HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Küchenmeister
(update: April 5th 2015)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
Paypal accepted
postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 7 Euro
You are here: home - scripophily - electronics - küchenmeister
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Küchenmeister

Küchenmeister
President directeur Heinrich J. Küchenmeister heeft belangrijke uitvindingen gedaan op het gebied van radio, grammofoon en de sprekende film. Hierop werden in Europa en Amerika meer dan 300 patenten verkregen. (bron: Monen, veilingcatalogus maart 1998)

Küchenmeister's Internationale Maatschappij voor Accoustiek, 1929
Gunnink (2002) schrijft er het volgende over, zich o.a. baserend op van Oss (1935);
De Newconomy van de jaren twintig. Zo kan Küchenmeister's Internationale Maatschappij voor Accoustiek zonder overdrijving genoemd worden. Het bedrijf verzamelde octrooien, licenties en belangen in andere bedrijven, allemaal op het gebied van geluidsweergave en geluidsfilms. Het enthousiastme bij de beursgang in mei 1929 was groot. De ontwikkelingen rond film en geluid boden immers geweldige toekomstperspectieven. De introductiekoers bedroeg f 130 en schoot direct naar boven tot f 282. Na de crash begon het verval en vier jaar later was het bedrijf in liquidatie. Een jaarboek schreef er toen over: "Het concern werd kort voor den aanvang van de wereldcrisis in elkaar gezet, kon door het toen nog bestaande optimisme gemakkelijk aandelen emitteeren, doch bleek na het inzetten der crisis niet in staat de noodige middelen aan te trekken."

Monen schrijft in zijn veilingcatalogus maart 1998:
Men had een 35% belang in het Tonbild Syndikat (Tobis).

Strijdig met het bovenstaande verhaal van Gunnink is de mededeling van Monen in zijn veilingcatalogus van maart 1998:
In 1937 werd er met A.E.G. en Siemens & Halske via haar dochteronderneming Klangfilm GmbH contracten afgesloten waarin deze verplicht werden alle apparaten te vervaardigen en te leveren.

Wie kan me vertellen hoe het werkelijk zat ? Immers, een bedrijf in liquidatie in ca. 1933 zal in 1937 geen contracten meer hebben kunnen afsluiten.
 

Küchenmeister's Internationale Ultraphoonmaatschappij, 1928
Men hield zich bezig met de fabricage en handel in apparatuur voor geluidsopname en geluidsafname. Dit op basis van octrooien van Heinrich J. Küchenmeister. Overgenomen werden o.a. de Deutsche Ultraphon A.G. en de Berliner Tonapparaten Fabrik "Bertona"
(Bron: Monen veilingcatalogus maart 1998)
 

Bronnen:
Gunnink, F., tekst in de Financieel Dagblad-kalender 2002
Monen, veilingcatalogus maart 1998
Oss, van, Effectenboek 1935
(klik hier om de 3 onderstaande artikelen in het VVOF Mededelingenblad in tijdsvolgorde te lezen)
----- Küchenmeister’s Internationale Maatschapij voor Accoustiek, VVOF Mededelingenblad december 1982, p. 16-17, door ?
----- Küchenmeister’s Internationale Maatschapij voor Accoustiek, Küchenmeister's Internationale Ultyraphone Mij. en vele andere maatschappijen van dit Duitse concern met vestigingen in vele landen, VVOF Mededelingenblad, januari 2009, p. 4-6, met1 afb., door Peter E. Baas.
----- Küchenmeister’s Internationale Maatschapij voor Accoustiek (vervolg), VVOF Mededelingenblad, september 2009, p. 4-5, met 1 afb., door Rob Meijer.


Beschikbare stukken, die hier te koop zijn:

Küchenmeister's Internationale Maatschappij voor Accoustiek, Amsterdam, 1929,
---------- bewijs van aandeel, f 1000 aan toonder, met los couponblad, , bruine sierrand op geel, druk: de Bussy,
--- VF met 2 vouwen: 25 Euro
--- EF met 1 lichte vouw: 50 Euro
---------- certificaat f 100, uitgegeven door het Amsterdamsch Trustee's Kantoor NV, bruine sierrand op geel, oranje belastingstempel,
--- VF, wel heel mooi, los couponblad, 25 Euro
--- EF, ongevouwen, aanhangend couponblad, 50 Euro.

Küchenmeister's Internationale Ultraphoonmaatschappij, aandeel van 1000, met couponblad, Amsterdam, 1928, blauwe sierrand op grijs patroon, druk: de Bussy,
--- met 2 archiefgaten in linker rand: 35 Euro.
--- zonder archiefgaten: 50 Euro.


Gebruik van deze tekst of delen daarvan wordt aangemoedigd, maar is uitsluitend toegestaan onder vermelding van:
copyright, 2002/15: Dr. Hugo H. van der Molen; http://www.scripophily.nl
Dit copyright zal strikt worden gehandhaafd en wie inbreuk maakt op dit recht kan gerechtelijk worden vervolgd. Gebruik van deze tekst zonder bronvermelding zou een gebrek aan waardering zijn voor het vele, vaak tijdrovende, werk en onderzoek dat schrijvers van dit soort artikelen veelal doen om hun hobby meer inhoud te geven voor zichzelf en anderen. Bronvermelding wordt ook op prijs gesteld als u uw eigen tekst deels ontleent aan dit artikel.

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - electronics - küchenmeister  

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

.