HUGO VAN DER MOLEN'S

CURIOSA site

Periodicals / Tijdschriften
(update March 16th 2009)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]


Ordering information / Bestelinformatie
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

De Waarheid, 5 mei 1945, bevrijdingsnummer (2 blzn, 25 x 37 cm.) van de West-Friese editie, dubbelzijdig bedrukt, prijs € 50.

De Waarheid, Volksdagblad voor Nederland, Amsterdam
Rechtspersoonlijkheid: Stichting tot Bevordering van de Pers van de Nederlandse Arneidersklasse ("BEPENAK") opgericht bij akte d.d. 28-10-1933. Met facsimilehandtekening van Paul de Groot, de voorman van de CPN. In de onderdruk een agent die achter een bulletin-plakker aanzit. Oranje belastingzegel. Met volledig aanhangend couponblad; Afm. 34 x 24 cm; zou nooit rente uitgekeerd zijn ? Wie kan me dat vertellen ?
4% obligatielening 1946, groot f 500.000 nominaal;
---------- Obligatie aan toonder f 10, Amsterdam 1-11-1946, bruine rand op geel, 2 horizontale vouwen, prijs € 50.
4% Obligatielening 1947, groot f 500.000 nominaal;
---------- Obligatie aan toonder f 5, Amsterdam1-11-1947, bruine sierrand op groen, 1cm scheurtje in op vouw in linker rand, prijs 50 Euro.
---------- obligatie aan toonder f 10, Amsterdam 1-11-1947, paarse sierrand op groen, diverse malen gevouwen, prijs € 50.

NU, Algemeen Maandblad onder redactie van Is. Querido en A.M. de Jong, 1928, 1e jaargang, no's 9-12, 448 pagina's,
met hard kaft ingebonden; Prijs € 35;
Met o.a de volgende bijdragen van: Querido over Franciscus van Assissi; drama van o.a. Kees van Bruggen en van A.M. de Jong, Poëzie van o.a. Puck Mulder, C.D. van Aals, Daan Boenst; P. van Renssen; Jan Romein over Nederlandsche Cultuurgeschiedenis; de roman Parijse Levens van Andries de Rosa; proza van Herluf van Merlet; Dr. Frederik van Eeden over Rembrandt van Rijn, Roel Houwink over Modern Monisme; over Hendrik de Man's De Psychologie van het Socialisme; etc.

Prijscourant, uitgegeven door de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam, op maandag 31 januari 1938, gedrukt in Oranje vanwege de geboorte van een prinsesje, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, onze huidige Koningin, dochter van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana (koningin van 1948 - 1980) en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. De geboorte werd met onbeschrijflijk enthousiastme op de beursvloer gevierd en van zaken doen "was uiteraard geen sprake". 4 pagina's op A3 formaat, gedrukt in oranje kleur. Prijs € 50.

Vrij Nederland, Utrecht december 1941, 2e jaargang, no. 6, Kerstnummer, 12 pagina's van 34 x 21 cm. 1 horizontale vouw, in redelijk goede staat: alleen een vlekje op het voorblad, prijs 25 €.
Met o.a een persoonlijk verslag van iemands verhoren en verblijf in het "oranjehotel", verslagen van de oorlogssituaties in Europa, Rusland en het verre Oosten, opheffing van de Leidsche Universiteit wegens "negativistische handelingen" en de oprichting van een "Volksche universiteit" voor het kleine aantal; NSB-hoogleraren (18) en studenten (400) dat daar aan mee zou willen doen. En vele andere zaken die een beeld geven van hoe de Nederlanders worstelden tegen en leden onder de Duitse bezettingsmacht, die het publieke leven steeds meer in zijn greep kreeg. En het zou jarenlang alleen nog maar erger worden....Zie hier voor de volledige tekst, die ik 16-3-2009 hier vond. Lees meer over hoe Vrij Nederland ontstond onder moeilijke omstandigheden:
Reeds enige maanden gevoelt de Nederlander behoefte aan een werkelijk Nederlandse krant, daar sedert de bezetting van ons land door de Duitse overweldiger, het grootste gedeelte van de Nederlandse pers deze overheerser naar de ogen ziet, hierbij abusievelijk vergetend, dat hij nog immer onze vijand is.Zo begint het eerste nummer van een verzetskrant die als opinieweekblad nog steeds bestaat, Vrij Nederland. Het nummer was gedateerd 31 augustus 1940, de verjaardag van de tijdelijk geëmigreerde vorstin. Met moeite had een groepje oudscholieren van christelijke scholen, allen 19 en 20 jaar, van hun zakgeld tien gulden bijeengestort. Het bedrag was te klein om het blad te stencillen in 1001 exemplaren zoals de bedoeling was. De makers lieten het getal 1001 staan om de Duitsers te misleiden en drukten een oplage van 130.
Initiatiefnemer was F. Hofker, die bij de Amsterdamse Telefoondienst werkte. Zijn medewerkers waren W.N.J. van Donge, C.F. Galjaard, D. Levendig, C. Kalkman, J. van der Neut en P.A. Harteveld.
In de loop van 1940 nam een groepje vrienden die een ‘echte krant’ wilden maken, de redactie over. Dat waren J. Kassies, C. Troost, de loodgieter A.H.B. Breukelaar, mr. A.B. Roosjen en mr. A.H. van Namen. De oorspronkelijke redactie zorgde intussen voor de verspreiding.
In de maanden voor de bevrijding was de oplage 15.000 geworden.


Back to home page company letters and invoices *** Go to scripophily home page *** Back to general home page

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl