HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Architecture
(update January 13th 2016)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - architecture

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

The Netherlands
Arch. N.V., 's Gravenhage.
Binnenhuisarchitect (vandaar de naam ARCH) en inrichter van winkels in ruime zin.
------ Bewijs van gewoon aandeel aan toonder, f 500,- , 's Gravenhage, 25-6-1963; prijs: 34 Euro.
------ Aandeel f 100, 1964, bruine sierrand, ongevouwen, druk: kon. Drukkerijen Lankhout-Imming-Den Haag, prijs 34 Euro
----- 4 3/4% Converteerbare 15-jarige obligatie, 1963, blauwe sierrand, rood belastingstempel, 1 cm scheurtje in onderrand, ongevouwen, prijs 34 Euro.
Opgericht 27-10-1955; 1961: beursplaatsing 5% 15-jarige obligatie van 2 miljoen, waarvan 1,5 miljoen geplaats; 1963 beursplaatsing van 4 3/4% 15-jarige convo's, leening 1,2 miljoen. 1963: beursnotering 4.770 gewone en 30 bijzondere aandelen van f 500. Ook ken ik uit 1964 aandelen van f 100. Wellicht i.v.m. de op 29-7-'64 verhoging vanhet beursgenoteerde kapitaal tot f 3.585.000.1-4-1965 verviel de officiele beursnotering der aandelen. De obligaties bleven genoteerd tot 8-5-1970. Op de 5% obligaties volgde een liquidatie-uitkering van 15%. 8-11-'64 werd faillissement aangevraagd en op 28-12-'64 werd dit uitgesproken.
Bronnen:
----- Van Oss effectenboek (1964)
----- VVOF mededelingenblad maart 2001, p. 5-8. Hierin beschrijft Peter Baas de vele activiteiten van de firma en de oplichterspraktijken waaraan de firma zich heeft schuldig gemaakt.

De Bary Netto Rentefonds N.V.
gev. te Amsterdam; zeldzame SPECIMEN uit het archief van drukkery De Bussy Ellerman Harms te Amsterdam (er zijn hooguit 5 ex. van elk type voor verzamelaars beschikbaar gekomen); afm. 21 bij 30 cm en 12 bij 4 cm afbeelding van het kantoor van De Bary aan de Herengracht in Amsterdam, waar nu de Deutsche Bank zetelt.
---------- Bewijs van 1 gewoon aandeel aan toonder groot 1 gulden geel-groene sierrand, UNC; prijs 50 Euro (zonder SPECIMEN opdrukken: € 95).
---------- Bewijs van 10 gewone aandelen aan toonder, elk groot 1 gulden, donker groene sierrand, UNC; prijs 50 Euro (zonder SPECIMEN opdrukken: € 95).
---------- Bewijs van 100 gewone aandelen aan toonder, elk groot 1 gulden, blauwe sierrand; UNC, prijs 50 Euro.
---------- Bewijs van 1000 gewone aandelen aan toonder, elk groot 1 gulden, paarse sierrand; UNC, prijs 50 Euro (zonder SPECIMEN opdrukken: € 95).
set van alle 4 typen (met SPECIMEN opdrukken): € 175.
set van 3 typen zonder SPECIMEN opdrukken: € 250.

Gemeente Haarlem (N.H.) / Municipal of Haarlem
3% lening 1947 groot f 2.100.000; Schuldbrief f 1000; Haarlem, maart 1949; bruine sierrand op groen veld; oranje bel. stempel; 9 bij 6 cm gravure van het stadhuis (engraving of the Town Hall); 3 bij 3 cm wapen met spreuk: "Vicit Vim Virtus"; druk Joh. Enschede en XZonen- Haarlem; ontwaarding door zeer fijne perforaties; 125 Euro.

Gemeente Hilversum (N.H.), obligaties;
Vignette van het beroemde stadhuis, in 1931 gebouwd en ontworpen door de beroemde architect W.M. Dudok (1884-1974), stadsbouwmeester van Hilversum. See picture. Andere gebouwen die door Dudok werden ontworpen zijn naast vele in Hilversum o.a. de "oude Bijenkorf" in Rotterdam, het Hoogoven hoofdkantoor in Velsen en het Pavillon Néerlandais in de Cité Universitaire te Parijs.
English: Vignette of the townhall designed by the famous Dutch architect W.M. Dudok (1884-1974) See picture. He was the city architect of Hilversum. This townhall is considered to be his magnum opus: he designed all aspects of the building, including the garden, furniture, carpeting, light works, clocks and even the major's chairman's hammer. (Source: Financieel Dagblad May 11th 1996, p 13)
---------- 2,5% conv. obligatie f 1000, 1938, in conv. leening f 2.686.000, blauw-groene sierrand, oranje belastingstempel, ontwaarding door slechts 1 gat door de handtekening van de burgemeester, EF, 65 Euro = f 143
---------- 2,5% obligatie, f 1000, 1938, in leening groot f 3.279.000, blauwe sierrand, oranje bel. stempel,
----- met gatenontwaarding, waarvan 2 gaten door 't vignet, 23 Euro = f 50
----- met gatenontwaarding, maar niet door vignet, 45 Euro = f 99.
---------- 3,25% obligatie, f 1000, 1938, oranje sierrand, oranje bel. stempel, conditie F: veel roestsporen en zware gatenontwaarding, ook door vignet, 16 Euro.

Goudse Hypotheekfonds N.V.
gev. te Gouda; aandelen van f 10 (shares of f 10),
rare SPECIMEN from the cleared archives of the famous Dutch printer De Bussy Ellerman Harms (in Amsterdam), measuring 21 by 30 cm; condition UNC (print fresh; with coupons attached), all issued in Gouda (famous for it's Gouda Cheese, Glass works and Candles), without specification of year; with small engraving of the famous Town Hall from ca. 1450, built by the famous architect Jan III Keldermans (see for more illustrations of this town hall: www.gouda-online.nl/informatieid-4.html)
---------- 1 aandeel van f 10 (one share), red border, price 95 €
---------- 10 aandelen van f 10 (10 shares), blue border, price 95 €
---------- 100 aandelen van f 10 (100 shares), green border, price 95€


Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam,
opgericht in 1856, gebouwd op het Frederiksplein tussen 1858 en 1861 door de beroemde bouwmeester Cornelis Outshoorn (de belangrijkste architect van het eclectisisme en  architect van o.a. het Amstelhotel) voor de  door Dr. Samuel Sarphati opgerichte Vereeniging voor Volksvlijt. Het gebouw werd gezien als de apotheose van de Nederlandse ijzerarchitectuur. In 1856 werden 5000 aandelen uitgegeven van f 200, waarvan jaarlijks 100 aandelen zouden worden uitgeloot à f 250 met bovendien een kans op een extra premie. Nadien werden in 1867 en 1869 premieleningen uitgegeven van beide f 1 miloen, verdeeld in  aandelen van respectievelijk  f 10 en f 2,50. Aan de houders van hypothecaire schuldbrieven werden ook nog 2774 actions de jouissance verstrekt. Het gebouw brandde  in 1929 volledig af.
Literatuur: Wennekes, Emile (1999), Het Paleis voor Volksvlijt, Den Haag, Sdu Uitgevers, ca. 400 blzn, met personenregister en zakenregister, ISBN 90 12 08813 5, prijs ca. 20 Euro. Niet bij mij te koop.
Wennekes geeft o.a. een beknopte biografie (p. 25-33) over de beroemde Dr. S. Sarphati, oprichter van de Vereeniging voor Volksvlijt. Hij beschrijft in detail de diverse functies van het Paleis, zoals de nijverheids- en kunsttentoonstellingen (vergelijkbaar met de huidige RAI) en legt als musicoloog in deze dissertatie vooral nadruk op de programmering van muziek-, ballet-, theater-, revue-, opera- en operettevoorstellingen.
See picture of a sieve print (NL zeefdruk) of the palace by Joost Veerkamp. (niet hier te koop).

Momenteel heb ik de volgende stukken beschikbaar:
-----  accurate opgave van den afloop der gedane trekkingen van 1-5-1867 tot 2-5-1910, geen aandeel !, 14 bij 2,5 cm., 4 blzn,  prijs € 10,-
-----  mededelingen d.d. 31-12-1917 inzake premieleningen 1867 (f 10,- loten) en 1869 (f 2,50 loten) met een (wegens onvoldoende geldelijke middelen) herzien  uitlotingsschema tot 1-6-1977, geen aandeel !, groot formaat, 4 blzn., prijs € 25.
------ koperen reliefafbeelding van het Palijs van Volksvlijt, vooraanzicht (op karton met ophanghaakje), 23 bij 23 cm., prijs € 45.
----- Aandeel à f 10 in premiegeldleening groot f 1 miljoen, A'dam 1867, met 6 bij 3 cm. afbeelding van het Paleis en met paarse sierrand met alle provinciewapens, alsmede de wapens van A'dam en Nederland. Groot uitkeringsstempel, deels door de afbeelding van het  paleis; gepreegd bel.stempel 15 c.; conditie F+: div. randscheuren en paperclip roestspoor, en het paars van de rand is deels vervaagd, prijs € 50.
----- Aandeel à f 2,50 in premielening groot f 1 miljoen, A'dam 1869; afmeting: 14 bij 19,5 cm; met gravure van het Paleis, 4 engelen en een dame, met div. nijverheidsproducten, waaronder een bijenkorf met bijen. zeer zwaar gestempeld door de afbeeldingen; conditie F: op de middenvouw zwaar ingescheurd; tropisch en kleine randgebreken; blauw bel. stempel; prijs € 25.


Belgium
nothing available right now


Germany
Bischofsheimer Volksbank eG
Jubilaeum Emission (# issued = 3000) 3,5% Inhaber-Schuldverschreibung 1999-2004 ueber Zehn Euro. Beautiful watercolour painting (12 by 15 cm) of the local Water Tower. Beautiful separate coupon sheet (still valid) with 11 pictures of historic buildings in the region. Bischofsheim, February 1999, 95 Euro.

Orientexport-Handels-Aktien-Gesellschaft,
Berlin, 1923, Aktie 10.000 Mark, green with dark green border and in under print a large picture of the Sultan Ahmed "the Blue" Mosque in Istanbul (Turkey), that was completed with 6 minarets in 1616; small pink stamp "jetzt gueltig fuer 50 RM", UNC-EF, price: 110 Euro.

Sultan Ahmed - the Blue - Mosque in Istanbul


Westend Terrain und beteiligungsholding AG
Frankfurt, 1987; Sammel-Vorzugsaktie ohne Stimmrecht, über 10 Vorzugsaktien zu je 50 Mark (certificate for 10 shares of 50 Mark each); rose / brown, size 21 by 30 cm; 9,5 by 6,5 cm. engraving of the Frankfurt Villa of the Rothschild family; see picture, 2 facsimile signatures, but no Kontrollunterschrift and cancelled with the word "Ungültig", printed in red, so it may be an unissued certificate; prirnt: W. Oldenburg, München, price 45 Euro.


Greece
Banque d'Athènes (Trapeza Athenon)

Banque d'Atènes, share certificate, engraved by Henri Brauer

Established in 1893; latest change of statutes: 6-6-1919. Titre d'une action de 100 Drachmes (certificate of one share of 100 Drachmes), brown on light green field on beige; beautifully decorated piece, size 23 by 30 cm, with illustrations of god Hermes (Eng: Mercury) and 3 goddesses. Standing is Athena, the goddess of the city of Athens, dressed in armour and wearing a helmet. At her feet  a woman with on her lap a scale model of the world famous Parthenon, the temple on the Acropolis complex, dedicated to Athena. The Acropolis is also depicted. At the left a semi nude goddess holds a blindfold. In the top border is a small vignette of Athena in armour, holding a spear. Athena's owl, symbol of wisdom, is also depicted. Also depicted is an olive branch, symbol for the olive tree, Athena's gift to the city, that named itself after her in gratitude for that. Design by Henri Brauer; printed at Imprimerie Richard, Paris. A beauty to frame !

----- no. 22,017, condition VF, Greek blue paper tax stamp + red wet stamp over it.; issued in year ?; in right upper corner some figures were noted in red and blue pencil; 2 coupons left attached; price: € 95.

----- no. 132.015, condition VF, black French wet tax stamp from 1930, coupons 67-77 left attached; price € 150.


National Bank of Greece: bond of 250 Drachme, Athens, 1925  

Ethniki Trapeza tes Ellados / National Bank of Greece / Banque Nationale de Grèce


Athens, 1925, titlos mias omologias Dr. 250, 7% (certificate of a 7% bond of 250 Drachmes)

Dark green; measuring ca. 25 x 37 cm.; Beautiful pictures of 2 young girls, 2 of the 6 so called Caryatids, standing as columns in the southern hall of the Erechteion at the Acropolis in Athens.

Price: 95 Euro.

Read more about the Ionic building style and the young girls of the Erechteion.


Hungary
Praemien-Anleihe (= premium Bond), Budapest, 1886
Lot of  5 Gulden, with pink wet stamp "Stempel Amt Triest", for the expansion of the Budapest Leopoldstaedter Basilika and upkeeping of Church memorial buildings; with 4 engravings of churches in Budavar, Kassa, Budapest and Bartaa + 5 coats of arms; very decorative piece,VF+, one tiny tear in lower border; 95 Euro.

Spain
Nuevo Madrid S.A
established in 1941; Accion (Engl.: share)  de 500 Pesetas, Madrid (Spain), 1946, size: 23 by 32 cm. + coupons; 22 by 31 airial view of the cituy as planned, in blue, see 128 Kb picture; coupons attached, unfolded, EF, price 45 Euro.


United Kingdom of Great Britain
The Victoria Palace Ltd.
Certificate of x shares, United Kingdom, 1929; size: 28,5 by 25,5 cm.; 3 by 5 cm engraving of Victoria Palace, Victoriastreet, London, with on top a statue of the famous ballerina Pavlova: read the story !; Victoria Palace was built by the great theatre architect Frank Matcham.; red texts and decorations; price 75 Euro.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - architecture


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl