HUGO VAN DER MOLEN'S

Historic Papers site
a collection of historic invoices and letters
een verzameling historische rekeningen en brieven

Herbebossing in Israël door het Joods Nationaal Fonds
(update April 3rd 2010)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]


Ordering information / Bestelinformatie

you are here: home - historic invoices - Herbebossing in Israël door het Joods Nationaal Fonds
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Herbebossing door het Joods Nationaal Fonds - JNF (internationaal opgericht in 1901 en in Nederland in 1902):

De basisactiviteit van het Joods Nationaal Fonds is het planten van bomen in Israel.
In het streven het land in alle opzichten leefbaar te maken vormt het planten van bomen een essentieel onderdeel. Bomen zorgen voor vruchtbaarheid, zuurstof en schaduw. Ze houden water en grond vast, zorgen voor zuivering van verontreinigde lucht en bieden bescherming tegen zon, wind en de immer aanwezige dreigingen van de woestijn. Bossen vormen humus en leveren water, waardoor mens en dier kunnen overleven en een plek vinden om tot rust en op adem te komen. Met andere woorden, waar bomen zijn is leven.

Het planten van bomen in Israel gebeurt natuurlijk niet zomaar, maar vindt sinds jaar en dag structureel plaats in daartoe speciaal opgerichte parken en wouden verspreid over het hele land. Het was in 1907 dat het JNF begon met het uitgeven van de eerste boomcertificaten en wel voor de aanplant van olijfbomen ten bedrage van fl. 3,50 per stuk. In 1912 werd dit ‘olijfbomencertificaat’ gewijzigd in een algemeen ‘boomcertificaat’ omdat men al snel tot het inzicht was gekomen dat voor het herstel van de natuur gemengde bebossing natuurlijk te verkiezen was boven het aanplanten van maar één bomensoort. Het eerste woud waar bomen in geplant konden worden, was het Theodor Herzl Woud (1908). In 1951 begon men met het aanplanten van het zogeheten Martelarenwoud ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Holocaust. Eind jaren ‘60 richtte men het Vredeswoud op dat een prachtige zoom vormt om Jeruzalem heen, ten behoeve van de vrede tussen alle volkeren in Israel en daarbuiten. Begin jaren ‘70 werden de eerste plannen ontwikkeld om bebossing in de woestijn mogelijk te maken, wat resulteerde in het ‘onmogelijke’ Yatirwoud in het noorden van de Negev. In 1986 opende H.K.H. Prinses Juliana het Koningin Beatrix Woud ter ere van haar dochter en in navolging van haar eigen woud en dat van haar moeder, Koningin Wilhelmina, bij Nazareth, Galilea.

Klik hier voor een overzicht van bossen die in Israel sindsdien door het JNF zijn gerealiseerd.
Zelf kunt U ook een Park of Woud oprichten. Het JNF zal U de informatie graag toesturen.

Ook ú kunt een boom planten in een van de vele parken en wouden in Israel voor uzelf of ter ere van uw geliefden, vrienden en familie, waarmee u tevens een positieve en structurele bijdrage levert aan de opbouw en leefbaarheid van Israel. Meer bomen planten kan natuurlijk ook.
Voor elke opdracht ontvangt u van ons een speciaal vervaardigd en uniek genummerd certificaat, waarop u kunt aangeven voor wie en waarvoor u de boom plant. Tevens kunt u aangeven waar u de boom geplant wilt hebben door te kiezen uit de lijst van onze parken en wouden in Israel. Voor het planten van een boom klik hier. Klik hier om de boomplant-certificaten te bekijken.Toen na de erkenning van de staat Israël door de VN Veiligheidsraad, in 1947, de nieuwe Joodse staat werd aangevallen door haar buurlanden, werd na bittere gevechten uiteindelijk begin 1949 de vrede, althans een wapenstilstand, gesloten. Eigenlijk meerdere bilaterale overeenkomsten. Dit was voor het JNF aanleiding om een Vredesgeschenk-aktie te ondernemen, waarvan het inschrijfbiljet hier naast is weergegeven, gedrukt door Geuze in Dordrecht, met afbeeldingen van de vredesduif, de Davidsster, een zaaiende boer en de kaart van Israël - Palestina met de Dode Zee en het Meer van Tiberias (meer van Galilea).

klik op de foto voor een vergroting ----->

  Joods Nationaal Fonds


Wat voor bomen ?
Het aantal boomsoorten dat door het JNF in Israel wordt aangeplant, is gevarieerd en afhankelijk van het gebied, de grondsoort, hoeveelheid water en het klimaat in de regio. De bomen die geplant worden, zijn met name in het gebied voorkomende soorten, omdat het JNF wat bebossing betreft er zoveel mogelijk naar streeft de natuur weer in haar oorspronkelijke staat terug te brengen. Tevens hebben deze bomen natuurlijk de meeste kans van slagen om zich goed te kunnen ontwikkelen en in de toekomst  tot volle wasdom te komen.

In het noorden van Israel waar gemiddeld de meeste regen valt en wat bestaat uit een heuvel- en berglandschap plant het JNF onder meer: wilgen, platanen, populieren, de Tabor eik, de Kermes eik, cipressen, eucalyptusbomen, Middellandse-Zeesparren, grove dennen, alsmede dadelpalmen, vijgenbomen, laurierbomen en granaatappelbomen.

In het noordwesten waar de effecten van het Middellandse-Zeeklimaat het meest duidelijk waarneembaar zijn ( lange, warme zomers met temperaturen van 32-38 º C, weinig of geen neerslag en relatief zachte, vochtige winters met temperaturen van ± 18 º C) concentreert het JNF zich met name op boomsoorten als: Middellandse-Zeesparren, grove dennen, eucalyptusbomen, bepaalde palmsoorten, en bijvoorbeeld ook de sycamore of wilde vijgenboom, en carob of johannesbroodboom.

In centraal Israel dat gekenmerkt wordt door een veel droger heuvel- en berggebied (o.a. Judea gebergte bij Jeruzalem) en waar veel meer een landklimaat heerst en de invloeden van de woestijn uit het zuiden sterk aanwezig zijn, plant men o.a.:  ceders, sparrensoorten als de Jeruzalem spar, acacia’s, alsmede ook bepaalde vijgenbomen en olijfbomen.

In het dorre, onvruchtbare zuiden van Israel, in de Negev woestijn, is de keuze beperkt en plaatst men met name: acacia’s, tamarisken, terebinten, cipressen alsmede sommige palmsoorten als de Doum palm.

Hoewel het JNF, zoals uit het bovenstaande blijkt, ook vruchtdragende bomen plant, is men hier spaarzaam mee, aangezien deze boomsoorten vaak meer mineralen en vocht uit de grond wegnemen dan loofbomen.

Welke boomsoorten uiteindelijk precies geplant worden in de verschillende wouden en parken van het JNF in Israel, wordt zorgvuldig bepaald door gekwalificeerde en bekwame bosbouwkundigen, ecologen en bosbeheerders ter plaatse.

Alle bomen, tenslotte, zijn afkomstig uit speciaal door het JNF ontwikkelde boomkwekerijen verspreid over het hele land, die bovendien een goede bron van werkgelegenheid zijn voor, met name, vele nieuwe inwoners van Israel.


you are here: home - historic invoices - Herbebossing in Israël door het Joods Nationaal Fonds

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl