HUGO VAN DER MOLEN'S
Historic Papers site
a collection of historic invoices and letters
een verzameling historische rekeningen en brieven

Science / Wetenschap
(update May 16th 2019)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


Ordering information / Bestelinformatie

Amsterdamsche Beurs-Club (Vereeniging tot Bevordering der wetenschap op assurantie-gebied)
Amsterdam, 1939; Welkomstbrief als lid aan dhr. H. Scheepens, ondertekend door voorz. em secretaris; ca. 5 bij 5 cm. afbeelding van de Koopmansbeurs; conditie VF: enkele heel kleine randbeschadigingen; prijs 50 €.
De Koopmansbeurs is gebouwd van 1898-1903 door de beroemde architect H.P. Berlage (1856-1903). Destijds stond het aan zware kritiek bloot, vanwege de grote eenvoud; thans geldt het als een van de mooiste voorbeelden van de bouwkunst omstreeks 1900 (bron: Grote Centrum Encyclopedie, deel 2, p. 470).
English: De Merchants Bourse in Amsterdam was built in 1898-1903 and was designed by the famous Dutch archtect H.P. Berlage (1856-1903); Price 50 €.


P.J. Mulder en Zoon, Drukkers-Uitgevers, nota voor het lesboek "Het Kind en het Verkeer"  

P.J. Mulder & Zoon
Drukkerij-Uitgevers


Leiden, 1929, Nota

voor 16 exemplaren van het lesboek "Het Kind en het Verkeer" aan de Koningin Emmaschool,

met fraai vignet met een kind in het stadsverkeer en de tekst: "Leer het Kind reeds vroeg de regelen van het verkeer".

Onder is opgeplakt een Bewijs van Storting van de Postcheque en Girodienst, met stempel Alphen a/d Rijn.

Prijs: € 50.

Ruim 40 jaar na dato, in de jaren '70, was het verkeer voor kleine kinderen al doodsoorzaak nummer 1 !
Aan het Verkeerskundig Studie Centrum - VSC van de Rijks Universiteit van Groningen deed ik onderzoek naar de kinder-ongevalsomstandigheden alsmede naar het gedrag van kleuters, hun moeders en automobilisten. in 1983 publiceerde ik daarover het boek (proefschrift) Pedestrian Ethology.


Back to home page company letters and invoices

Go to scripophily home page

Back to general home page

Follow @plattezaken en Facebook of LinkedinGoogle
 
Web www.hugovandermolen.nl
. .