Nestelroy papierfabriek

HUGO VAN DER MOLEN'S
Historic Papers site
a collection of historic invoices and letters (letter heads)
een verzameling historische rekeningen en brieven (briefhoofden)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands

Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

you are here: home - historic invoices

en Facebook of Linkedin


Als U een bedrijfsnaam of plaatsnaam zoekt kunt U die intypen in de Google zoekmachine hieronder en dan op "search" klikken. U krijgt dan een lijst met zoekresultaten van pagina's in mijn collecties waarin die namen voorkomen.

U kunt ook op 3 manieren systematisch in deze collectie zoeken:

Zoeken op land, Provincie en Plaats

Zoeken op bedrijfsactiviteit

Zoeken op illustratie

Wij hebben duizenden oude rekeningen uit Nederland, Duitsland en België, die nog niet zijn ingescand of beschreven. Vraag vrijblijvend nadere inlichtingen over plaatsen of bedrijfstakken !

 

If you seek a particular company name or name of a place, just type it in the Google search engine below and click on "search". You will get a list with search results of pages in my collections in which these names occur.

3 ways to browse systematically through this collection of historic letters and invoices:

Search by country

Search by activity

Search by illustration

We have thousands of old letter heads from The Netherlands, Gemany and Belgium that have not been described or scanned here. Ask further information without any obligation !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Laatste aanwinsten (update 1-7-2024)

Bedrijven die nu in het nieuws zijn

Bestelinformatie

Scan service voor publicatiedoeleinden

Bibliografie

Oude aandelen en obligaties

Bedrijfshistorie en -documentatie

 

Latest acquisitions (update: July 1st 2024)

Companies, currently in the news

Ordering information

Scan service for publication purposes

Bibliography

Historic bonds and shares

Dutch company history and documentation

you are here: home - historic invoices

en Facebook of Linkedin


.