HUGO VAN DER MOLEN'S
Historic Papers site
a collection of historic invoices and letters
een verzameling historische rekeningen en brieven


The Netherlands / Nederland
(update February 6th 2017)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen.nl


Ordering information / Bestelinformatie

Slechts een klein deel van mijn grote collectie (ca. 10.000 verschillende) Nederlandse oude rekeningen en documenten is op deze website beschreven.

Hier onder kunt U de wèl beschreven stukken zoeken op provincie en vervolgens op plaats, door de betreffende links aan te klikken.

U kunt ook kijken op de lijst van alle Nederlandse plaatsen waarvan iets in de totale collectie aanwezig is en dan vrijblijvend vragen om nadere informatAmsterdam-Noordie omtrent wat van die plaats beschikbaar is. Er zijn duizenden stukken geprijsd onder de € 5 en € 10 en tevens vele prachtig geïllustreerde stukken onder de € 20.

Deze grote hoeveelheid stukken kunt U ook bekijken op de diverse verzamelbeurzen waar ik regelmatig met een kraam sta om uit de collectie te verkopen: zie de agenda.

De op de website beschreven stukken gaan lang niet allemaal mee naar de markt: maar wel op uw - vrijblijvend - verzoek (graag ruim van te voren).


Groningen (provincie)
Groningen-stad

Friesland

Drenthe

Flevoland

Overijssel

Gelderland

Utrecht (provincie)
Utrecht (stad)

Noord Holland
Amsterdam - (Amsterdam-Noord) - (Amsterdam-Oost)

Zuid Holland
Den Haag / The Hague
Rotterdam

Zeeland

Noord Brabant

Limburg

Gemeentecorrespondentie met afbeeldingen van Nederlandse gemeentewapens / Dutch Municipal correspondance with municopal coats of arms depicted
( > 200)