HUGO VAN DER MOLEN'S

Historic Papers site
a collection of historic invoices and letters
een verzameling historische rekeningen en brieven

boekenkast

Bibliography / Bibliografie
(update 6-5-2024)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


Ordering information / Bestelinformatie

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Boeken  met afbeeldingen van oude briefhoofden

Boheemen, F.C. van (2010), Kistenmajoors en Sjouwermannen, Het Haagse bedrijf C. van Boheemen & Zonen (1884-2000), Den Haag, 2010: uitg. De Nieuwe Haagsche, ISBN 978-94-6010-041-3, 96 p. in kleurendruk, met hard kaft, met afbeeldingen van ca. 30 oude briefhoofden en talloze andere documenten en foto's: een juweeltje van een boek.

Bracco Gartner, L.F.J.R. (2000), De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid en de historie van de oudste sigarenfabriek A. Hillen, Delft, 2000;
Te bestellen bij de auteur, L.F.J.R. Gartner, Van Bossestraat 2-4, 2613 CR Delft, tel: 015-212 2411, 15 Euro incl. verzendkosten in NL (update sept. '02).
126 pagina's, veel illustraties, ook in kleur, van 2 oude aandelen, 5 firmabrieven- en rekeningen van A. Hillen, sigaren bandjes, sigarendozen, tegeltableaus. Overzicht van alle Delftse sugarenfabrieken met achtergrondinformatie, waarvan 30 pagina's geweid aan A. Hillen Sigaren- en Tabakfabriek. Warm aanbevolen !

De Vey Mestdagh, J.H., Rekeningen- en briefhoofden, p. 101 - 110 in W.H. Knoop (samensteller): Monumenten van bedrijf en techniek in Groningen., Groningen: Stichting Uitgeverij Xeno, ISBN no. 90 6208 047 2 (alleen antiquarisch te verkrijgen), 17 illustraties van briefhoofden.

Gorp, P.J.M. van, en Peeters, Ronald, Textielfabrieken op briefhoofden 1866-1856, uitgave Nederlands Textielmuseum, Tilburg, The Netherlands,1981 (alleen antiquarisch te verkrijgen).
138 pages, ca 65 illustrations and short histories of these textile factories in Tilburg.

Wiegman, T., Enschede van toen op briefpapier, beelden van het oude Enschede aan de hand van illustraties op briefpapier en rekeningen, Enschede, 1981: Twents-Gelderse Uitgeverij Witkam.
111 pagina's met ca. 100 briefhoofden en bedrijfsbeschrijvingen en 2 kaarten van Enschede om de bedrijfslocaties te vinden. Pracht boek ! Alleen antiquarisch te verkrijgen. Niet bij mij.


ZIE VOOR MEER UITGEBREIDE BEDRIJFSINFORMATIE ONZE WEBESITE OVER BEDRIJFSHISTORIE !


enkele boeken over  de geschiedenissen van bedrijven

Bekenkamp, Hein (1997): van der Molen Autogroep: klaar voor de toekomst; de geschiedenis van J.K. van der Molen's Automobielbedrijf (vanaf 1925) en van de Eerste Noord-Nederlandsche Auto Maatschappij/Autozaak ENNAM (1910-1997). Groningen: REGIO-PRoject Uitgevers. 96 blzn. met vele afbeeldingen, van 2 rekeningen van de ENNAM uit 1914 en 1924 (alsmede een ge:illustreerde enveloppe), De Groninger Motorrijtuigenfabriek en Automobielbedrijf J.K. van der Molen (1948).

Bekenkamp, Hein (2011): Molen "De Hoop" Haren, 20 p. met illustraties, Haren, 2011, Uitg, Boomker Haren bv en Uitgeverij Knoop Harenbv, ISBN 978-90-71809-88-0; prijs ca. € 8.

Boheemen, F.C. van (2010), Kistenmajoors en Sjouwermannen, Het Haagse bedrijf C. van Boheemen & Zonen (1884-2000), Den Haag, 2010: uitg. De Nieuwe Haagsche, ISBN 978-94-6010-041-3, 96 p. in kleurendruk, met hard kaft, met afbeeldingen van ca. 30 oude briefhoofden en talloze andere documenten en foto's: een juweeltje van een boek.

Dockum, A.M. (1950), Vijftig jaren Coöp. Strocartonfabriek "De Toekomst"' 1900-1950 (gevestigd te Scheemdermeer, gemeente Midwolda); Midwolda, 1950 ; 51 blzn., 9 zw/wit foto's;  alleen antiquarisch te verkrijgen; ik heb 1 ex. te koop: prijs 35 Euro. + verzendkosten.

Ekhart, J., "Van Groningen tot Oekraïne; verslag van een speurtocht naar de tien buitenlandse fabrieken van Willem Albert Scholten". Bedum: Egbert Forsten & Profiel, 1999 (ISBN 90 76781 01 X)

Gabriëls, H. en Jongman, K. (1990), Koninklijke Olie: de eerste honderd jaar 1890-1990, 's Gravenhage: Shell Internationale Petroleum Maatschappij BV. ISBN 90 6644 109 7 (240 p.)

Giezen, J.S.(1990), Marnedienst, Hogeland, Groningen, Bedum: Uitgeverij Profiel, ISBN 90 5294 020 7, alleen antiquarisch verkrijgbaar, bij mij is 1 ex. te bestellen voor 23 Euro + verz. kosten. ; 164 pagina's met zeer veel foto's van de boeiende geschiedenis van deze autobusdienstonderneming.

Huiskes, B. en Weerdt, G. de (red.), De Lutine 1799-1999, de raadselachtige ondergang van een schip vol goud, uitg. Thoth, Bussum, ISBN 90 6868223 7 / NUGI 645. 135 blz. zeer fraai geillustreerd, waarvan veel in kleur: een pracht boek voor f 50 ! warm aanbevolen.

Lakeman, P. (1991), 100 jaar Philips, de officieuze biografie., Amsterdam: Lakeman Publishers, ISBN 90-73299-04-07

Leids Fabrikaat 1, geschiedenis van Leidse bedrijven, Utrecht, Stichting Matrijs, 19xx (sold out).

Leids Fabrikaat 2, geschiedenis van Leidse bedrijven, (red. E.J. Weterings), Leiden, Primavera Pers, 1999, ISBN 90-74310-44-3
(beschrijft de geschiedenis van: Firma Gebroeders Pel. Fabriek van Suikerwerken, vruchtenpates & Limonadesiropen, Bierbrouwerij De Posthoorn, Hollandsche Constructiewerkplaatsen (HCW), Verf- en Japanlakfabriek H.Gijsman jr., Vereenigde Touwfabrieken (Verto), Clos & Leembruggen, Broodfabriek Ceres, Cooperatie "Vooruit")

Van Oss' Effectenboek: Binnenland, diverse jaargangen, Amsterdam: J.H. de Bussy of uitg. H.P. Leopds U.M. N.V., ‘s Gravenhage

Wennekes, Emile (1999), Het Paleis voor Volksvlijt, Den Haag, Sdu Uitgevers, ca. 400 blzn, met personenregister en zakenregister, ISBN 90 12 08813 5, prijs ca. 20 Euro.
Geeft o.a. een beknopte biografie (p. 25-33) over de beroemde Dr. S. Sarphati, oprichter van de Vereeniging voor Volksvlijt. Hij beschrijft in detail de diverse functies van het Paleis, zoals de nijverheids- en kunsttentoonstellingen (vergelijkbaar met de huidige RAI) en legt als musicoloog in deze dissertatie vooral nadruk op de programmering van muziek-, ballet-, theater-, revue-, opera- en operettevoorstellingen.

Wennekes, W. (1993, 2000), De Aartsvaders, Uitggegeven door Olympus, onderdeel van Uitgeverij Contact, ISBN 90 254 II 48 7. Prijs ca. 14 Euro.
Beschrijft heel levendig de economische en sociale geschiedenis van 13 Nederlandse bedrijven, met name die van hun oprichters: Petrus RegoutWillem A. Scholten (aardewerk en glas), (o.a. aardappelmeel) , Marten Mees (van de bank), Jacques van Marken (Gist- en Spiritusfabriek te Delft), Charles Stork & Zonen, Anton Jurgens  en Sam van den Berg (Unilever na fusie met Lever Brothers), Gerard en Anton Philips, Henri Deterding (Koninklijke Olie), Tonny Fokker, Albert Plesman (KLM), Ko Vis (zoutindustie; nu AKZO-Nobel), Saal van Zwanenburg (Organon) en Frits Fentener van Vlissingen (Steenkolen Handels Vereniging), bijna 600 blzn. met personenregister en bedrijvenregister. Warm aanbevolen voor verzamelaars van oude effecten !

Wennekes, W. (1996), Gouden Handel, Amsterdam: Uitgeverij Atlas, 472 blzn, ISBN 90 254 0907 5. Uitgebreide beschrijving van de Nederlandse overzeese handelsgeschiedenis. Met bibliografie, register op producten, personenregister, register op Aardrijkskundige namen, en een glossarium van ca. 30 blzn. met beknopte beschrijvingen van producten (en hun aanwending, zoals bv. medicinaal gebruik, genotsmiddelen, etc. ) die Nederlanders uit de hele wereld aanvoerden voor de handel, vanaf de allereerste zeereizen eind 16e eeuw, zoals de reis naar Indie van Jan Huygen van Linschoten, de eerste Nederlander die verslag deed van zo'n reis. Met veel land- en zeekaarten. Warm aanbevolen voor verzamelaars van aandelen van cultuurmaatschappijen !

Wilson, Ch., Geschiedenis van Unilever, delen I en II, 's Gravenhage, 1954: Martinus Nijhoff.
Nederlandse vertaling van "The Histoty of Unilever".
Deel I beschrijft Lever Brothers Ltd., deel II de bedrijven van van den Bergh en van Jurgens; er is ook een deel III, die de ontwikkelingen beschrijft na de fusie in 1929 tot Unilever.ZIE VOOR MEER BEDRIJFSINFORMATIE ONZE WEBESITE OVER BEDRIJFSHISTORIE ! 

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl