HUGO VAN DER MOLEN'S
Historic Papers site
a collection of historic invoices and letters
een verzameling historische rekeningen en brieven

Army / Leger
(update June 1st 2004)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]


Ordering information / Bestelinformatie

The Netherlands / Nederland
Fonds ten behoeve van onderofficieren enz., die onder toekenning van gagement of van gratificatie uit de militaire dienst worden ontslagen, waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij de besluiten des Konings van den 5-den Maart 1842, no.1 en den 8-en December 1864, no 53.
Bewijs van inschrijving in het fonds, voor een bedrag groot f 1000, van welk kapitaal, overeenkomstig artikel 29, lid a, b, van het regelement van dit fonds eene jaarlijkse rente zal worden betaald. In verhouding tot den prijs der nationale werkelijke schuld, rentende 2,5 % is die rente vastgesteld op f 4,79 ten honderd in het jaar; 's Gravenhage, 1871.
t.n.v. Cornelius Lentjes, conducteur der artillerie 1e klasse bij de magazijnen van Oorlog te Woudrichem; blauw belastingstempel 50 c.;  4 originele handtekeningen van de Commissie: Ritmeester Thurkov, Kolonel ?? en Kapitein Hardenberg. Het fondsregelement is vermeld op de achterzijde. Daar is beschreven dat  in 1884 de hoofdsom van f 1000 is uitgekeerd aan de erven, met 5c belastingzegel geplakt; afm. 19 bij 31 cm.; zwarte sierrand; mooi stuk: 2randen iets vergeeld, heel licht tropisch, prijs 250 €.
Back to home page company letters and invoices

Go to scripophily home page

Back to general home page
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl