Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

Temperatuurpresentaties

U bent hier: inhoudsopgave - wetenschap - temperatuurpresentaties
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Het meten van variabelen gedurende een zekere tijdsperiode is 1 ding. Dat levert gegevens (data) op. Het beheren, analyseren en weergeven (presenteren) daarvan is iets anders.

Het weergeven (presenteren) van temperatuurgegevens
Wie kent niet de mooie foto's in vakantiefolders. Uw prachtig gelegen apartement, met uitzicht op zee kan bij aankomst blijken te staan naast een lawaaierige en stinkende visfabriek, die natuurlijk net niet op de foto stond.

Met de weergave van meetgegevens van variabelen, zoals temperatuur, CO2, zeespiegelhoogte etc., kan uw perceptie ook sterk worden beïnvloed door de manier van weergeven van de meetgegevens.
Er is niet voor niets een een geveleugeld gezegde in het Engels: "There are lies, damned lies and statistics".

Een verhelderende inleiding in deze problematiek is op 20-8-2018 gepubliceerd op climatgate.nl door Tjerk Veenstra: "Data, informatie en analyse" (zie ook hier).
Hij geeft voorbeelden op o.a. de volgende terreinen:
- Fraaie en minder fraaie foto's van diverse toeristische objecten, zoals de pyramides in Egypte, de Taj Mahal in India en het beeld van de Zeemeermin in Kopenhagen.
- CO2-metingen van 1960 - ca. 2012 op een schaal van 310 - 400 ppm. en ook van 1900 - 2000, maar dan op een heel gote schaal, van 0-460 ppm.
- Verlies van ijsmassa op Groenland van 2002 - 2017 op een beperkte verticale schaal en ook van die periode bezien in een heel grote verticale schaal.
- Neerslag in Nederland van 1900 - ca. 2017 op een schaal van 400 - 1200 mm en ook op een heel veel grotere schaal.

Zelf vond ik enkele grafieken die door hun wijze van keuze van de verticale grafiek-as een sterk verschillende suggestie wekken over de opwarming van de aard-atmosfeer van ca. 1850 - 2015.

De eerste grafiek ontleen ik aan een tweet van ockhams-scheermes d.d. 24-8-2018, met als zijn commentaar: "De gevaarlijke opwarming van 1850 tot heden, op een normale thermometer-schaal van 0C tot 30C.

Daar krijg je geen cent voor bij elkaar. Als mensen zouden weten dat het zo weinig is, er zou een revolutie uitbreken
".


De verticale as loopt van 0 - 30 graden Celsius. Dat is arbitrair. Mijn buitenthermometer loopt van -50 tot + 50 graden Celsius en lijkt daarom zowel geschikt voor Saoedie-Arabië als voor Antarctica (met daarop de geografische Zuidpool). Het argument van ockhams-scheermes zou er alleen nog sterker door worden.

In de grafiek is de lichte stijging nu nog net wel waar te nemen, maar op mijn buiten-temperatuurschaal (dus van - 50 tot + 50 graden C.) denk ik niet meer. Die schaal zou niet meer op deze grafie-ruimte passen.

  Gemiddelde wereld-temperatuur van 1850-2006
klikvoor een vergroting

Overigens zou ook mijn thermometer onlangs ergens in Siberië zijn gesneuveld:

In januari 2018, in de koudste stad van Siberië, knapte de thermometer nadat deze minus 62 graden Celcius aangaf.

Bron: Tony Heller op Youtube, 16-1-2018

 

 

 

 

  Siberie-2018

wereldtemperatuur van 1880-2015
klik voor een vergroting
 

Johan Branders gaf op 25 aug. 2018 als vervolg op ockhams- scheermes een gelijksoortige grafiek, maar dan in graden Fahrenheit.

Het is een zgn. staafgrafiek en geen lijngrafiek als die hier boven. Ook zijn er horizontale temperatuurlijnen in getekend, wat de langzame temperatuurstijging duidelijker doet uitkomen.

 

GISS = Goddard Institute for Space Studies (USA), onderdeel van de NASA, een van de 2 groepen in de USA die mondiale temperatuurreeksen samenstellen.


De eerste presentatie-methode (de 2 grafieken, in C en in F), geeft zo op het eerste gezicht weinig reden tot zorg. We zijn gedurende het jaar wel heel wat grotere temperatuurschommelingen gewend, al was het maar op een dag.

En dan lijken de hieronder weergegeven jaarschommelingen van ca. 1994-2016, zeker op deze schaal van 0-20 graden C. wel heel onbeduidend.

18 jaar wereld-temperatuurschommelingen
Grafiek op 26-8-2018 gevonden in een tweet van ockhams-scheermes (overigens lijkt de schaal op de horizontale as aan de linkerkant nogal ongelijkmatig)

En als die 15 graden Celsius in de buitenlucht (van de eerste grafiek) in onze woonkamer nou eens 20 graden was, dan zouden we die geringe opwarming (wellicht ca. 1 graad C.) in ruim 100 jaar denk ik nauwelijks merken.

 

Ik denk niet dat we ons echt anders zouden moeten gaan kleden, zoals in onderstaand plaatje wel wordt gesuggereerd.

  proxy measures for global warming

Tot zover de bij "AGW-sceptici" geliefde typen temperatuurgrafiekpresentaties.

Klimaatalarmisten komen echter met andersoortige grafieken en andere ideeën over klimaatverandering.

Tot mijn verbazing (zie echter hieronder voor een uitleg van de reden) gebruiken ze zelden grafieken met een 'gewone" temperatuurschaal. Nee, ze presenteren de temperatuurgegevens meestal in zgn. "afwijkingen", in het Engels "anomalies". Dat zijn afwijkingen van een gekozen gemiddelde. Dat kan van alles zijn en vaak blijft het in grafiek-presentaties onduidelijk over welk gemiddelde het zou gaan.
Nou moet een boer voor de kweek van zijn gewassen wel weten wat de temperatuur zal zijn en een druivenkweker zal alleen druivenrassen planten die bij een bepaald klimaat passen. Die heeft niets aan die zgn. "afwijkingen". Die wil een temperatuur-verwachting, een neerslagverwachting en een vorstverwachting.

Als ik weer grafieken met "anomalies" tegen kom denk ik meestal dat ik voor de gek wordt gehouden. Waarom in hemelsnaam niet gewoon een temperatuur meten en publiceren ? Ik denk dat de "hogepriesters" van het temperatuur-beheer ongeloofwaardig zouden worden. Er wordt wat "af-gehomogeniseerd" in die wereld, ik vermoed "gerommeld". Het komt mij allemaal ongeloofwaardig voor. Maar wellicht is er een goede reden voor, een goede uitleg en een transparate praktijk van gegevens-beheer ?

De reden vond ik hier uitgelegd door Roston & Migliozzi, 24-juni 2015 op Bloomberg Business Week.:

Climate scientists tend not to report climate results in whole temperatures. Instead, they talk about how the annual temperature departs from an average, or baseline. They call these departures "anomalies." They do this because temperature anomalies are more consistent in an area than absolute temperatures are. For example, the absolute temperature atop the Empire State Building may be different by several degrees than the absolute temperature at New York’s LaGuardia Airport. But the differences from their own averages are likely to be about the same. It means that scientists can get a better idea about temperature with fewer monitoring stations. That’s particularly useful in places where measurement is very difficult (ie, deserts). Voor de in hun artikel gepubliceerde grafieken stellen ze: " The simulation results are aligned to the observations using the 1880-1910 average. What's most important about these temperatures are the trends—the shape and trajectory of the line, and not any single year’s temperature".

Naast het gebruik van "anomalies" valt nog iets op. De verticale schaal in de grafieken beslaat van onder tot boven vaak maar 1 of 2 graden, zoals b.v. in onderstaande grafiek.

wordt vervolgd..................


U bent hier: inhoudsopgave - wetenschap - temperatuurpresentaties
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !