NOORDELIJKE VVOF-BIJEENKOMSTEN

Elke 2e woensdagavond van de maanden november, februari, mei en augustus van 19.30 - 22.00 u

Emmastraat 5, Groningen-Helpman (inlichtingen 050-5348795)

Onze vereniging krijgt gastvrijheid van de Philatelisten Vereniging Groningen. We kunnen in hun bibliotheekzaal bijeenkomen, in hun verenigingsgebouw aan de Emmastraat nr. 5 (in Zuid Groningen, de wijk Helpman, vlak bij het oude Rooms Katholieke Ziekenhuis, en vlak bij het pand Emmastraat nr. 35, waar vroeger de Coöperatieve Verlichtingsfabriek te Helpman gevestigd was, waarover W.J. Nieboer zo'n interessant artikel schreef in ons blad van december 1993).

Mijn bedoeling met deze bijeenkomsten is:
- een ontmoetingsgelegenheid voor noordelijke VVOF leden (maar alle leden zijn welkom)
- mogelijkheid om introducees mee te nemen, wat wellicht nieuwe leden zal opbrengen
- informatie-uitwisseling en ruilmogelijkheid
- korte "lezingen" van leden over een bepaald onderwerp, een bedrijf of een aandeel
- kennisvermeerdering door te beginnen met kleine studieprojectjes over specifiek noordelijke thema's
- wellicht kunnen leden beperkt om beurten enkele van hun stukken "veilen"
- ook buitenstaanders kunnen bij ons hun stukken laten veilen.

Alles onder het genot van een kopje koffie met Groninger koek (nee hoor, 't is hier nait aal doag'n kovvie mit kouk), of een Friese of Drentse delicatesse.

Nadere inlichtingen, ook over routes naar de locatie en openbaar vervoer, zal ik u graag telefonisch geven: 050-5348795; e-mail: [email protected]

Hopelijk tot spoedig ziens in Groningen-Helpman.

Hugo van der Molen

Terug naar Hugo van der Molen's scripophily home page
   
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl