2nd known share ever from 1891 of the former Spyker works.
Click on the share and read the story !

HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site

a collection of old bonds and shares
een verzameling oude aandelen en obligaties


Hugo van der Molen

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen.nl

Compagnie des Installations Maritimes de Bruges. One of the most decorative stocks in the world.

Deutsch / English / Francais / Nederlands

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl
search within this site
î
zoek binnen deze siteEnglish

Nederlands

- how to order  
You can search by:
--
country
-
- company activity
-- illustration
-- < 1800
-- stock owner's name
   U kunt zoeken op:
-- land en provincie
-- bedrijfsactiviteit
--
illustratie
-- < 1800
-- naam van de aandeelhouder
 
- hoe te bestellen
- latest acquisitions (July 4th 2015)  

- laatste aanwinsten ( 4 juli 2015)

- special offers   - speciale aanbiedingen
- companies currently in the news: Jan van Eck buys terrain of airfield Twenthe
  - bedrijven in het nieuws: Jan van Eck koopt Luchtvaartterreinen Twenthe
- we are looking for .......   - wij zoeken ........
- bibliography and references
Rembrandt

Dutch Government loan -1943
3,5% bond fl.1000, with 3,5 x 4,5 cm. engraving of the famous Dutch 17th century painter Rembrandt van Rijn (1606-1669), with facsimile signature of the infamous mr. Rost van Tonningen as acting secretary general of the Finance Department in World War II, Issued in Deventer (O) in 1943
; Sold out

  - bibliografie en verwijzingen
- glossary of scripophily terms   - lijst met scripofilie termen
- famous persons   - beroemde personen
- information asked about...   - informatie gevraagd over...
- agenda of Dutch auctions and meetings   - agenda van ruildagen en veilingen
- evaluation service for your old stocks   - taxatie van uw oude aandelen
- old stock scan service for publication purposes   - scan service voor publicaties

- links and general scripohily information

- guide for collectors of American certificates

- catalogue of Dutch stocks

 

- links en algemene informatie over scripofilie

- handleiding voor de beginnende verzamelaar

- catalogus van Nederlandse effecten


     
See also our large and beautiful collections of art, female beauty, mythology and very decorative stocks
  Bekijk ook onze grote en fraaie collecties kunst, mooie vrouwen, mythologie en zeer decoratieve effecten
     
Although some 3000 different stocks are listed on this site, I also have more than 3000 stocks as yet unpublished here, due to a lack of time.As these are sorted by country and on alphabet, you can always inquire if I have any particular stock available.   Alhoewel op deze site ca. 3000 oude aandelen en obligaties beschreven staan, heb ik nog meer dan 3000 effecten die hier niet beschreven staan, vanwege tijdgebrek. Aangezien deze wel zijn geordend op land en alfabet kunt u altijd even informeren of ik een bepaald effect op voorraad heb.
     
I would also be glad to help you find a suitable stock or company letter as a gift for your friends, relatives or business relations: any topic and any price range. Just ask !   Ik zal u ook graag helpen om een geschikt effect te vinden als cadeau voor uw vrienden, familie of zakenrelaties; elk onderwerp en in elke prijsklasse. Vraag gerust !

You are here: home - scripophily - home


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl