Caduceus, mercuriusstaf
HUGO VAN DER MOLEN'S

Scripophily site
a collection of historic bonds and shares
Caduceus (ook wel Hermesstaf of Mercuriusstaf genoemd)
(update: August 23rd 2019)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
Paypal accepted

You are here: home - scripophily - Caduceus
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl


De Caduceus is oorspronkelijk de staf van een tovenaar, later in het oude Griekenland het onderscheidingsteken van de koerier, dat hem moest verzekeren van een ongehinderde doortocht. Al voordat hij het attribuut werd voor de griekse God Hermes (bij de Romeinen Mercurius genaamd) was de caduceus in godsdiensten uit het nabije oosten verbonden met de boodschappers der goden.

Er bestaat enige onzekerheid over de oorsprong van de typische kenmerken ervan. De caduceus had aanvankelijk wellicht de vorm van een olijftak of -twijg met twee of drie bladeren. In de loop der tijd verschenen aan het uiteinde een cirkel en een maansikkel, die op den duur misschien de vorm aannamen van verstrengelde slangen.

Het is ook mogelijk dat de slang aanvankelijk als symbool van genezing deel is gaan uitmaken van de caduceus. Meestal heeft hij twee vleugeltjes aan de bovenkant. Volgens de mythe wierp Hermes zijn staf naar twee op de grond vechtende slangen, die er toen aan vast kleefden.

Aangezien Mercurius de leraar was van Amor, kan de caduceus het symbool zijn van welsprekendheid en rede, de hoedanigheid van de leraar.

De Mercuriusstaf (zoals de caduceus ook wel eens genoemd wordt) is eveneens een attribuut van de gepersonifieerde VREDE. De Caduceus had ook het vermogen om slaap te verwekken.De Caduceus komt veel voor op Amerikaanse aandelen:

Columbus and Southern Ohio Electric Company: Mercurius, groot in beeld als de bevallige Griekse jongeling, met als attribuut de gevleugelde caduceus (toverstaf); minder duidelijk is de gevleugelde petasus (hoed); de sandalen zijn niet gevleugeld.

Schering Corporation, USA, 1969: Dit is een wereldwijd opererende, in Berlijn gevestigde, pharmaceutische industrie. Op het aandeel staat de Caduceus (Mercuriusstaf) centraal geplaatst, hier duidelijk gebruikt als symbool van genezing. De caduceus staat geplaatst op een wereld "bol", die weer staat op wat een HERME zou kunnen zijn, een zuil, die een wegmarkering symboliseert (zie verdere info onder Mercurius). Voorts chemische laboratorium-attributen en een stethoscoop.


Hospital Corporation of America,
Nashville, Tennessee, USA,
Vignette of Hippocrates and a woman flanking a shield with a Caduceus (Hermes staff, having 2 snakes around a staff). Surprisingly it is not the Aesculapius sign, used by doctors, which has only one snake around a staff. On the other hand the 2 snakes of the caduceus are associated with healing powers as well, see the web page on Mythology on stocks. On the other hand, HCA means big business as well, see a text page in English on this company.
----- certificate of 100 shares, green, 1972, condition VF: very nice, but a very small tear in the upper border white, price: € 25.
----- certificate of 100 shares, green, 1972, VF, but small staple tear right through the face of Hippocrates, price: € 10.

Hippocrates   Engraving of Hippocrates on certificate of Hospital Corporation of America

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nederlandsche Houtimport Maatschappij, bewijs van aandeel f 1000

Nederlandsche Houtimport Maatschappij "NEHIM" , N.V.
Amsterdam, 1951; Bewijs van Aandeel f 1000; niet gelopen zgn. reservestuk (blankette); Lith. Lankhout, Den Haag; 4 prachtige gravures (2 op afgebeelde achterzijde) van een schip in de haven, die hout lost, en van een Caduceus, een attribuut van Hermes, de God van de handel; zwart-groen, 2 archiefgaten, afm. 21 x 32 cm (alleen voorblad); zeer zeldzaam, prijs € 450.

De oprichting van de "NEHIM" werd op 23 september 1940 aangekondigd in deze brief. Hierin staan de namen van de oprichters, het doel van de maatschappij en het maatschappel;ijk kapitaal van 1 miljoen gulden, waarvan volgestort f 311.000. De "Nehim" is op enig moment "overgenomen" door SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolag, uit Sundsvall, een zagerijconcern waarvan de Nehim de importeur voor Nederland was. De statuten zijn opgenomen als bijvoegsel tot de Staatscourant van 26 mei 1941 no 100 ( zie "Het Vaderland" van 27 mei 1941). De Nehim is lange tijd een leidende importeur van gezaagd naaldhout in Nederland geweest. Het werd geleid door leden van de familie Rote, (vroeger Rot geheten), eigenaren van Houthandel Rote ,Westzaan. SCA heeft het bedrijf gesloten en de activiteiten zijn voortgezet door SCA Nederland (bron: J.N. Wilkens, persoonlijke communicatie d.d. 24-2-2013. Wij vonden op internet het volgende adres: Entrada 161, 1096EC Amsterdam; Telefoon: (+31) 0206905881.


You are here: home - scripophily - Caduceus

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

en Facebook of Linkedin


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl