HUGO VAN DER MOLEN'S

CURIOSA website

Copper illustrations on board / Koperplaten op karton
(update: January 2nd 2005)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]


Ordering information / Bestelinformatie

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam,
opgericht in 1856, gebouwd op het Frederiksplein tussen 1858 en 1861 door de beroemde bouwmeester Cornelis Outshoorn (de belangrijkste architect van het eclectisisme en  architect van o.a. het Amstelhotel) voor de  door Dr. Samuel Sarphati opgerichte Vereeniging voor Volksvlijt. Het gebouw werd gezien als de apotheose van de Nederlandse ijzerarchitectuur. In 1856 werden 5000 aandelen uitgegeven van f 200, waarvan jaarlijks 100 aandelen zouden worden uitgeloot à f 250 met bovendien een kans op een extra premie. Nadien werden in 1867 en 1869 premieleningen uitgegeven van beide f 1 miloen, verdeeld in  aandelen van respectievelijk  f 10 en f 2,50. Aan de houders van hypothecaire schuldbrieven werden ook nog 2774 actions de jouissance verstrekt. Het gebouw brandde  in 1929 volledig af.
Literatuur: Wennekes, Emile (1999), Het Paleis voor Volksvlijt, Den Haag, Sdu Uitgevers, ca. 400 blzn, met personenregister en zakenregister, ISBN 90 12 08813 5, prijs ca. 20 Euro. Niet bij mij te koop.
Wennekes geeft o.a. een beknopte biografie (p. 25-33) over de beroemde Dr. S. Sarphati, oprichter van de Vereeniging voor Volksvlijt. Hij beschrijft in detail de diverse functies van het Paleis, zoals de nijverheids- en kunsttentoonstellingen (vergelijkbaar met de huidige RAI) en legt als musicoloog in deze dissertatie vooral nadruk op de programmering van muziek-, ballet-, theater-, revue-, opera- en operettevoorstellingen.
See picture of a sieve print (NL zeefdruk) of the palace by Joost Veerkamp. (niet hier te koop).

koperen reliefafbeelding van het Palijs van Volksvlijt, vooraanzicht (op karton met ophanghaakje), 23 bij 23 cm., prijs € 45.

Zie de sites met oude aandelen voor meer artikelen m.b.t. het Paleis voor Volksvlijt

Back to home page company letters and invoices *** Go to scripophily home page *** Back to general home page
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl