HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares


Oil, Gas & Pipelines: The Netherlands
(update 2-12-2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

Paypal accepted

You are here: home - scripophily - oil, gas, pipelines: The Netherlands

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl


Oil, Gas, Pipelines:         for USA: click here          for the rest of the world: click here

Some history:
In 1859 Colonel Drake drilled the first oil well in Titusville, Pensylvania, USA. Ignacy Łukasiewicz is the inventor of the refining of kerosene from crude oil.

About Petroleum ( From Wikipedia, the free encyclopedia, November 27th 2008)

Petroleum (from Medieval Latin petroleum, from Greek πετρα (petra) - stone, ολέον – oil; in ancient greek πετρέλαιον (petrelaion) πετρα + έλαιον (elaion) "olive oil, any oily substance".) or crude oil is a naturally occurring liquid found in formations in the Earth consisting of a complex mixture of hydrocarbons (mostly alkanes) of various lengths. The approximate length range is C5H12 to C18H38. Any shorter hydrocarbons are considered natural gas or natural gas liquids, while longer hydrocarbon chains are more solid, and the longest chains are coal. In its naturally occurring form, it may contain other nonmetallic elements such as sulfur, oxygen, and nitrogen. It is usually black or dark brown (although it may be yellowish or even greenish) but varies greatly in appearance, depending on its composition. Crude oil may also be found in semi-solid form mixed with sand, as in the Athabasca oil sands in Canada, where it may be referred to as crude bitumen.

Petroleum is used mostly, by volume, for producing fuel oil and gasoline (petrol), both important "primary energy" sources. 84% (37 of 42 gallons in a typical barrel) of the hydrocarbons present in petroleum is converted into energy-rich fuels (petroleum-based fuels), including gasoline, diesel, jet, heating, and other fuel oils, and liquefied petroleum gas.

Zie ook onze website met informatie over aardolieproductie en - distributie en over 's werelds olievoorradenThe Netherlands
Central Public Service Corporation, certificate, 25 by 18 cm, + attached coupon sheet, of ten shares class A stock, without nominal value, orange / green decorative border, with orange printed seal, issued in Amsterdam, 1929, 50 Euro.
This company is a daughter of the Central Public Utility Corporation

Central Public Utility Corporation, certificate for 10 shares class A stock, without nominal value,25 by 18 cm, + coupon sheet, issued in Amsterdam, 1925 -1933, green decorative border, orange printed tax seal, 15 Euro
Established in 1932 under Delaware law as a result of the reorganization of her daughter company, the Central Public Service Corp. She gained control over this central Public Service Corp. and over the Consolidated Electric & Gas Company.

certificaat Dordtsche Petroleum Maatschappij uit 1931, groot f 100  

Dordtsche Petroleum-Industrie Maatschappij N.V.

Certificaat no. 5555 van gewone aandelen groot f 100

Amsterdam, 7 aug. 1931, uitgegeven door de NV Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor,

afm. ca. 25 x 18,5 cm., met coupons no. 40-48, rode druk met fraaie sierrand; oranje gedrukt belastingzegel en trustkantoor zegel;

conditie VF-: enkele lichte vouwen, 3,5 cm. scheur in R rand (ingelijst nauwelijks zichtbaar),

prijs € 95.

Fransch-Javaansche Exploitatie Maatschappij, N.V./ Société de Culture Franco-Javanaise S.A.
Founded in 1912 in The Hague (The Netherlands) and administrative seat in Paris / Siège social à La Haye et Siège Administratif à Paris. 16 x 24 cm., coupon sheet attached; they were in the oil business:
---------- 1/10e aandeel aan toonder van f 100 / 1/10e Action au porteur (1/10th share of DGL 100 to bearer); Blue border on green, red French printed tax stamp, condition VF: unfolded but many tiny needle holes, price € 50.
--------- 1/100e Oprichtersaandeel / 1/100e Part de Fondateur (1/100th Founder Share); brown border on beige; condition VF: many tiny needle holes and various traces of usage; price € 35

Gastechnisch bureau Holland (G.B.H.), Hengelo, bewijs van gewoon aandeel, 1000, balankette, prijs 7 Euro.

Holland Sea Search N.V. (HSS)
Rotterdam, 22-6-1979, warrant voor 100 aandelen, elk groot f 10 nominaal, in een verzamelbewijs van 100 aandelen, 31 dec. 1981, tot een bedrag van f 15 per aandeel. ongenummerd maar wel ondertekend exemplaar; blauwe sierrand, afm. ca. 16,5 x 23 cm., druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem, conditie UNC - drukfris zonder gebreken; prijs € 50.
Holland Sea Search exploreerde en exploiteerde oliebronnen op de Noordzee en werd later overgenomen door het Britse en in Londen genoteerde Cairn Energy. Vanwege de grote hefboomwerking heeft de koers van deze warrant zich gedragen als een super Roller Coaster.Slochteren: The village in the province of Groningen, where the famous Dutch gas reserves were discovered in the early 1960ies:


Gemeente Slochteren (municipal of Slochteren), obligatie 500,-, 1930 ,
Purple decorative border; picture of city armour (afbeeldeing van gemeentewapen),
Schuin stempel "Gedeputeerde Staten" en gatenontwaarding. Druk: Erven B. van der Kamp, Groningen, prijs 50 Euro.

Gemeente Slochteren, couponblad bij de schuldbekentenis (no 55) in de 2e serie, groot f 27.500 van de geldlening in 1890/1 aangegaan ten laste der gemeente Slochteren, groot f 64.000, 1 mei 1921, 9 Euro.

Gemeente Slochteren, 4,5% obligatie 1952-'72, groot f 510.100, obligatie aan toonder, groot f 100, vignet in onderdruk, 8,5 * 5 cm: wapen van Slochteren, een ongevleugelde zeedraak, lichtblauwe sierrand op grijs, # = slechts 61, niet te koop / not for sale.The Dutch gas (and that imported from elsewhere) is distributed throughout The Netherlands by the Nederlandse Gasunie (Engl.: Dutch Gas Union):
Nederlandsche Gasunie, Groningen,
---------- 8,5 % obligatie (bond) van f 100, 1970-1976/77, klein formaat (small size), print:  Joh. Enschede & Zonen, Haarlem, 16 bij 19 cm. incl. aanhangende coupons van hetzelfde formaat, UNC, price 15 Euro.
---------- 8,5 % obligatie (bond) van f 100, 1970-1976/77, A4 formaat, print:  Joh. Enschede & Zonen, Haarlem, bruine sierrand, EF, ongevouwen, wit diepdrukzegel van het bedrijf,but  right edge irregular by coupon cutting, price 25 Euro.
Koninklijke Nederlansche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indie
(
Royal Dutch Company for the Working of Petroleum Wells in Netherlands India)
In 1949 the name of the company became: Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (Royal Dutch Petroleum Company)

See items below

logo Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nedrlandsch-Indië

Koninklijke Nederlansche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indie
' s Gravenhage / The Hague,

(alle stukken 38 by 26 cm, met facsimile handtekening van Sir Henry Deterding, directeur van 1900-1937, en met los couponblad waarop het blauwe bedrijfslogo)
---------- 's Gravenhage, 1919, Kapitaal  Fl 400.000.000, Bewijs van onderaandeel groot f 100, no 174545B (conditie F: veel vouwen en randgebreken), met afstempelingsbewijs (nette conditie VF), prijs tesamen € 75.
---------- 's Gravenhage, 1919, Kapitaal  Fl 400.000.000, Bewijs van onderaandeel groot f 100, no. 135507D (conditie F: stuk uit L bovenhoek en div. ander randgebreken), met afstempelingsbewijs (nette conditie VF), prijs tesamen € 75.
---------- 's Gravenhage, 1929, Kapitaal  Fl 600.000.000, Bewijs van onderaandeel groot f 100, conditie VF-: R rand rafelig en div. kleine randgebreken; L bovenhoek bruin gevlekt, met afstempelingsbewijs (nette conditie VF), prijs € 150.
---------- 's Gravenhage, 1931, Kapitaal Fl 1.000.000.000, Bewijs van onderaandeel groot f 100, conditie EF: ongevouwen, in bovenrand enkele minieme nietjessporen, ontwaardingsgat in het blauwe logo, heel mooie staat !, (R bovenhoek niet vergeeld zoals afgebeeld), zonder afstempelingsbewijs, maar met bewijs van rechtsherstel, prijs € 150.

1937
warrant tot 1943 voor 1 aandeel van 1000 (warrant for 1 share of f 1000), green with orange tax seal and green company seal with flag and crown, 23 Euro.

1940
---------- afstempelingsbewijs voor een aandeel, bruin, nominaal f 1000 / abstempelungsschein fuer eine aktie nominal 1000 gulden, braun, Amsterdam 1940, prijs 43 Euro.
---------- afstempelingsbewijs voor een onderaandeel, nominaal f 100, blauw / abstempelungsschein fuer eine teilaktie nominal 100 gulden, blau, Amsterdam 1940, prijs 43 Euro.

Tekst auf Abstempelungsschein in Deutsch: Die unterliegende Aktie nr. ........ wurde auf grund  des par. 3 der Verordnung des Reichskommissars fuer die besetztenNiederlaendischen gebiete ueber besondere wirtschaftliche massnahmen (verordnung 112/1940) und gemaess der veroeffentlichung der Maatschappij vom 22 november 1940 zur abstempelung vorgelegt. Zum beweis wurde dieser schein von der abstempelungsstelle abgegeben und mit ihrem untenstehenden stempel versehen.

Nederlandse tekst op het afstempelingsbewijs: Afstempelingsbewijs voor een aandeel nominaal f 1000. Dit aandeel werd op grond van art. 3 van de verordening van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffende bijzondere maatregelen op economisch gebied (verordening 112/1940) en overeenkomstig de bekendmaking der maatschappij van 22 november 1940 ter afstempeling aangeboden. Ter staving werd dit bewijs door de afstempelingsinstelling afgegeven en met derzelver onderstaand stempel voorzien.


Royal Dutch share certificate

Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (Royal Dutch petroleum Comp.)
This famous Dutch company forms together with the UK-based Shell Transport and Trading Company the "Royal Dutch / Shell Group"
transferable in New York, vignette with oil refinery, god of the trade Mercury and goddess Fortuna,
Blue border, 100 shares, unfolded, VF, hole cancelled, 1960-ies and 1970-ies, See picture  , 15 Euro .
----- same, brown border, x shares, 23 Euro
----- same, orange border, 1970-ies, 20 EuroNederlandsch-Indische Exploratie-Maatschappij, te 's Gravenhage (Dutch-East Indies Exploration Company, seated in The Hague)

Historie:

Deze maatschappij werd in 1895 opgericht (in 1896 goedgekeurd bij Koninklijk besluit) voor de exploratie van de concessies bij Palembang op Zuid Sumatra.

Het was een dochtermaatschappij van de in 1890 opgerichte Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen In Nederlandsch-Indië (sinds 1949 omgedoopt in Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, kortweg ook wel Koninklijke Olie genoemd).

In 1896 werden 3000 gewone aandelen van f 100 uitgegeven. Het Kapitaal was f 300.000. Tevens werden in dat jaar 2 typen oprichtersaandelen uitgegeven: recht gevend op 1/120e en rechtgevend op 1/1200e deel van de winst. Ik ken ook een oprichtersaandeel uit 1898, genummerd 659 mèt Romeins cijfer VIII, dat geldt als gedeeltelijke vervanging van het oprichtersaandeel no. 659 dat recht gaf op 1/120e deel van de aan oprichters toekomende winst.

De oprichtersaandelen en gewone aandelen uit 1896 tonen de facsimile handtekeningen van de Directeur A.P. de Lange en van Commissaris Jean Baptiste August Kessler (opvolger van de 1e directeur van "de Koninklijke" Hij bleef directeur van de Koninklijke tot hij stierf in 1900),

In 1898 werd het kapitaal verhoogd tot f 1 miljoen en er werden weer gewone aandelen van f 100 uitgegeven. De aandelen uit 1898 werden door andere functionarissen ondertekend, evenals het mij bekende oprichtersaandeel no 659-VIII.

 

History

The company was established in 1895 (approved by Royal decrete in 1896) for the exploitation of concessions near Palembang on Southern Sumatra.

It was a daughter company of the Royal Dutch Company for the Working of Petroleum Wells in Dutch Easdt Indies (established in 1890), since 1949 named Royal Dutch Petroleum Company (Royal Duch, for short)

In 1896 3000 ordinary shares (aandelen) of f 100 (f = Dutch Guilders) were issued. The Capital was f 300.000. In that year 2 types of founder shares were issued as well, giving right to 1/120th or giving right to 1/1200th part of the profits. I also know a founder share from 1898, numbered 659 with Roman number VIII, as a partly replacement of a similar numbered original founder share that gave right to 1/120th of the profits the founders were entitled to.

The ordinary shares and founder shares from 1896 show the facsimile signatures of the Director, A.P. de Lange, and of Commissaris (Board member) Jean Baptiste Kessler, the 2nd director in row of "Royal Dutch", until he died in 1900.

In 1898 the capital was brought to 1 million guilders and again ordinary shares of 100 guilders each were issued. The ordinary shares issued in 1898 were signed by other functionaries and so was the founder share no. 659-VIII that I know of.

 

Nederlandsch-Indische Exploratie-Maatschappij, te 's Gravenhage (Dutch-East Indies Exploration Company, seated in The Hague)

OPRICHTERSAANDELEN / FOUNDER SHARES:
(one of the earliest "Royal Dutch" scripophily items)

oprichtersaandeel in de Nederlandsch-Indische Exploratie Maatschappij, 1896

April 1896:
Kapitaal f 300.000, oprichtersaandeel no. 218, recht gaevend op 1/1200e deel van de aan oprichters toekomende winst; fraaie zwarte Jugendstil sierrand, zwarte en bruine letters, gepreegd belastingstempel, los couponblad, waarvan 4 geknipt, 1 verticale vouw, conditie: F, tropische vlekjes, veel randscheurtjes, waarvan enkele gerepareerd met moderne licht tape, afm. ca. 18 x 26 cm.; prijs € 50. 
English translation:  
Capital f 300.000, Founder share no. 218, that gave right to 1/1200h of the profits the founders were entitled to; elegant black decorative Jugendstil border, brown and black letters, embossed tax seal, separate sheet, 4 of which have been cut, condition F,several brown tropic spots, several small border tears, some of witch repaierd by modern sellotape, measures: ca. 18 x 26 cm; price: 50 Euro. 


Madura Petroleum Exploratie Maatschappij
Founded in Rotterdam on August 27th 1897; Bewijs van aandeel f 100 (share certificate DGL 100), Rotterdam Sept. 25th 1897; 2 original signatures, 17 x 25 cm.; blue decorative border and print; complete coupon sheet attached, condition: EF à UNC = almost print fresh; price € 95.

Nieuwe Nederlandsche Petroleum-Maatschappij, Winstaandeel aan toonder krachtens Art. 22 der statuten, uitgegeven aan de Nederlandsche Petroleum-Maatschappij, Amsterdam, juli 1904, zwarte sierrand en letters, orig. handt. directeur, coupons aanhangend, stoomdrukkerij J.R.Vrolijk, Amsterdam, 60 Euro.

Oliehandel van den Bergh-Sternfeld (Maastrichtse Oliehandel)
gev. te Maastricht, opgericht in 1922; Maatsch. kapitaal f 100.000; Aandeel groot f 500, no 079, aan toonder; 22 bij 29 cm.; blauwe dunnen sierrand en tekst; aanhangend couponblad; 2 originele handtekeningen van o.a. directeur J. Sternfeld, EF, 1 lichte vouw, prijs 95 Euro.

Petroleum-Maatschappij "Moesi Ilir", te Amsterdam. opgericht 5-2-1901, Oprichtersaandeel aan toonder, met verklaring voor rechtsherstel, rechtgevend op 1/4800ste der voordelen voor eigenaren van deze aandelen, # = 4800, zwarte sierrand op beige en groen veld, see picture, VF-EF, 45 Euro.
De onderneming is al na enkele jaren overgenomen door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië, waar het ressorteerde onder de administratie (er waren er 4) Zuid Sumatra.
English translation: Founder share, 4800 issued in 1901, black decorative border on beige and green field, see picture. The company was taken over after already several years by the Royal Dutch Company for the Working of Petroleum Wells in Netherlands India (later: Royal Dutch), where it resorted under the division (there were 4 divisions) of South Sumatra.


Petroleum-Maatschappij "ORION" 
te Ploesti (Roemenië), (tekst in Nederlands en Roemeens); opgericht 18-2-1910, Onder-Aandeel van 200 Lei, 1913, Nederlands oranje en Roemeens rood belastingstempel; groene sierrand, aanh. coupons, niet ontwaard, sorry, sold out ! / helaas uitverkocht !

Deze maatschappij is opgericht door de bekende Heerlense olie-industriëel Jan Koster (1875-1935), die met dit bedrijf later aansluiting zocht bij de Phoenix Oil and Transport Co. , waarvan hij bij oprichting vice-president werd. In 1918 was hij via zijn bedrijf Mijnbouwkundige Werken één van de mede-oprichters van het Hoogoven Staalbedrijf in Ijmuiden, waar hij commissaris werd.
English: Petroleum-Maatschappij "ORION" was established by the Dutch entrepeneur Jan Koster (1875-1935), who merged the company later with Phoenix Oil and Transport Co, where he acted as vice-president from the start. Through his company Mijnbouwkundige Werken he was one of the founders of the Hoogoven Staalbedrijf in Ijmuiden (Steelworks in Ijmuiden).


Petroleum-Maatschappij "Zuid Perlak", N.V.
Founded in 1905 in Amsterdam; Preferent aandeel f 1000 (Preferred Share of DGL 1,000), Amsterdam 1905; printed by C.A. Spin & Zoon, Amsterdam, afm. 21 x 33 cm.; embossed tax seal (gepreegd belastingstempel); large blue company logo and 2 stamps indicating repaiment of DGL 200 and 800 respectively; separate coupon sheet; condition VF-: many traces of use, amongst which a large rust trace of a paperclip, rare piece, price € 50.

Phoenix Oil and Transport Company Ltd.
Nationale Trust Compagnie, certificaat van 25 aandelen, ieder groot 1 £ Sterling, in de Phoenix Oil and Transport Company Ltd., Londen, issued in Amsterdam, 1923, prijs 10 Euro.
English:
Certificate of 25 shares of1 £, issued in Amsterdam by the Nationale Trust Compagnie in 1923.
The company was established on June 24th 1920 as a merger of the Anglo Continental Oil Company Ltd. and the Masterson Roumanian Oil Syndicate Ltd. In 1923 they got control over the Orion Petroeum Maatschappij and with that also over the Arnhemsche petroleum maatschappij, that was liquidated in that year. They also controlled "Unirea", S.A.R. de Petrol in Bukarest and with that the Roumanian Consolidated Oilfields Ltd. In 1946. They had 2 oil refineries in Ploesti, many other factories, pipe lines and  also storage facilities in the harbour of Constanza (source: Van Oss effectenboek 1945/'46).

Royal Dutch Petroleum  Company N.V.
ABN AMRO Bank: gev. te Amsterdam; Euro 5.000 Reverse Exchangeable Securities due April 2002, exchangeable for ordinary shares of Royal Dutch Petroleum Company; rare SPECIMEN from the archives of the famous Dutch printer De Bussy Ellerman Harms (in Haarlem), measuring 21 by 30 cm; condition UNC (print fresh), issued in Amsterdam, year 2000; price 50 €.

Rumeensche Petroleum-Matschappij "Amsterdam"
(Engl.: Rumanian Petrol Company "Amsterdam")
Amsterdam, 1897, oprichtersaandeel ( Engl.: founder share) , rechtgevende op 1/250e deel van de voordelen der oprichtersaandelen, # issued = 250 (rare !), Typ. en Lith. J.H. de Bussy, Amst.; afm. 25 bij 17 cm.; groene tekst en sierrand; condition EF: one fold and a little brownish on right border, complete coupon sheet attached, originally undersigned by director H. van Marle, price 50 €.
The company was extracting petroleum at Campina Poiana in the district of Prahova.

Service Petroleum Company Ltd.
established in London UK); certificate of 100 ordinary shares of 1 Shilling each, issued in Amsterdam in 1928 by the administration office, established by G. Blancke & Zoon, Chemiet & Weetjen en van Vloten & Gijselaar; blue border and orange printed tax seal, size ca. 19 by 25 cm.; separate coupon sheet, condition EF: 1 faint vertical fold; price 50 €.

Tampico Panuco Petroleum Maatschappij, NV, te 's Gravenhage, opgericht 19-2-1917, 7% Cumul. Prefer. aandeel aan Toonder, groot f 50, 3-1-1918, druk: Lith. Lankhout, Den Haag, groot formaat, bruine sierrand op lichtbruin; in onderdruk: boortoren, planten en bomen, oranje belastingzegel, voll. aanh. couponblad met op elke coupon het vignnet van een boortoren, planten en bomen, EF/UNC, Prijs 50 Euro.


Look here for Shell Oil Company shares

Shell Oil Company engraving


Oil, Gas Pipelines:       for USA: click here          for the rest of the world: click here

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

Paypal accepted

You are here: home - scripophily - oil, gas, pipelines: The Netherlands

en Facebook of Linkedin


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl