HUGO VAN DER MOLEN'S
Historic Papers site
a collection of historic invoices and letters
een verzameling historische rekeningen en brieven

History / Geschiedenis
(update January 17th 2012)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: hugo@hugovandermolen.nl


Ordering information / Bestelinformatie

Belgium / België
Georges Vanpyperzeele, Mons, Belgium
Denrées Coloniales en Gros (groothandel in koloniale waarden)
Confiseries & Distillerie "La Nervienne" (suikerwaren en destilleerderij)
Dépositaire pour la Belgique des Marques Astrid Apératif, Astrid Oporto, Genièvre Ancien Belge
Consessionnaire de Eaux Minérales Spa Monopole & Cidre Clairette
Nota 1948; Beautiful multicolour decoratative invoice with grapes and grape leaves and 2 pictures (2 by 6 cm) of a bottle of  Astrid Apératif and of Genièvre Ancien Belge, EF, unfolded, 95 Euro.
The bottle of  Genièvre Ancien Belge shows a picture of  "Le Nervien", a picture also given in pink and size 4 by 4 cm in the letter head; This picture is a mixture of a fierce ancient Nervian male with big moustache and the classical god Hermes (L: Mercurius; Engl: Mercury) typically depicted with his winged helmet.
The Nervians (NL: Nerviërs) were a German population in Gallia Belgica (now Belgium), in 57 A.D. conquored by the Roman general Julius Caesar (ENSIE, 1951, p. 916).

Germany
Kampf & Hollender
Ruhrort, 1889 (Gerrmany); In het Nederlnads gedrukte rondzendbrief m.b.t. verwachte prijsstijgingen vanwege duurdere arbeidsvoorwaarden, na 15% loonsverhoging voor kolenmijnwerkers en verkorting der arbeidstijd van 10 naar 8 u / dag., verkocht, niet langer beschikbaar.


The Netherlands
Assurantie Maatschappij 'De Zeven Provinciën" NV
Standaardbrief aan assurantiekantoor K.K. van der Molen te Winschoten, 1945, met het bekende (2,5 bij 2,5 cm) beeldmerk van het beroemde gelijknamige oorlogs-zeilschip van admiraal Michiel de Ruyter, prijs 25 Euro.
Nestelroij Trompenburg brief uit 1945  met vlaggen der geallieerde mogendheden  

Papierindustrie Nestelroy Trompenburg NV
"Amsterdam Trompenburg"

 

Na de bevrijding in 1945 werd het briefpapier van het bedrijf opgeluisterd met de veelkleurige vlaggen van alle gealliëerde mogendheden alsmede de Nederlandse Leeuw in gouddruk en het fabriekscomplex idem.

---------- aug. 1945, brief, in heel mooie conditie, met 2 nette hor. vouwen en enkele lichte kreukels, met originele handtekening van dhr. Nestelroij, prijs € 100.
---------- sept. 1945, brief, in heel mooie conditie, met 2 nette hor. vouwen en enkele lichte kreukels, met onbekende handtekening, prijs € 50.

Voor meer materiaal (briefhoofden en aandelen), zie onze web pagina over papier.
Rijwielverzekering "De Batavier", gevestigd te Hillegom (Z.H.)

Verzekeringspolissen:
Drukkerij "Moderne", Leiden, Telef. 90;
Alle ondertekend door directeur C. Hulsman, die zelf ook een agentschap hield: Agentschap: C. Hulsman, Raadhuisstraat 10, Hillegom.
Er zijn mij drie drukken bekend; gebruikt van 1929 - 1932.
A) Afbeelding 16 bij 21 cm, extra donkere druk
B) Zelfde afbeelding met weinig rood in de druk: randen zijn bruin / grijs / blauw
C) Zelfde Afbeelding in meer detail, met veel rood in de druk: randen zijn bruin / rood / blauw

polis rijwielverzekering Batavier

Blankette
Rood / blauw / bruine rand; EF: ongevouwen, zie afbeelding (500 kb), prijs 25 Euro

Click hier voor meer polissen die te koop zijn / click here for more policies for sale

tevens te koop:

Oude rekening Rijwielverzekering "De Batavier", Hillegom
Debet-Nota, 1929 - 1930, 6 bij 4 cm vignet van Batavier met pijl en boog en 2 mannen wier fiets is overreden, EF, ongevouwen, prijs 20 Euro.

Geschiedenis der Batavieren / History of the Batavieren

English:
Batavieren or Bataven, were a German tribe from the Chatten area. Under Roman pressure they migrated to the middle of what is now The Netherlands between 55 and 10 B.C.
Until the uprise Bataves formed the Imperial Guard in Rome.
In 69-70 A.D. they they took part in the Gallic uprise against the Romans. This under their famous leader Julius (Claudius) Civilis.
The area in which the Bataves lived, formed a so called Civitas, with the city of Nijmegen (L: Noviomagum) as capital.
In exchange for military services, the Bataves were exempted from paying taxes to the Romans.
After the 3rd century A.D. there are no more records of them. One assumes that they left the area together with the Romans.

Nederlands:
Batavieren of Bataven waren een Germaanse stam uit het gebied der Chatten. Onder druk der Romeinen verplaatsten ze zich naar Midden-Nederland tussen 55 en 10 voor Christus.
Onder Julius (Claudius) Civilis (NL: Klaas Burger) namen ze deel aan de Gallische opstand van 69-70 na Christus. Het gebied der Bataven vormde een civitas met Nijmegen (L.: Noviomagum) als hoofdstad. Tegen vervulling van militaire dienst bij de Romeinen waren ze vrijgesteld van belastinegn
Tot aan de opstand vormden Bataven de keizerlijke lijfwacht in Rome. Na de 3e eeuw worden ze niet meer genoemd. Men vermoet dat ze samen met de Romeinen zijn vertrokken.
Bron: ENSIE, deel 10, p. 114.


Stoomvaart-Maatschappij "Nederland"
Menukaart (afm. 21 bij 15 cm.) uit 1930, van het schip "Johan de Wit", met afbeelding van de Schreierstoren in Amsterdam, met de volgende tekst: Deze bekende toren is een overblijfsel van Amsterdam's oudste ommuring die in het einde der 15e eeuw tot stand kwam. Men bracht in latere jaren den naam in verband met weenende afscheidnemende zeemansvrouwen; de Middeleeuwsche naam Scraytoren wijst echter op samenhang met ons schrijlings. Door het geboomte rechts ziet men den Zuiderkerkstoren. prijs 75 Euro.

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl