MIJNKUNSTVERKOPEN.NL
aan- en verkoop van kunst door en voor particulieren
(art buying and selling from / to private persons: ask for an English translation of buying and selling conditions )

VERKOOPVOORWAARDEN:

Deze website wil voorzien in de behoefte van veel particuliere kunstbezitters om eens iets van hun kunstvoorwerpen voor een goede prijs te verkopen zonder zich direct bij een veilinghuis te melden. Wellicht om ruimte te maken voor een nieuwe aankoop, hetzij ruimtelijk, hetzij financiëel. Dit verkoopkanaal is vooral geschikt voor mensen die met hun eventuele verkoop geen haast hebben. Alle kunstvoorwerpen met een vraagprijs vanaf  € 500 zijn welkom op deze site.

U kunt uw kunstvoorwerpen als volgt aanmelden:
1) Korte beschrijving, maten, materialen, kunstenaar, jaartal
2) Liefst een foto: per post opsturen als foto of per email als jpeg-file
3) Een zo volledig mogelijke beschrijving van ev. gebreken en beschadigingen
4) Uw volledige naam, adres (geen postbus), privé tel. nr. (beslist noodzakelijk), en ev. emailadres.
5) Uw mededeling dat u accoord gaat met de verkoopvoorwaarden, zoals beschreven op deze pagina, update 15 augustus 2010.
6) Uw verkoopprijs (= het op de website gevraagde bedrag). Deze prijs geldt als vast. Afdingen is niet de bedoeling. U betaalt provisie (10% + daarover 21% btw = 12,1%) over de door u opgegeven en gepubliceerde vraagprijs !
Als U uiteindelijk met minder genoegen neemt, betaalt U toch provisie over de opgegeven en gepubliceerde vraagprijs. U mag de vraagprijs wel door mij op uw website laten veranderen, maar natuurlijk niet meer als u en een mogelijke koper al rechtstreeks persoonlijk aan het onderhandelen zijn, want dan heb ik er geen zicht meer op.

Uw adresgegevens worden niet aan anderen verstrekt. Potentiële kopers krijgen, na accoordverklaring met de koopvoorwaarden, alleen uw telefoonnummer, dus niet uw naam en woonplaats.

U wordt geacht ons - desgewenst en na voorafgaande afspraak - in de gelegenheid te stellen het kunstwerk bij u thuis te bezichtigen, zolang het op onze site ter verkoop staat.

Indien er een belangstellende voor uw kunstwerk is ontvangt u zijn / haar naam en telefoonnummer van ons.

U wordt geacht ons binnen 2 weken in te lichten over het verloop van de mogelijke verkoop.

Wij kunnen niet garant staan voor betaling door een koper. Wees dus voorzichtig en vraag contante betaling of een voorafgaande bankoverboeking, alvorens een kunstwerk af te geven. In geval van conflicten zullen wij alle persoons- en adresgegevens verstrekken aan alle betrokkenen.

Uw kosten: A + B
A) Een eenmalige entreevergoeding van € 10 + 21% BTW = € 12,10 + per aangeboden werk € 5 + 21% BTW = € 6,05.
B) No cure ? , no pay !
Indien wij van u vernemen dat het kunstwerk verkocht, afgeleverd en betaald is, sturen wij u een provisienota ten bedrage van 10% + daarover 21% btw = totaal 12,1 % over het door u op de website gevraagde bedrag. Eventueel door u gegeven kortingen zijn hierop niet van invloed. De uiterste betalingstermijn van deze nota is 2 weken.

Indien uw kunstwerk niet meer voor verkoop beschikbaar is, horen wij dit graag binnen 2 weken opdat  we het stuk van de site kunnen verwijderen.

Bij het aaanmelden van een kunstwerk wortd u geacht accoord te gaan met de hier beschreven verkoopvoorwarden (zie ook punt 5 hierboven).

Check bij aanmelding s.v.p. alle 6 genoemde punten.

WIJ ZIEN UW AANMELDING(EN) GRAAG TEGEMOET !inhoudsopgave

koopvoorwaarden


Deze site is een activiteit van:

Van der Molen Financial Services
Dr. Hugo H. van der Molen
Wederikweg 114, 9753 AE Haren
tel: 050-5348795    fax: 050-5340852
email: [email protected]
website: www.mijnkunstverkopen.nl
Kamer van Koophandel te Groningen, no. 02046109


Facebook / Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl