Gustave Courbet-photo
Courbet (foto van Nadar)

HUGO VAN DER MOLEN'S
picture postcard site


Courbet (1819-1877)
(update January 26th 2012)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]

U bent hier: home - picture postcards - art - Courbet

bestellen en betalen / ordering and paying

prijzen excl. verzendkosten / prices exclusive shipment costs
Paypal and most credit cards are accepted
klik op foto's om te vergroten / click on photos for enlargements

Courbet-self portrait
zelfportret

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Gustave Courbet (1819-1877)

Dans l'atelier du peintre / The studio of the painter (1855)

Musée du Louvre (École Francaise)

printed in Paris - LAPINA (no. 5786), uncirculated, see back side.

orderno. Courbet-1

Price: € 25.

 
gustave Courbet, Dans látelier du peintre
klik voor een vergroting
 

Courbet-atelier-du-peintre-musee

"Atelier van de kunstenaar" (1855), olieverf op doek, 361 × 598 cm.

  Het "Atelier van de kunstenaar" (1855) kan gezien worden als Courbets kritiek op het onvermogen om zich bezig te houden met de echte wereld zoals hij die zag: het atelier van de kunstenaar is groezelig en vol, maar het schilderij op zijn doek toont een prachtig landschap dat geen enkele relatie heeft met de wereld waarin de kunstenaar leeft. Courbet toonde zichzelf tegelijkertijd als meester van het realistisch schilderen en van de schilderstijl die hij verwierp.


Courbet: the stonebreakers  

Courbet schilderde arbeiders in de "echte" natuur, niet in een geïdealiseerd landschap, en ze zagen er uit als herkenbare mannen en vrouwen, echte arbeiders.

In Courbets manifest La Réalisme staat dat de kunst een objectieve weergave van de wereld moet zijn

en dat ze moest worden geleid door de visie van de kunstenaar, ten koste van de uitgeholde ideeën over wat "geschikte" en ongeschikte" onderwerpen zijn.

Het realisme uit het einde der 19e eeuw was een poging om de kunst en de kunstenaar te bevrijden van de burgerlijke smaak.

In tijden van grote ongelijkwaardigheid tussen sociale klassen was het resultaat bijna altijd provocerend.

De realisten wilden de kunst losmaken van sociale regels en laten zien hoe de maatschappij het leven van mensen vormt. Zijn schilderijen zagen er net zo ruig uit als zijn onderwerpen. Toen "De Steenhouwers" in 1850 werd getoond op de Parijse salon, vonden critici het onartistiek, ruw en socialistisch. Realisme werd gezien als een vijand van de kunst en velen geloofden dat de fotografie oorzaak was van deze rampzalige ontwikkeling. Vanaf dat moment organiseerde Courbet zijn eigen tentoonstellingen, hetgeen navolging vond bij andere schilders.

Aanhangers van het realisme beweerden dat de kunstenaar de wereld moest weergeven zoals hij is, zelfs als dat betekent dat er artistieke en sociale conventies gebroken moesten worden. De onderwerpen van veel realistische schilderijen werden destijds als immoreel beschouwd omdat ze tegen de geaccepteerde regels van de "goed smaak" in gingen. L’Origine du Monde ("de oorsprong van de wereld") uit 1866, is Courbets meest provocerende naaktschilderij, van de scchoot van een vrouw.

Het realisme was het sterks in Frankrijk, met vertegenwoordigers als Gustave Courbet en Édouard Manet, wiens "Olympia" een rel veroorzaakte toen het in 1865 werd tentoongesteld in de Salon in Parijs. Bezoekers aan de salon waren gewend aan naakt in schilderijen, maar dan wel in een klassieke context. Maar op "Olympia" zagen ze een "echte" naaktfiguur, gepresenteerd zonder verwijzing naar de klassieke wereld: een prostituee.

Andere "realisten" waren Honoré Daumier, Edgar Dégas, Henri Fantin Latour, Alfred Menzel en James Tissot.

Bronnen:
Wikipedia, 26-1-2012
Little, S. (2010), Kunst begrijpen, uitg. Librero: www.librero.nl, ISBN 978-90-5764-640-9 (warm aanbevolen !).
faculty.etsu.edu, 26-1-2012


U bent hier: home - picture postcards - art - Courbet

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

.