-11-2017
- Labohm, Hans,"Maiden speech" Sandra Weeser (liberaal) in Duitse Bondsdag: frontale aanval op "Energiewende", Climategate.nl , 1-2-2018.
- Labohm, Hans, Oorsprong van de twee–graden doelstelling: wetenschap of politiek natte vingerwerk?, Climategate.nl 27-9-2018
- Labohm, Hans, Energiewende: "Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt", Climategate, 19-10-2018.U bent hier: inhoudsopgave - de aarde - zonne-activiteit
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !