HUGO VAN DER MOLEN'S
Historic Papers site
a collection of historic invoices and letters
een verzameling historische rekeningen en brieven

 Architecture / Architectuur
(update July 25th 2009)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: hugo@hugovandermolen.nl


Ordering information / Bestelinformatie

Australia
A.J. van de Broek
Gouvernements-Agent v/d Staat Victoria, Australië, Stadhouderslaan 3 (Park Zorgvliet), 's Gravenhage, z.j.; tel: 4956
Blanco briefhoofd in rood , zwart en groen, ca, 22 bij 28 cm, met 11 bij 10 cm kaart van Australië met woonhuis; Texten: Een Hollandse Kolonie in Victoria-Australië, Goulborn Irrigatie-District; Klaargemaakt land, te betalen in 31,5 jaar; Verschillende modellen huizen, te betalen in 20 jaar.; price 35 Euro.Germany / Deutschland
Kastel-Mainz
Carl Schliessmann
Hoflieferant. Fabrikation von Stahlwellblech- und Holz-Roll-Laden, Jalousien, Rollschutzwänden etc.
Rechnung für Herren Meyjes & Höweler, Amsterdam. Kastel-Mainz, 1903
7 bei 7 cm braune Abbildung einer gartenhaus mit Zwiebeldach im Garten; 3 of the 4 borders have small tears and the left border 2 archive holes, but in a passe partout it still is a beauty to frame. Preis: € 25.The Netherlands
Amsterdamsche Beurs-Club (Vereeniging tot Bevordering der wetenschap op assurantie-gebied)
Amsterdam, 1939; Welkomstbrief als lid aan dhr. H. Scheepens, ondertekend door voorz. em secretaris; ca. 5 bij 5 cm. afbeelding van de Koopmansbeurs; conditie VF: enkele heel kleine randbeschadigingen; prijs 50 €.
De Koopmansbeurs is gebouwd van 1898-1903 door de beroemde architect H.P. Berlage (1856-1903). Destijds stond het aan zware kritiek bloot, vanwege de grote eenvoud; thans geldt het als een van de mooiste voorbeelden van de bouwkunst omstreeks 1900 (bron: Grote Centrum Encyclopedie, deel 2, p. 470).
English: De Merchants Bourse in Amsterdam was built in 1898-1903 and was designed by the famous Dutch archtect H.P. Berlage (1856-1903); Price 50 €.

Stoomvaart-Maatschappij "Nederland"
Menukaart (afm. 21 bij 15 cm.) uit 1930, van het schip "Johan de Witt", met afbeelding van de Schreierstoren in Amsterdam, met de volgende tekst: Deze bekende toren is een overblijfsel van Amsterdam's oudste ommuring die in het einde der 15e eeuw tot stand kwam. Men bracht in latere jaren den naam in verband met weenende afscheidnemende zeemansvrouwen; de Middeleeuwsche naam Scraytoren wijst echter op samenhang met ons schrijlings. Door het geboomte rechts ziet men den Zuiderkerkstoren. prijs 75 Euro.


Back to home page company letters and invoices

Go to scripophily home page

Back to general home page

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl