HUGO VAN DER MOLEN'S

CURIOSA site

World War 2 / 2e Wereldoorlog
(update April 3rd 2011)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]


Ordering information / Bestelinformatie
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Vrij Nederland, Utrecht december 1941, 2e jaargang, no. 6, Kerstnummer, 12 pagina's van 34 x 21 cm. 1 horizontale vouw, in redelijk goede staat: alleen een vlekje op het voorblad, prijs 25 €.
Met o.a een persoonlijk verslag van iemands verhoren en verblijf in het "oranjehotel", verslagen van de oorlogssituaties in Europa, Rusland en het verre Oosten, opheffing van de Leidsche Universiteit wegens "negativistische handelingen" en de oprichting van een "Volksche universiteit" voor het kleine aantal; NSB-hoogleraren (18) en studenten (400) dat daar aan mee zou willen doen. En vele andere zaken die een beeld geven van hoe de Nederlanders worstelden tegen en leden onder de Duitse bezettingsmacht, die het publieke leven steeds meer in zijn greep kreeg. En het zou jarenlang alleen nog maar erger worden....Zie hier voor de volledige tekst, die ik 16-3-2009 hier vond. Lees meer over hoe Vrij Nederland ontstond onder moeilijke omstandigheden:
Reeds enige maanden gevoelt de Nederlander behoefte aan een werkelijk Nederlandse krant, daar sedert de bezetting van ons land door de Duitse overweldiger, het grootste gedeelte van de Nederlandse pers deze overheerser naar de ogen ziet, hierbij abusievelijk vergetend, dat hij nog immer onze vijand is.Zo begint het eerste nummer van een verzetskrant die als opinieweekblad nog steeds bestaat, Vrij Nederland. Het nummer was gedateerd 31 augustus 1940, de verjaardag van de tijdelijk geëmigreerde vorstin. Met moeite had een groepje oudscholieren van christelijke scholen, allen 19 en 20 jaar, van hun zakgeld tien gulden bijeengestort. Het bedrag was te klein om het blad te stencillen in 1001 exemplaren zoals de bedoeling was. De makers lieten het getal 1001 staan om de Duitsers te misleiden en drukten een oplage van 130.
Initiatiefnemer was F. Hofker, die bij de Amsterdamse Telefoondienst werkte. Zijn medewerkers waren W.N.J. van Donge, C.F. Galjaard, D. Levendig, C. Kalkman, J. van der Neut en P.A. Harteveld.
In de loop van 1940 nam een groepje vrienden die een ‘echte krant’ wilden maken, de redactie over. Dat waren J. Kassies, C. Troost, de loodgieter A.H.B. Breukelaar, mr. A.B. Roosjen en mr. A.H. van Namen. De oorspronkelijke redactie zorgde intussen voor de verspreiding.
In de maanden voor de bevrijding was de oplage 15.000 geworden.


De Waarheid, 5 mei 1945, bevrijdingsnummer (2 blzn, 25 x 37 cm.) van de West-Friese editie, dubbelzijdig bedrukt, prijs € 50.


Back to home page company letters and invoices *** Go to scripophily home page *** Back to general home page

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl