Nestelroy papierfabriek

HUGO VAN DER MOLEN'S
Historic Papers site
a collection of historic invoices and letters (letter heads)
een verzameling historische rekeningen en brieven (briefhoofden)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands

Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

you are here: home - historic invoices

en Facebook of Linkedin


Als U een bedrijfsnaam of plaatsnaam zoekt kunt U die intypen in de Google zoekmachine hieronder en dan op "search" klikken. U krijgt dan een lijst met zoekresultaten van pagina's in mijn collecties waarin die namen voorkomen.


U kunt ook op 3 manieren systematisch in deze collectie zoeken:

Zoeken op land, Provincie en Plaats

Zoeken op bedrijfsactiviteit

Zoeken op illustratie

 

If you seek a particular company name or name of a place, just type it in the Google search engine below and click on "search". You will get a list with search results of pages in my collections in which these names occur.

3 ways to browse systematically through this collection of historic letters and invoices:

Search by country

Search by activity

Search by illustration

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Laatste aanwinsten (update January 2nd 2021; 100 penning taxation from 1779)

Bedrijven die nu in het nieuws zijn

Bestelinformatie

Scan service voor publicatiedoeleinden

Bibliografie

Oude aandelen en obligaties

Bedrijfshistorie en -documentatie

Beurzen en verzamelaarsbijeenkomsten in NL

 

Latest acquisitions (update: 2-1-2021: 100e-Penning, onroerende zaak-belasting, 1779)

Companies, currently in the news

Ordering information

Scan service for publication purposes

Bibliography

Historic bonds and shares

Dutch company history and documentation

Collectors bourses and meetings in The Netherlands

you are here: home - historic invoices -

en Facebook of Linkedin


.