Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies.


Weergoden
U bent hier: inhoudsopgave - weergoden
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Living with gods: tentoonstelling in het British Museum, Londen, van 2 november 2017 - 8 april 2018

Beliefs in spiritual beings and worlds beyond nature are characteristic of all human societies. By looking at how people believe through everyday objects of faith, this exhibition provides a perspective on what makes believing a vital part of human behaviour.

Seeing how people believe, rather than considering what they believe, suggests that humans might be naturally inclined to believe in transcendent worlds and beings. Stories, objects, images, prayers, meditation and rituals can provide ways for people to cope with anxieties about the world, and help form strong social bonds. This in turn helps to make our lives well-ordered and understandable.

 

Lion Man, 40.000 jaar oud
klik voor een vergroting


The exhibition includes objects of belief from societies around the world and through time.

It begins with a remarkable 40,000-year-old mammoth ivory sculpture known as the Lion Man. Depicting a lion’s upper body on the lower half of a man, it is the oldest known image of a being that does not exist in nature.

Foto: Lion Man, Stadel Cave, Baden-Württemberg, Germany, 40,000 years old.

It is the earliest evidence we have of beliefs and practices, and shows humans’ unique ability to communicate what’s in our minds through objects.

Lees hier of hier meer over Lion Man.

© Ulmer Museum.

Different areas of the show will look at key themes of belief. The significance of light, water, fire and energy is revealed, linked to the idea that religious experience is governed by our senses. Objects reflect how people connect to worlds beyond nature through the natural environment or in specially built spaces. Other objects show the power of prayer, the importance of festivals and pilgrimage, and the marking of key life experiences – birth, coming of age, marriage and death. The long history of conflict and coexistence between different religions and beliefs is also explored.

Together, the objects in the exhibition offer a fresh perspective on practices of belief and how they are hugely important for societies, as well as individual believers.


Le ciel va nous tomber sur la tête !

Het vallen van de hemel op de aarde is een bekend thema bij vele religies, waar men dacht dat de hemel een soort van dak was boven de aarde.

Wie kent niet de stripverhalen van Asterix, waar de Galliers maar voor een ding bang waren, namelijk dat de hemel op hun hoofd zou vallen?

In 335 v. Chr. bevond Alexander de Grote zich in Tracië , waar hij ambassadeurs uit Gallië ontving. Hij vroeg hen wat ze het meest vreesden, in de verwachting dat ze hem het meest zouden vrezen. Maar de Galliërs zeiden dat ze nergens bang voor waren, behalve dat de hemel op hun hoofd zou vallen: "que le ciel leur tombe sur la tête".

Ze aanbaden vele goden, ook bescherm-goden en vreesden het einde van de wereld.

Deel 33 (uit 2005) van de beroemde stripverhalen van Asterix en Obelix heet in het Frans dan ook "Asterix, le ciel lui tombe sur la tête !"

De Koran beschrijft de hemel als een dak dat steunt op onzichtbare pilaren. 

Zo'n 1.000 jaar na Alexander ontstaat de Koran, waarin de volgende Aya staat: Aya 22:65.

Heb je niet gezien, dat God al hetgeen op aarde is in uw dienst heeft gesteld, en dat de schepen op Zijn bevel de zeeën doorkruisen? En Hij weerhoudt de hemel ervan op aarde te vallen behalve met Zijn toestemming. Waarlijk, God is Liefderijk en Genadevol voor de mensen".

Bronnen:
- forums.marokko.nl d.d. 24-6-2017

- nevenstaande tekst met foto

 

 

Asterix is bang dat de hemel op zijn hoofd valt

klik op foto voor vergroting van foto en tekst

the skye is falling on our heads



Op het Gymnasium in Winschoten had onze schoolvereniging het tijdschrift Boreas, vernoemd naar de Griekse God van de Noordenwind. Het logo toonde een blozende man met bolle wangen van het blazen. Het was in Noord Groningen natuurlijk een belangrijke Wind. Door plattelandskinderen, die fietsend van heinde en ver naar school kwamen, werd deze Noordenwind ervaren als een intens aanwezig fenomeen, waarmee ze dagelijks op plezierige of onplezierige wijze te maken kregen, zoals bezongen door de vlaamsche zanger Will Tura in Noorderwind: De noorderwind waait gierend om me heen. De noorderwind snijdt mij door merg en been … Als de wind, de gure noorderwind…

Boreas en de klassieke opleiding hielpen ons waarschijnlijk de heersende godsdienst wat te relativeren, evenals De Wetenschap en de Waan van de Dag.

Want, zoals onze natuurkundeleraar "Kootje" de Klerk ons wekelijks inprentte: "Dat kun je nou wel zeggen, maar is dat nou wel zo ?"
50 jaar later nog steeds een gevleugeld woord onder zijn leerlingen op hun reünies.

Arthur Rörsch stelt het iets nauwkeuriger. Hij hoopt dat de crisis in de klimaat-wetenschap kan worden opgelost door het altijd maar weer stellen van drie cruciale vragen. Hoe weten we iets ? Waarom geloven we het ? Waar is het bewijs ?

De Stichting Scepsis wijdt er in ons land congressen aan.

 

Boreas werd in Griekenland dikwijls afgebeeld met vleugels --->


Boreas

bron:
www.theoi.com/image/T28.1Boreas.jpg



indiase priesters bidden voor regen

 

Sinds het begin van onze geschiedenis, en waarschijnlijk ver daarvoor, baden, offerden en smeekten mensen hun goden voor zon, maan, donder en bliksem, wind uit alle richtingen en nog veel meer. Men aanbad de laatste millennia in Christendom, Jodendom en Islam slechts één God, (ook voor het weer, de oogst en bv. een behouden thuiskomst van de zeevarenden) maar er werd en wordt buiten die religies ook veel gebeden tot heel specifieke goden voor bepaalde aspecten van hemel en aarde, het weer en wat dat teweeg brengt.

Middels gebeden, offerandes en rituelen gaven en geven mensen blijk dat ze dachten en denken via een bepaalde God invloed te kunnen uitoefenen op het weer en / of het klimaat, zon, regen en wind, het jaarlijks overlopen van de rivieroevers ten behoeve van de landbouw. etc. De priesterkasten, die leefden op basis van deze gedachten, hadden natuurlijk weinig op met dissidente meningen. De ketters konden beter worden geofferd en verbrand. Wie zou hebben voorgesteld om eens een jaar niet te bidden voor het overstromen van de Nijl, gewoon als wetenschappelijk experiment, zou het waarschijnlijk slecht zijn vergaan. Maar de Nijl overstroomde onafhankelijk van gebed en bevruchte daarmee de akkers om voedsel te verbouwen.

 

 

Zijn we momenteel - net als in vroegere eeuwen - bezig op rationele wijze gebruik te maken van wat de wind ons aan energie kan leveren of worden na de zonnetempels, pyramides en kathedralen momenteel de windgoden aanbeden ? En ligt - zoals altijd - het volk krom voor de absurde kosten er van ? Lees meer over klassieke en moderne windmolens

<--------- FD, 24-7-2008: Hindoepriesters voeren in de Indiase stad Hyderabad rituelen uit tijdens hun bedes om regen

 


Wat Syriers ooit geloofden: invloed van jo-jo's op droogte
(Bron: Climategate .nl d.d. 21-9-2013, door Hajo Smit)

jojo-afbeelding  

It’s the yoyo’s stupid! Heel erg leuk om naast het herkauwen van platgetreden sceptische waarheden als een koe (3 x beeldspraakwaarde) als klimaatblogger ook weer eens wat te leren. Dat is gisteravond gelukt! Wat lees ik namelijk in een prachtig epistel van Cal Thomas in de Washington Examiner:

Just how silly this is getting is an assertion by some activists that the current tensions in Syria might be linked to climate change. That’s not as harebrained as a newspaper report in January 1933, which said, “Yo-Yo Banned in Syria, Blamed for Drought by Moslems.” The Syrians of 1933 actually believed the up and down of a toy yo-yo affected the weather. If it went down and sprang right back up, rain. If it went down and didn’t spring up, drought. Police reportedly patrolled the streets, confiscating the toy.

Kijken we op Wikipedia bij jojo dan zien we:

Volgens het Polygoon-journaal was er in 1932 een jojorage in Nederland. Jong en oud, iedereen speelde met de jojo. Later rond het jaar 1998 werd het jojoën ‘herontdekt’. Dit keer werden er zelfs op de kinderzenders speciale korte programma’s aan gewijd.

Bron: Climate gate .nl d.d. 21-9-2013, door Hajo Smit



Overschatten we onze mogelijkheden het klimaat te beïnvloeden ?

einde ijstijd veroorzaakt door menselijke activiteiten


In de psychologie wordt beschreven dat er mensen zijn die alles wat hen overkomt vooral toeschrijven aan mensen, instanties of gebeurtenissen buiten hen om, en andere mensen, die juist geloven dat zowel hun falen als hun succes vooral te danken of te wijten zijn aan hun eigen inzet of nalatigheid. Men spreekt dan van "extern attribueren" of "intern attribueren". Natuurlijk hebben de meeste mensen iets van beide neigingen in zich: het verkeersongeval was de schuld van de ander, het behalen van het diploma eigen inzet. Zo houden we ons geestelijk een beetje overeind. Voor wie niet meer of niet meer zoveel in God of de Goden glooft is het - zeker voor hen die "intern attribueren" - nog maar een kleine stap om te gaan denken dat hij of zij zelf het weer of klimaat kan beïnvloeden.

Tom Nelson (Tom Nelson@tan123; tomnelson.blogspot.com) denkt er het volgende over:
"Climate change is the religion of people who think they're too smart for religion
"


Tot voor kort weten we al die weersextremen aan de wil van God of de Goden, maar sinds kort verwijten we het ons zelf, vanwege onze uitbundige levensstijl waarbij we veel CO2 uitstoten.
  zeespiegelstijging

(Bron: Twitter 14-6-2018)

Voor veel gelovigen lijkt het zo langzamerhand een vaststaand feit dat hij of zij zelf het weer of klimaat kan beïnvloeden.

En als het aan Greenpeace ligt worden onze kinderen zo opgevoed in "de leer":
niet meer als rationeel denkende en democratisch gezinde burgers, maar als milieufascisten voor wie er nog slechts gelovigen en ongelovigen zijn: zie de video.

 

 

bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

 
Shopenhauer
klik op foto voor vergroting


Betreft het een psychologische kronkel, religieuse of politieke hoogmoed, wetenschap of vileine politiek ? of is het èn, èn, èn, èn ?

world leaders meeting to control the climate  

Politieke hoogmoed ?

 

 

 

 

klik op foto voor een vergroting


bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.


Obama declared in a June 8, 2008 speech, that his presidency will be “the moment when the rise of the oceans began to slow and our planet began to heal.”

Obama's prognostication occurred during his victory speech in St. Paul for the Democratic Party nomination.

  Obama als Mozes

Most surprising, despite the fact that Obama said he would only “slow” the rise of the oceans, his presidency has presided over what some scientists are terming an “historic decline" (link verbroken) in global sea levels. Obama appears to have underestimated his own powers to alter sea level (source: climatedepot.com) (link verbroken).

zeespiegelstijging

bron: Watts up with that ? d.d. 24 aug. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


The red line in this image shows the long-term increase in global sea level since satellite altimeters began measuring it in the early 1990s. Since then, sea level has risen by a little more than an inch each decade, or about 3 millimeters per year. While most years have recorded a rise in global sea level, the recent drop of nearly a quarter of an inch, or half a centimeter, is attributable to the switch from El Niño to La Niña conditions in the Pacific. The insets show sea level changes in the Pacific Ocean caused by the recent El Niño and La Niña (see http://sealevel.jpl.nasa.gov/science/elninopdo for more information on these images). Image credit: S. Nerem, University of Colorado
Bron: Watts up with that ? d.d. 24 aug. 2011.

Vileine politiek of ultiem staatsmanschap ?
In de jaren 1960 verscheen in Amerika het zgn. Iron Mountain Report, rapport van een studiegroep die moest bedenken hoe het volk een eenheid kon blijven als de dreiging van de koude oorlog zou worden opgelost. Een nieuwe gemeenschappelijk vijand werd dringend noodzakelijk geacht en, ja hoor, de milieuproblematiek leek hiervoor uitermate geschikt.Nu we 50 jaar later steeds meer mondiaal zijn gaan denken is een dreigende klimaatverandering natuurlijk de ultieme oplossing om alle naties hard werkend, zwoegend, schuldbewust en offerend op één lijn te krijgen.

Harold CampingAl Gore

Links: de, anno 2011, 89-jarige Harold Camping, die zowel in 1994 als in 2011het einde van de wereld voorspelde; rechts: Al Gore, vooraanstaand profeet van de klimaatalarmisten.

Een nieuwe wereldreligie lijkt geboren, de klimaatcommissie van de Verenigde Naties haar mondiale kerk, nota bene onder leiding van een Nederlandsche ambtenaar, Yvo de Boer, de profeet van de nieuwe religie ? Natuurlijk noemen we het in dit tijdperk van ontkerkelijking geen religie meer. Wetenschap klinkt in ons huidige tijdsgewricht veel beter.

Maar is het wel een "wetenschap" waar ambtenaren en politici het voor het zeggen lijken te hebben en waar dissidente wetenschappers worden geweerd? Niets nieuws onder de zon ?

 

"en dat anderzijds de IPCC-Summaries for Policy Makers (SPM) voor zowel wetenschappers als beleidsmakers aanvaardbaar zijn".

 

ambtenaren hebben het laatste woord

 

Er zijn heel wat wetenschappers, die vinden dat het klimaatdebat juist alleen door onafhankelijke wetenschappers moet worden gevoerd en die van mening zijn dat bv. de IPCC rapporten zijn gemanipuleerd door de politiek om de resultaten te sturen naar de conclusie dat het de mensen zijn die het klimaat doen veranderen. Daarom is er een groep onafhankelijke wetenschappers gevormd, de NIPCC, die in maart 2008 hun 1e rapport hebben uitgebracht: "Nature, not Human Activity, Rules the Climate".

Maar aangezien wetenschappers voor hun onderzoeksgelden, en hun baan, vaak juist zeer afhankelijk zijn van de politiek, is onafhankelijk onderzoek beslist geen vanzelfsprekende zaak.   Hands up at IPCC

Richard Courtny beschrijft in 1999 zijn theorie dat het juist de conservatieve en scheikundige premier van Engeland, Margareth Thatcher was, die vanaf 1979 met miljoenen-subsidies, de Britse wetenschap stuurde richting man-made-global warming via het CO2-uitstoot-mechanisme. Zo sloeg ze 2 vliegen in één klap: ze draaide de Britse CO2 producerende kolenindustrie de nek om, en daarmee de lastige mijnbouwers-vakbonden, die op de meest ongelegen momenten (bv. tijdens de energiecrisis in 1973) tot staking uitriepen, èn ze kreeg haar fel begeerde extra kernenergiecentrales, waardoor ze plutonium kreeg voor haar zo fel begeerde kernwapens. Het lijkt dan ook niet vreemd dat het "Climatgate-schandaal" in 2010 juist in Engeland is uitgebarsten.


 

Giaever, Dr. Ivar (Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973)

Giaever is in 2011met een publiek statement teruggetreden uit de American Physical Society (APS) vanwege het feit dat deze beroepsvereniging global warming tot kanonieke waarheid heeft verklaard: klimaatwetenschap verwordt daarmee tot religie. Lees meer hier over.

Zijn terugtreedbrief bevat onder meer de vraag: " how can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?" Volgens hem kan dat helemaal niet en zijn alle gebruikte grafieken derhalve volstrekt zinloos.

Zie ook wikipedia.

 

Beluister en bekijk de toespraak van Ivar Giaever op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013.

Zijn conclusie: klimaatwetenschap is een pseudowetenschap.

Zoals Michael Shannon op 31-3-2017 schrijft: "Climate science isn't science: it's religion which is why the economy's only hope rests on a carbon atheist in the Oval Office" (red.: de werkkamer van de Amerikaanse persident). Met de verkiezing van Trump tot president in 2017 is Shannon zo te zien op zijn wenken bediend.


 


Wordt vervolgd: Toynbee's beschrijving van hoe de Egyptische priesters vroeger "middels hun rituelen" de Nijl konden doen stromen.

Wordt vervolgd: "Over religie en zeep".
Het aan de goden offeren van dieren op een berg had wel degelijk practische invloed op de kwaliteit van het bestaan. Onderaan die berg was namelijk de enige rivierplek in de wijde omtrek waar je je kleren goed kon wassen. De as van het vuur, gemengd met het vet van de geofferde dieren, produceerde een soort zeepmengsel in de rivier, waardoor het wassen van de kleren daar een stuk gemakkelijker ging als elders. Het verhaal wordt aardig beschreven in een klein boekje dat door Unilever is uitgegeven. Details volgen t.z.t.



Wat Britten geloven m.b.t. klimaatverandering door mens

Uit een onderzoek onder duizend Britten door The Sunday Times blijkt het volgende:

52 % gelooft dat er een klimaatsverandering gaande is en meent ook dat de mens daar voor het grootste deel debet aan is.
39 % van de ondervraagden vindt dat niet bewezen is dat de mens de oorzaak is van de klimaatschommelingen.
7% van de Britten gelooft niet dat er nu sprake is van een uitzonderlijke klimaatsverandering.
23 % van de ondervraagden denkt dat de klimaatsverandering het grootste probleem is waar de mens ooit mee te kampen heeft gehad.
17 % gelooft daar niets van en meent dat het niet zo'n groot probleem is als wordt voorgesteld.

Bron: Arne Hankel in Elsevier.nl, d.d. 6 december 2009.

En wat Australiërs geloven

 

 

 

 

klik op foto voor een vergroting ---->

 

bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

  wat Australiërs geloven over klimaatverandering


Wat de wereldgemeenschap er inmiddels over denkt........

In internationale opiniepeilingen van de VN is ‘klimaat’ afgezakt naar de laatste plaats van de ‘problemen’ waarover de mensen zich zorgen ma n (bron: Hans Labohm op climategate.nl d.d. 19-11-2016)

En in de middeleeuwen.........

Er is momenteel een heksenjacht gaande op kritische klimaat-wetenschappers, zoals U kunt lezen in het April 2015 nummer van Greenwatch. (link is verbroken) heksenjacht in de kleine ijstijd

During the Little Ice Age, experts blamed witches for climate change.
(above, witches are seen conjuring up bad weather).

Source: Greenwatch April 2015

 



Christenen en CO2

christenen en CO2  

Jezus antwoordde: ,,Het voornaamste gebod is: ‘…Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.’ Het op een na belangrijkste is dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’’ (Marcus 12:28-31, NBV)

Onze verantwoordelijkheid voor CO2-uitstoot en klimaatverandering vloeit voort uit onze liefde voor God en onze naaste. Climatestewards gelooft dat deze prachtige wereld Gods werk is. Hij heeft de aarde gemaakt, en houdt die nog altijd in stand. Het is een onlosmakelijk deel van onze liefde voor God – het belangrijkste gebod – dat we door de wereldwijde spiraal van opwarming niet zorgeloos beschadigen, wat Hij heeft gemaakt.

Climatestewards erkent verder dat we over de hele wereld miljoenen behoeftige naasten hebben. Hun leven is dagelijks afhankelijk van het land en de seizoenen. Vanuit onze liefde voor de naaste – het tweede gebod – willen we hun bestaan niet aantasten door de manier waarop wij leven.

Bron: http://www.climatestewards.nl/

Wat de huidige Paus er van vindt

De opwarming van de aarde is niet alleen een politiek probleem, maar ook een geloofskwestie, vindt Paus Franciscus.

In een poging het wereldwijde milieubewustzijn op te krikken hield Paus Franciscus in april 2015 in het Vaticaan een klimaat-conferentie "Bescherm de aarde, eer de mensheid", waar religieuze leiders, politici en wetenschappers, evenals VN-secretaris Ban Ki-Moon aanwezig waren.

Franciscus noemde de inspanning om CO2-uitstoot tegen te gaan een 'morele en religieuze noodzaak'. Hij benadrukte de relatie tussen respect voor het milieu en respect voor mensen, voornamelijk de armen, kinderen en toekomstige generaties.

Bron; Trouw web-pagina: 28-4-2015

 

Paus Franciscus met Ban Ki-Moon

Paus Franciscus verwelkomt VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon op de klimaatconferentie in het Vaticaan.



paus Franciscus en klimaatverandering  

Na deze klimaat-conferentie in het Vaticaan en voorafgaand aan de VN-klimaat conferentie in Parijs eind 2015, verscheen de Pauselijke encycliek “Laudato si” (Geprezen zijt Gij) over de zorg voor ons gemeenschappelijke huis (On care for our common home), de zgn. 'milieu-encycliek'.

Centrale boodschap: het opwarmen van de aarde en de gewetenloze uitbuiting van de natuurlijke reserves bedreigen de toekomst van onze planeet. Dat is volgens Franciscus vooral de schuld van de mens zelf. Hij pleit voor een wereldwijde ecologische bekering die het verval van onze aarde een halt moet toe roepen.

Wat staat erin?
Het is een lijvig document dat bijna tweehonderd pagina's telt. (maar zie hier voor een uitvoering, die slechts 72 p. beslaat). De paus begint met een uitgebreide beschrijving van de huidige ecologische crisis. Milieuvervuiling, watervervuiling, verlies van biodiversiteit en het verdwijnen van de bossen, ongelijkheid in de wereld, het komt allemaal langs.

Vervolgens schetst hij hoe de Bijbel christenen verplicht om voor een beter milieu te strijden en noemt hij het technologisch denken van de moderne mens als grootste oorzaak van de klimaatproblemen. De paus wijst nadrukkelijk naar de grote industrielanden als hoofdveroorzakers van de milieucrisis.

Het hart van de encycliek is een hartstochtelijk pleidooi voor wat de paus een 'integrale ecologie' noemt. Hoe we de natuur behandelen heeft ook gevolgen voor hoe we met onze medemens omgaan. Wie opkomt voor het milieu, kan niet tegelijkertijd abortus goedkeuren. Alles heeft met elkaar te maken.

Wat staat er niet in?
Zoek niet te veel naar concrete voorstellen, want die staan er nauwelijks in de encycliek. Wel pleit Franciscus ervoor om het gebruik van fossiele brandstoffen "geleidelijk en zonder treuzelen" stop te zetten. Verder doet hij een oproep geen milieuvervuilende producten te kopen. Dat is een prima manier om producenten onder druk te zetten hun leven te beteren. Een paus die oproept tot een consumentenboycot, dat hadden we nog niet gezien.

Voor wie is het bedoeld?
De paus benadrukt dat zijn klimaatstuk iedereen op deze planeet aangaat. Dus niet alleen katholieken. De timing van de publicatie was overigens geen toeval. Eind 2015 stond in Parijs een klimaattop van de Verenigde Naties op de agenda en Franciscus wilde duidelijk laten weten hoe de kerk erover denkt. Of dat nou weerstand oproept of niet.

Bron: Trouw webpagina, 15-6-2015]


Klokken luiden in Nederland voor het klimaat

Kerkklokken en andere Nederlandse klokkentorens, zoals die van het Vredespaleis in Den Haag, zullen vandaag (1-12-2018) van 2 voor 12 tot 12 uur luiden.

Op initiatief van Greenpeace, en met de steun van de belangrijkste Nederlandse kerkgemeenschappen en een honderdtal organisaties, worden vandaag zaterdag 1 december 2018 in Nederland op een 250-tal plaatsen de klokken geluid voor het klimaat. Dat is ook in vele katholieke en protestantse kerken het geval. Dat is onder meer het geval in Amersfoort (Onze-Lieve-Vrouwekerk), Utrecht (Domkerk) en Maastricht (Sint-Janskerk).

Het initiatief vindt plaats in het vooruitzicht van de Klimaattop COP24, die maandag in het Poolse Katowice van start gaat. Volgens Fauiza Oulahsen van Greenpeace Nederland is het 2 voor 12 voor het klimaat. Nederland moet een krachtig engagement nemen. De wereldwijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Dat halen wij slechts als wij onze CO2-uitstoot tegen 2030 met 60 procent terugdringen.

Bron: Gepubliceerd op zaterdag 1 december 2018 op kerknet.be


Politisering van de wetenschap
Marcel Crok schreef 6-12-2015 in De Volkskrant: Het International Panel on Climate Change - IPCC heeft een soort virtuele werkelijkheid gecreëerd, een parallel universum, waar de onderhandelaars zich helemaal in thuis lijken te voelen, maar dat steeds verder van de werkelijkheid af komt te staan.

Zoals beschreven op onze web-pagina over de werkwijze van het IPCC is hun "samenvatting voor beleidsmakers" een compromis tussen alle deelnemende landen. Dat is politiek, geen wetenschappelijke methode:
Bij een IPCC rapport wordt ook een zogenaamde "Summary for Policymakers (SPM)"opgesteld. Hierover wordt een kleine week vergaderd met afgevaardigden van vele landen. Iedere uitspraak in de SPM moet consistent zijn met en onderbouwd zijn door het hoofdrapport en moet begrijpelijk en relevant zijn voor beleidsmakers. Bij de goedkeuring van de SPM wordt gestreefd naar consensus over de tekst tussen alle landendelegaties. De aanwezige hoofdauteurs hebben daarbij de taak om te bewaken dat de tekst van de SPM conform het hoofdrapport blijft. De hoofdauteurs kunnen zelf voorstellen doen om aan landencommentaren tegemoet te komen. Vanwege de betrokkenheid van de landen bij de opstelling van de SPM nemen de politici de conclusies van de wetenschappers meestal grotendeels over.

We zijn beland in een zeer kostbare versie van het sprookje ‘de kleren van de keizer’. De Deense econoom Bjørn Lomborg schat dat de kosten van maatregelen die in Parijs worden besproken wereldwijd 1.000 tot 2.000 miljard dollar per jaar zullen bedragen. Zelfs als je de modellen van het IPCC accepteert, geeft dat een vermindering van de opwarming in 2100 van slechts 0,17 graden. En die kosten maken we ter bestrijding van een zwaar overschat toekomstig probleem.

Wat betreft het klimaat kunt u dus rustig gaan slapen. Waar u zich wel zorgen over dient te maken, is de politisering van de wetenschap en het irrationele klimaatbeleid dat daarvan het gevolg is.

In februari 2005 publiceerde Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over de hockeystickgrafiek (zie ook de Engelse versie).

In 2010 verscheen zijn eerste boek: De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. met uitgebreid register en veel voetnoten voor literatuurverwijzingen etc. ISBN: 978-90-499-6040-7; Warm aanbevolen !
Begin 2016 verschijnt zijn tweede boek Hoezo 5 voor 12? Een klein voorproefje n.a.v. de klimaat-conferentie in Parijs, eind 2015, leest U hier.


Groepsdenken:
Ik zie regelmatig Tesla’s rijden ......... Een cultvoertuig. Cult is pure groepdenk. Overigens is dit niet uitgevonden door Irving Janis (https://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink)

maar misschien door Charles Mackay die al in 1841 schreef: “Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, and one by one.”

Zijn boek daarover “Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds” kan worden beschouwd als een buitengewoon accurate voorspelling van de global warming cult. (bron: Andre Bijkerk op climatagate.nl, 13 -9 -2016 12:42 pm.).

  MacKay

Klimaatdenken als een vorm van religie

Cor van Dijk beschreef op climategate.nl van 25-8-2018 in een essay: " CO2: de nieuwe religie" de vele overeenkomsten tussen bestaande religies en de CO2-religie.

Ook Hans Labohm (climategate.nl d.d. 25-4-2018: "Mundus vult decipi, ergo decipiatur") beschouwt "klimatisme" als een vorm van religie:

"Ik beschouw Klimatisme als een vorm van religie – een te verwerpen hoax. Het is een religie zonder godheid, maar verder gedomineerd door alle overige aan religie klevende ingrediënten, zoals dogma’s, hier de AGW-hypothese en vermeende onfeilbaarheid waaraan al ons beleid is onderworpen, de erfzonde van de menselijke schuld, beloning en straf, aflaten, een priesterkaste (IPCC, Maurice Strong, Holdren, Al Gore, Soros c.s) en bovenal de aanspraak op exclusief hoogstaand moreel gedrag, namelijk planeet redden. Niets nieuws onder de zon dus.

Net als bij alle andere religies is hier geen sprake van morele autonomie oftewel zelfstandig nadenken over de morele consequenties van het centrale dogma en dus scepsis, maar van morele heteronomie: het centrale klimaatdogma is verheven boven de individuele moraal en is derhalve leidend.

abraham offert zijn zoon   Als voorbeeld kan gelden Abraham die op bevel van god bereid was zijn eniggeboren zoon te offeren. Dit is moreel de meest verwerpelijke gruweldaad denkbaar. Abraham koos voor onderworpenheid boven eigen moreel besef en wees derhalve scepsis af.

Deze keuze is terug te vinden in de onderworpenheid bij alle monotheïstische religies. Helaas, maar niet onverwacht; denk immers o.a. aan CU, Trouw en CDA, ook het Klimatisme. We kunnen stellen dat de afkoop van vermeende klimaatzonden slechts berust op banale berekening, namelijk het krijgen van een planeetreddend goed gevoel, angst voor verlies van een baan, leerstoel of onderzoeksgeld. Hoe banaal is dit alles waarin iedereen zich deel heeft laten maken van het AGW-theocratische systeem?

Sceptici daarentegen handelen en denken vanuit morele autonomie volgens het categorisch imperatief van Immanuel Kant en storen zich niet aan bluf, intimidatie en valse dogma’s als dat van de vermeende 97% consensus. Volgens Kant is een handeling alleen ethisch verantwoord
Citaten: als deze universaliseerbaar is, dus geldend voor iedereen en onder alle omstandigheden. Bij welke religie dan ook is hier geen sprake van. Ook Klimatisme niet.
"

Citaten:

- Climate change is the religion of people who think they're too smart for religion ( Tom Nelson@tan123 )


Over de twijfel:
- Confucius: Twijfel is de waakhond van het inzicht
– René Descartes: Twijfel is het begin van wijsheid
– Philip James Bailey: Waar twijfel is, is waarheid: het is haar schaduw
– Bertrand Russell: De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld
– Goethe: Hoe meer kennis hoe meer twijfel
– André Gide: Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden.
Bron: climategate.nl d.d. 25-6-2013


Citaten:

- Rest assured, the climate catastrophe is coming and things are more urgent than ever. Don’t let any skeptic tell you otherwise, as they only want to spread some damn optimism about the future (Pierre Gosselin, Notrickszone.com ).

- We cannot absolutely prove that those are in error who tell us that society has reached a turning point, that we have seen our best days. But so said all before us, and with just as much apparent reason (Thomas B. Macaulay; gevonden op Climatgate.nl).

- It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.

- You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time (Abraham Lincoln).

- Religion is a culture of faith; science is a culture of doubt (Richard Feynman  / @ProfFeynman)


Literatuur en links:

Jacobs, Jan, Wat is dat dan, die groene klimaat- en milieureligie van ‘Manbearpig’?, climategate.nl, 21-11-2018



U bent hier: inhoudsopgave - weergoden

voor wie geïnteresseerd is in Mythologie:

goden en helden op oude aandelen

goden en helden op bedrijfs-rekeningen en = briefpapier

mytholgie op prentbriefkaarten


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !