HUGO VAN DER MOLEN'S

Historic Papers site
a collection of historic invoices and letters
een verzameling historische rekeningen en brieven

 Insurance policies / Verzekeringspolissen
(update October 3rd 2016)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl


Ordering information / Bestelinformatie

You are here: home - historic invoices - search by activity - Insurance policies / Verzekeringspolissen


The Netherlands / Nederland
De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij, Groningen, Oude Boteringestr. 72, Amsterdam-Rotterdam, Middelburg, Brandpolis, 1925, zwarte sierrand, rechterrand bruin verkleurd; druk: Fa. G.J. Teits, Groningen, niet te koop / not for sale.

Eerste Rotterdamsche, formulier kennisgeving Ongeval, 2 Euro.

Fonds ten behoeve van onderofficieren enz., die onder toekenning van gagement of van gratificatie uit de militaire dienst worden ontslagen, waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij de besluiten des Konings van den 5-den Maart 1842, no.1 en den 8-en December 1864, no 53.
Bewijs van inschrijving in het fonds, voor een bedrag groot f 1000, van welk kapitaal, overeenkomstig artikel 29, lid a, b, van het regelement van dit fonds eene jaarlijkse rente zal worden betaald. In verhouding tot den prijs der nationale werkelijke schuld, rentende 2,5 % is die rente vastgesteld op f 4,79 ten honderd in het jaar; 's Gravenhage, 1871.
t.n.v. Cornelius Lentjes, conducteur der artillerie 1e klasse bij de magazijnen van Oorlog te Woudrichem; blauw belastingstempel 50 c.;  4 originele handtekeningen van de Commissie: Ritmeester Thurkov, Kolonel ?? en Kapitein Hardenberg. Het fondsregelement is vermeld op de achterzijde. Daar is beschreven dat  in 1884 de hoofdsom van f 1000 is uitgekeerd aan de erven, met 5c belastingzegel geplakt; afm. 19 bij 31 cm.; zwarte sierrand; mooi stuk: 2randen iets vergeeld, heel licht tropisch, prijs 250 €.

Hollansche Lloyd, 1960, 2 polisaanhangsels, 2 Euro.


Levensverzekerings-Maatschappij De Utrecht, Afdeeling Nederland, opgericht 1883; POLIS (Geen Aandeel !!!!), op het leven, doel: dekking begrafeniskosten; prachtig vignet van jonge man die een boom plant en oude man die met dochter en kleinkinderen die boom oogst; see picture,
---------- Utrecht 9-2-1920; f 50, op het leven van Anna Maria Ravensteijn, wekelijkse premie 3 cent, rood premie-vrij stempel uit 1950; 1 cm scheurtje in bovenrand op middenvouw en miniem scheurtje in onderrand, prijs 45 Euro
---------- Utrecht, 1923, 55 gulden op het leven van Hendrica Adriana Cornelia Broer, geb. 1894, wekelijkse premie 2,5 cent; geen rode gedrukte tekst, noch rood stempel, heel kleine bruine vlekjes onder en in de bovenrand, prijs € 45.


Onderlinge brandwaarborg-Maatschappij gev. te Amsterdam onder Directie van de Jong & Comp.
Bewijs van aandeel, Amsterdam 10-10-1932, voor een woonhuis; vignet met brandend huis, jaartal MDCCCIX en Latijnse tekst EA.EM REFECTA RESURGO, met roestig naaldgat in de tekst in het eerste woord.; aanhangsels (Alonges) uit 1937. '47 en'49; Stempel van tussenpersoon H.W.Hemmen assurantien, Emmen, 25 Euro.

Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij, gev. te Onstwedde, opgericht 17-1-1849; bewijs van aandeel (maar het is eigenlijk een polis !) t.n.v. Rutger Boels te Onstwedde, als deelnemer in de maatschappij, verklaart te hebben verzekerd, eene behuizing te Mussel, gemeente Onstwedde, ten bedrage van f 900, welke verzekering ingaat 5-3-1942. Orig. handt. van directie J.M.Wubs; 2 gele zegels van 25 en 20 cent; VF, 2 archiefgaten en enkele vet/roestvlekken, niet te koop / not for sale.

Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij "Neerlandia" te Scheveningen,
polis (dus geen aandeel !) uit 1931 met aanhangsel uit 1956, Winschoten 1931, vignet van vrouw in klederdracht met oorijzers, oranje belastingstempel, prijs: € 50.

English: insurance policy (not a stock !) from 1931 from a mutual insurance company called "Neerlandia" with a vignette of a Dutch woman in traditional dress, wearing a casque. Price: € 50.
 
Neerlandia te Scheveningen
klik op afbeelding voor vergroting

 

 

 

 

 

 

 


Onderl. Verzekerings-Mij. van Ijzeren Schepen "Hoogezand-Martenshoek"
gevestigd te Hoogezand
----- polis no. 162 uit 1933 voor het schip HOOP OP ZEGEN, forse gebruikssporen en beschadigingen, prijs € 5.
----- polis no. 162 uit 1941 voor het schip HOOP OP ZEGEN, forse gebruikssporen en beschadigingen, prijs € 5.

kantoor te Groningen
----- Brief uit 1950, in zeer goede staat, prijs € 8.


Rijksverzekeringsbank (Het Bestuur der), toekenning weduwenrente door de Raad van Arbeid te Assen, 1951, (geen aandeel !), 20 Euro.


Rijwielverzekering "De Batavier", gevestigd te Hillegom (Z.H.)
Drukkerij "Moderne", Leiden, Telef. 90;
Alle ondertekend door directeur C. Hulsman, die zelf ook een agentschap hield: Agentschap: C. Hulsman, Raadhuisstraat 10, Hillegom.
Er zijn mij drie drukken bekend; gebruikt van 1929 - 1932.
A) Afbeelding 16 bij 21 cm, extra donkere druk
B) Zelfde afbeelding met weinig rood in de druk: randen zijn bruin / grijs / blauw
C) Zelfde Afbeelding in meer detail, met veel rood in de druk: randen zijn bruin / rood / blauw

Blankette
Rood / blauw / bruine rand; EF: ongevouwen, zie afbeelding (500 kb), prijs 25 Euro

Click hier voor meer beschikbare stukken / click here for other items for sale

tevens te koop:

Oude rekening Rijwielverzekering "De Batavier", Hillegom
Debet-Nota, 1929 - 1930, 6 bij 4 cm vignet van Batavier met pijl en boog en 2 mannen wier fiets is overreden, EF, ongevouwen, prijs 20 Euro.


Tiel Utrecht,
----- ongevalspolis, 1964, uitgegeven via Assurantiekantoor K.K. van der Molen, Winschoten, in polishoes met Tiel Utrecht logo. 23 Euro.
----- WA Particulier verzekeringspolis, 1955, uitgegeven via Assurantiekantoor K.K. van der Molen, Winschoten, in polishoes met tiel Utrecht logo + stempel vh assurantiekantoor, 23 Euro.

Tiel Utrecht brandverzekering 1811, brief, 1951, met stempel assurantiekantoor K.K. van der Molen te Winschoten, met logo Tiel Utrecht., 23 Euro.

Verzekeringsbank Victoria
gev. te Amsterdam, Keizersgracht 126, opgericht 1-9-1897. leven polis  , life policy , vignette: blue angel, blue decorative border., 23 Euro.
Heeft u nog zo'n oude polis ? Wellicht kan ik u helpen die te incasseren: click hier.
English: Do you still have such a policy: May be I can help you cash it: click here.


 


Belgium / België / Belgique 
La Vigilante
Société Coopérative d'Assurances contre le Bris des Glaces, Bruxelles; polis (ca. 28 bij 11 cm.) uit 1934, t.n.v. Monsieur Wouters fils, 61 rue St. Alban, Bruxelles, afgegeven door Raymond Penninckx, Assureur à St. Gilles; on the back: 2 black round tax stamps; 3 bij 3,5 cm. picture of a rooster (haan) and Latin Text: "Vigilio Semper"; price 45 Euro.


You are here: home - historic invoices - search by activity - Insurance policies / Verzekeringspolissen

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl