Middagzee Samos
klik op foto voor vergroting
Max Stokvis: middagzee bij Samos (Gr.), zomer 1996, olie op linnen, 60 x 70 cm.- Prijs: € 4.995
De Noordewind heet op Samos Meltemi: het schilderij toont het door de golven omgewoelde zand vlak bij het strand

Zie ook een mooie golven-video:
La danse des vagues en #Bretagne Images inédites du nouveau projet de Yann Arthus-Bertrand
Posted by Océan Surf Report on zondag 13 september 2015


Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies.


Zeeën

U bent hier: inhoudsopgave - WATER - zeeën
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

  Zee-oppervlakte
Van het aardoppervlak (510.066.000 km2) is ca. 2/3e, 66% bedekt met zee en ca. 71 % met water.
Precieser gesteld:
Landoppervlakte: 148,647,000 km2 (29,1 %)
Wateroppervlakte: 361,419,000 km2 (70,9 %)
Watersoort: 97 % zout, 3 % zoet
Zeeoppervlakte: 335,258,000 km2 (65,7%)
(bron: Weetjes over de aarde, 24-1-2009)
 

GROOTSTE OCEANEN
in km2 en % van het aardoppervlak
 

GROOTSTE ZEEEN

 
DIEPSTE OCEANEN & ZEEEN
 
Grote Oceaan: 155,557,000 km2 (30,5%)
Atlantische Oceaan: 76,762,000 km2 (15%)
Indische Oceaan: 68,556,000 km2 (13,4%)
Zuidelijke Oceaan: 20,327,000 km2 (4%)
Arctische Oceaan: 14,056,000 km2 (2,8%)
 
Zuid-Chinese Zee: 2,974,600 km2
Caribische Zee: 2,515,900 km2
Middellandse Zee: 2,510,000 km2
Beringzee: 2,261,100 km2
Golf van Mexico: 1,507,600 km2
  Grote Oceaan: 10,924 m
Atlantische Oceaan: 9,219 m
Indische Oceaan: 7,455 m
Caribische Zee: 6,946 m
Arctische Oceaan: 5,625 m
Zuid-Chinese Zee: 5,016 m
Beringzee: 4,773 m
Middellandse Zee: 4,632 m
Golf van Mexico: 3,787 m
Japanse Zee: 3,742 m
 

(bron: Weetjes over de aarde, 24-1-2009)


Zeespiegel-stijging en -dalingGravitatie-effect verstoort badkuipillusie
Kees Floor, Het Weer Magazine, februari 2009


Wereld, de laatste ca. 20.000 jaar

zeespiegelstijging

(Bron: Twitter 14-6-2018)


Wereld, de laatste ca. 100 jaar

Het tempo waarin het zeeniveau de afgelopen eeuw is gestegen, was tien maal hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 3.000 jaar, aldus Prof. Nye, van Harvard University, in het FD van 25-4-2009. Overigens heb ik wat twijfels over die man: in hetzelfde artikel noemt hij dat de aarde in de 21e eeuw tussen de 2,5 en 10 graden zal opwarmen, iets wat zelfs het IPCC anno 2007 al lang niet meer gelooft.


Wereld: de laatste ca. 20 jaar

Obama's profetie
Marc Morano heeft een hilarisch of eigenlijk ook heel droevig achtergrondverhaal geschreven waarin hij uitgebreid ingaat op het feit dat Obama in zijn toespraak na het winnen van de Democratic nomination op 8 juni 2008 bezwoer dat: my presidency will be the moment when the rise of the oceans began to slow and our planet began to heal.

Obama als Mozes


Obama heeft deze belofte zowaar nog overtroffen door nu de zeespiegel al stevig te laten dalen. Bronnen: Climategate.nl d.d. 23-9-2011 en climatedepot.com (link verbroken).

zeespiegelstijging

bron: Watts up with that ? d.d. 24 aug. 2011.

 
The red line in this image shows the long-term increase in global sea level since satellite altimeters began measuring it in the early 1990s. Since then, sea level has risen by a little more than an inch each decade, or about 3 millimeters per year. While most years have recorded a rise in global sea level, the recent drop of nearly a quarter of an inch, or half a centimeter, is attributable to the switch from El Niño to La Niña conditions in the Pacific. The insets show sea level changes in the Pacific Ocean caused by the recent El Niño and La Niña (see http://sealevel.jpl.nasa.gov/science/elninopdo for more information on these images). Image credit: S. Nerem, University of Colorado
Bron: Watts up with that ? d.d. 24 aug. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De daling in het artikel hierboven wordt wat genuanceerd door de gegevens in het artikel hieronder.
 


zeespiegelstijging-satellietdata  
Gastblog van Frans Dijkstra
Vorige week kwamen voor het eerst sinds september 2010 nieuwe satellietmetingen van de zee-spiegel beschikbaar van de University of Colorado. De data lopen nu tot en met januari 2011. Het gemiddelde voor 2010 blijkt 0,68 mm hoger te zijn dan dat van 2009. Waarom het zo lang ge-duurd heeft voor deze update beschikbaar kwam is gissen, maar een verklaring zou kunnen zijn, dat de zeespiegelstijging vanuit een alarmistisch gezichtspunt behoorlijk tegenvalt.
De grafiek laat zien, dat we opnieuw, net als in 2007, te maken hebben met een stagnerende trend. Tijdens een El Niño piekt het zeeniveau altijd, om bij een La Niña weer wat in te zakken. De zwarte lijn in de grafiek geeft de opgeschoonde trend. Die trend laat in 2010 een lichte daling zien. Dat is wel eens eerder gebeurd. We kunnen hier niet uit concluderen, dat de zeespiegelstij-ging gestopt is, maar het alarmistenverhaal over de ‘versnellende zeespiegelstijging’ kan in de prullenmand. De stijging versnelt niet, maar vertraagt. De laatste 5 jaar steeg de zeespiegel bijna 1 cm, de 5 jaar daarvoor ging het 2 maal zo hard.
     
Tja.............

as new data, models and corrections become available, … continuously revise these estimates (about every two months) to improve their quality.’

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

In september 2010 zag het er naar uit, dat het gemiddelde over 2010 lager uit zou komen dan over 2009. Over de eerste 9 maanden van 2010 was de zeespiegel nog geen halve millimeter gestegen ten opzichte van de eerste 9 maanden van 2009. Met de te verwachten daling door La Niña had 2010 best lager kunnen uitkomen dan 2009. Zeker weten we het niet, maar ik stel me zo voor, dat men bij de University of Colorado in het zicht van deze dreigende ‘inconvenient truth’ nog eens opnieuw naar de cijfers heeft gekeken. Misschien was er wel een correctie mogelijk, die 2010 wat opkrikte en 2009 naar beneden bijstelde? Dat vereiste een ragfijn spel want 2009 kon niet onder 2008 duiken. Dus er moet heel wat gerekend zijn, daar in Colorado. In de nu openbaar gemaakte datareeks zijn alle cijfers vanaf 1992 een beetje anders geworden. En jawel hoor, over de eerste negen maanden van 2010 vindt men nu een stijging van bijna anderhalve millimeter ten opzichte van 2009. Die wordt gedeeltelijk teniet gedaan door de daling in de laatste drie maanden, maar per saldo kan 2010 toch de geschiedenis in gaan als een jaar waarin de zeespie-gelstijging niet is gestopt.

Laten we blijven uitgaan van de goede trouw van deze onderzoekers. Volgens hun website gaan ze door met: ‘as new data, models and corrections become available, … continuously revise these estimates (about every two months) to improve their quality.’ Dat ze de alarmisten daarmee slechts mondjesmaat bedienen kunnen zij niet helpen. Het zou niet de eerste keer zijn, dat een kostbaar en geavanceerd systeem niet de alarmerende resultaten oplevert die er van werden ver-wacht. Het netwerk van Argo-boeien dat de opwarming van de oceanen moest aantonen heeft hier ook mee te kampen.
Zou het daarom zo oorverdovend stil blijven over deze zeespiegeldata? Ik heb de Colorado-onderzoekers aan half jaar geleden gevraagd, of ze konden bevestigen, dat hun metingen laten zien dat de zeespiegelstijging vertraagt. Ze hebben mij nooit antwoord gegeven.

Bron: Gastblog van Frans Dijkstra, 17-5-2011, op climatgate.nl

Zeespoegelstijging bij Honolulu
Bij Honolulu (Hawaï) was de zeespiegelstijging ca. 15 cm in 100 jaar, op gelijkmatige wijze, volstrekt niet gerelateerd aan het gemeten CO2-niveau: tot eind jaren '50 op basis van ijskernen, daarna met directe Co2-metingen op Mauna Loa. Klik op de grafiek voor een vergroting.


Nederland
Het PCCC concludeerde in juni 2007 het volgende voor Nederland op basis van een recent verschenen VN-klimaatrapport:
de zeespiegel zal in het jaar 2100 35 à 85 cm. zijn gestegen (in de 20e eeuw was dat slechts 10 cm).
(Bron: FD 7-6-07)Walvisjacht
Het IFAW doet er alles aan om commerciële walvisjacht een halt toe te roepen. Lees meer op www.stopdewalvisjacht.nlVervuiling van de zeeën

Olieboringen en olietransporten veroorzaken regelmatig enorme vervuilingsrampen, die grote schade aan de flora en fauna berokkenen en ook aan de economiën in de getroffen kustgebieden, zoals visserij en toerisme. Lees meer.Overstromingen

Lees meer op onze pagina's over overstromingen en over Tsunamis

Tsunamis, veroorzaakt door aardbevingen onder de zee, kunnen enorme overstromingen veroorzaken: lees er hier meer over

tsunamigolf

Tsunamis kunnen wel 30 meter hoog worden en snelheden bereiken tot wel 800 km/h.

Zie hier een video van de tsunami die Japan trof op 11-3-2011 en een verwoestende uitwerking had op honderden kilometers kustgebied.


Temperatuurwisselingen in de zeeën.

Tony Heller geeft op 4 -2-2018 een lezing over temperuurverandering in de zee: Most Delusional Climate Alarmists Ever.


U bent hier: inhoudsopgave - onze zeeën
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !