HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Chipshol Forward N.V.
en wat daar allemaal van kwam.................
(update: 30-6-2020)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
Paypal accepted

You are here: home - scripophily - search by activity - real estate - Chipshol Forward N.V.
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Chipshol Forward N.V.
en wat daar allemaal van kwam.................

1960
Oprichting van het succesvolle ontwikkelingsproject Eurowoningen door drs. J. Poot sr.

1974
Oprichting van het succesvolle ontwikkelingsproject Eurohome France door drs. J. Poot sr.

1986
Oprichting Chipshol-groep door drs. J. Poot sr.

1988
Oprichting van ontwikkelingsmaatschappij Chipshol Forward N.V. door drs. J. Poot sr. (President-directeur).
51% de aandelen zijn eigendom van Chipshol Holding (van de Familie Poot)
49% der aandelen zijn eigendom van Landinvest (die deed grondinkopen etc.)
Er zijn op een gegeven moment 600 ha. grond aangekocht voor ontwikkelingsprojecten rond Schiphol.

1991
Statuten "laatstelijk vastgesteld" op 28-8-1991.
Aandelenuitgifte op 9-9-1991: aandelen A van f 1, aandelen B van f 10 en aandelen C van f 50.

1992
Deze emissie bracht f 35 miljoen op met een uitgifteprijs van f 2000 per aandeel van f 1.

1992-1997: door vele machinaties en rechtzaken is de familie Poot uit het bedrijf gemanouvreerd, deels of voornamelijk door minderheidsaandeelhouder dhr. Harry van Andel, die een spoor van dit soort machinaties achter zich heeft gelaten.

1994:
In dat jaar verloor dhr. J. Poot een rechtzaak tegen dhr. van Andel. Daarna moest hij een aanzienlijk deel van de zeggenschap in Chipshol afstaan aan van Andel.
De rechter die de Chipsholprocedure vanaf het eerste uur behandelde was toenmalig vicepresident van de Haagse rechtbank Hans Westenberg, Dat vonnis is enkele jaren later in hoger beroep vernietigd, maar van Andel had toen al een deel van de grond van Chipshol verkocht. Het ging hem meer om snel flink te cashen dan voor het Schipholgebied een wereld-toplocatie te creëren, wat de droom van dhr, Poot altijd was (en is).
De familie Poot had aanwijzingen dat rechter Westenberg partijdig was geweest. Ook dat heeft geleid tot allerlei rechtzaken over en weer. Eerst van rechter Westenberg tegen Poot's advocaat Smit en journalist Micha Kat, die in zijn boek had vermeld dat Smit door Westenberg was gebeld en geïntimideerd voorafgaande aan de rechtzaak, hetgeen door Westenberg werd ontkend onder ede. Uiteindelijk werd bewezen geacht dat Westenberg dat telefoontje wel had gepleegd en dus partijdig was geweest. Sindsdien staat hij in de media te boek als "De Liegende Rechter". Zie verder onder 2010.

1997
De naam Chipshol Forward N.V werd veranderd in Forward Business Parks N.V.
dhr. Poot heeft nog wel een betwiste claim op 150 van de oorspronkelijke 150 ha grond rond Schiphol.

1999
Dhr. Poot wint de gerechtelijke procedure over de zeggenschap over die 150 ha.

2001
Forward Business Parks N.V. wordt opgeheven en het vermogen wordt verdeeld tussen:
- Forward Business Plan 2000 N.V., waar dhr. Poot geen bemoeienis meer mee heeft, en
- Chipshol 2000 B.V.; hierin restte de 150 ha voor / van de familie Poot, die de percelen ontwikkelen middels hun bedrijf Chipshol Holding.

2002
Forward Business Parks 2000 N.V. geeft nieuwe aandelen uit na intrekking van de nu waardeloze aandelen Forward Business parks N.V..

2010
Inmiddels heeft vice president van de Haagse rechtbank, Westenberg ''om persoonlijke redenen" ontslag gemomen, waarbij hij vervroegd pensioen en € 75.000 mee kreeg. Hij is dus niet wegens disfunctioneren of meineed ontslagen. Maar anno 4 november 2010 moet hij met vele vooraanstaande companen uit de justitiële wereld wederom onder ede e.e.a. verklaren over die kwestie, omdat zowel advocaat Smit als de familie Poot schade proberen te verhalen op respectievelijk dhr. Westenberg en zijn werkgever De Nederlandse Staat.

2012
Voormalig rechter Kalbfleisch werd inmiddels aangeklaagd wegens meineed over zijn ontkende vriendschappelijke relatie met Westenberg en moets daarom vroegtijdig aftreden als voorzitter van de AFM-Autoriteit Financiële Markten. Er volgt weer een hele beerput van rechters die elkaar ook nu weer de hand boven het hoofd lijken te houden en over Kalbfleish die via vriendjes bij de rechterlijke macht probeert zijn zaak te beïnvloeden, zo onthulde Poot Jr. uit de hem ter beschikking gestelde rechtsgang-stukken.Literatuur:

Financiëel Dagblad, 4-10-2010: Chipshol-affaire raakt rechters
Forward Business Parks 2000 N.V, Jaarverslag 2008

Boeken van drs.J. Poot sr.:

- 1989: Schiphol Luchthaven nr. 1
- 2007: Grondoorlog: Staatsbedrijf Schiphol en het recht van de sterkste, 192 p.
- 2008: Final Call: Schiphol: luchthaven no. 1 ! (hier te koop voor € 10 + verz. kosten)
- 2009: Doodzonde tegen de rechtstaat, 264 p. + 264 p. bijlagen, ISBN 978-90-813699-2-3
- 2010: Schipholgate, 188 p., ISBN 978-90-813699-3-0
- 2010: De Demmink Doofpot: fatsoen en regeren moet je doen., 343 p., ISBN 978-90-813699-4-7
Dhr. Poot is zich ooit gaan verdiepen in deze persoon omdat hij zich afvroeg wie in Nederland uiteindelijk verantwoordelijk was voor het laten bestaan van justitiële misstanden waar hij en zijn bedrijf decennia lang tegenaan liepen.
Het boek gaat over de "vermeende" lotgevallen van hoogste baas en Secretaris Generaal Joris Demmink van het (inmiddels) voormalige Ministerie van Justitie. (Zou het opgaan van dat Ministerie in een groter Ministerie van Veiligheid hier soms mee te maken hebben ? Welke rol zal Demmink op dat nieuwe Ministerie nog spelen ?).

Als Ludlum of Forsyth een boek zouden willen schrijven over verboden pedosexualiteit in de hoogste kringen, corruptie en chantage in de hoogste kringen denkbaar, snuff movies, kindermoord, levensbedreigingen en onverklaarbare doodsoorzaken van onschuldige betrokkenen, zowel in Nederland als elders in Europa, over chantage en onder druk zetten van ministers en staatssecretarissen, over betrokkenheid van het koningshuis, over moordonderzoeken die van hogerhand gestopt worden, over de verwevenheid van onderwereld en de rechtshandhavende kaste, dan zouden ze dit boek beslist niet mogen overslaan om inspiratie op te doen.

Inmiddels blijken alle betrokkenen bij het samenstellen van dit boek te zijn bedreigd, waarvan diverse met de dood..................in Nederland anno 2010.

websites:
www.schipholwanbeleid.nl
klokkenluider met de dood bedreigd via justitieAandelen die momenteel beschikbaar zijn:
Chipshol Forward N.V.
Gev. te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer); Bewijs van gewoon aandeel aan toonder, groot f 1; Hoofddorp 9-9-1991; zeer zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van drukkerij De Bussy Ellerman Harms B.V., Amsterdam; conditie: fris van de drukker zonder enig gebrek, met aanhangend couponblad; blauw-groen bedrijfslogo; 6 facsimile handtekeningen, waaronder die van oprichter-directeur J. Poot sr. (Jan). prijs € 95.
Er zijn ook Bewijzen van f 10 en f 50 uitgegeven met respectievelijk de letters B en C.

Forward Business Parks 2000 N.V.
Bewijs van één aandeel aan toonder groot één Euro; Schiphol-Rijk, 1-8-2002, met aanhangend coupons no's 5 e.v. ; formaat A4; conditie drukfris, geen gebreken, rood bedrijfslogo met klein vliegtuigje; prijs: n.o.t.k. Ik zoek deze stukken: mail me uw aanbod !


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by activity - real estate - Chipshol Forward N.V.

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl