Historic Papers site
a collection of historic invoices and letters
een verzameling historische rekeningen en brieven

Textile / Textiel
(update 23-9- 2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


Ordering information / Bestelinformatie

Paypal accepted

You are here: home - historic invoices - search by activity - textile / textiel

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Austria / Österreich

 

Innsbruck


Rudolf Baur, Tirolerloden-Versandhaus
Brief, Insbruck, 1927; 4 bei 6 cm Abbildung einer Wanderer in Tirolerloden Kleid und Hut, mit Hund, Preis 25 Euro.

  Rudolf Bauer, Innsbruck

Belgium
Georges Socquet, Cravates: Fabrication exclusive en Spécialité
31-33 Rue Donnay, Bruxelles, Belgium; lettre, 1932, 5 by 4 cm. company logo in black / red, showing a man in historic cloths ( i. e. red tails), wearing a cravatte; red "wet stamp with text: "Expos. Intern. dÁnvers 1930, Grand Prix, la plus haute distinction", 2 archive holes, price: 23 Euro.The Netherlands
Literature / Literatuur:
P.J.M. van Gorp en Ronald Peeters, Textielfabrieken op briefhoofden 1866-1856, uitgave Nederlands Textielmuseum, Tilburg, The Netherlands,1981 (alleen antiquarisch te verkrijgen).
138 pages, ca 65 illustrations and short histories of these textile factories in Tilburg.


Van den Bergh Krabbendam
Afbeelding: aan één zijde van de straat: op rekeningen t/m 1912; klik voor vergroting op de afbeelding.

Van den Bergh Krabbendam
Tilburg
Specialiteit: Fransch Flanel; Sport- en Fantasie-Flanellen; Witte en Gekleurde Dommets en Flanellen; Jaeger Flanellen, Gegarandeerd Natuurkleur.
Zie verderop voor rekeningen van N.V. Wollen-Flanel Fabrieken "BEKA" v/h van den Bergh Krabbendam
---------- 1908, bruine druk; conditie: ingescheurd pengat in de fabrieksschoorsteen, die niet erg zichtbaar is; blauw geschreven nummer 234; prijs: € 25.
---------- 1911, blauwe druk; conditie: tamelijk gaaf, div. vouwen, links boven roestsporen van een nietje; prijs € 25.
---------- 1912, blauwe druk, conditie heel mooi, linkerrand omgevouwen, prijs € 50.


H. ten Cate Hz. & Co.
Stoom-Weverijen
gev. te Almelo (O), aldaar opgericht in 1704 als handels- en handwerkbedrijf.

Rekening uit 1908 met gravure der fabrieken over de hele briefbreedte;

----- 28 november 1908, heel mooie conditie: geen ordnergaten, onder de rookpluim een klein pengaatje dat haast onzichtbaar is, prijs € 50.

Rekening zonder afbeelding, 1931, div. kleine randgebreken, 4 ordnergaten, prijs € 10.

  H. ten Cate hz. & Co. Stoom-Weverijen te Almelo, rekening met gravure uit 1908

Het beursgenoteerde Koninklijke ten Cate, tegenwoordig een high tech textielbedrijf, wordt in 2015 overgenomen door een consortium o.l.v. Gilde Buy Out Partners.
Koninklijke ten Cate produceert naast bv. tentdoek o.m. technische textiel, zoals beschermende weefsels voor brandweer en soldaten (de afd. Advanced Armour levert ook o.a. voertuigbepantsering voor het Amerikaanse leger), geweven kunstgras, thermoplastische composieten voor o.a. luchtvaart en auto's;
De familie ten Cate had nog aandelen in het bedrijf, wat na de overname het geval zal blijven. Zoals onderstaande rekening uit 1908 toont, stamt dit familie-bedrijf al van meer dan 100 jaar geleden. Het werd in Almelo opgericht in 1704 als Handels- en handwerkbedrijf (bron: Onze Oudste Bedrijven, Elsevier speciale editie, ISBN 87890352-5137-3).

Momenteel (anno 2021) kunnen mensen een deel van het complex kopen om er zelf in te gaan wonen. Voor hen zijn deze rekeningen een mooie herinnering aan hoe het er ooit uitzag.

English:
High tech textile company Royal ten Cate, listed on the Amsterdam stock exchange will be taken over in 2015 by an investment group led by Gilde Buy Out Partners.
Ten Cate is originally a textile company, over 100 years old, as is illustrated by the invoices from 1908, illustrating the large weaving factories at that time. In fact the company was established in 1704 as hand craft and trading company.
Nowadays Royal ten Cate is a high tech textile company. They produce woven gras fields for hockey and soccer fields, protective clothing for firemen and soldiers, armour vehicle protection and thermoplastics for aviation and automotive industries.
The ten Cate family held still shares in the company and will continue to have these.

Nowadays (2021) people can buy parts of the premises in order to go and live there. For those persons, this invoice is a nice historic memory.


De Giudsche Machinale Garenspinnerij, rekening ca. 1929

De Goudsche Machinale Garenspinnerij

 

De Goudsche Machinale Garenspinnerij
gev. te Gouda

Rekeningen met (ca. 8 x 5 cm) afbeelding der fabrieken:
Alle met 2 archiefgaten links.
----- 1924, prijs € 35
----- 1928, prijs € 35
----- 1929, div. kleine pingaatjes, prijs € 35

Kwitanties met afbeelding der fabrieken:
----- 1923, 2 archiefgaten door het beeld, klein scheurtje in bovenrand, prijs € 9.
----- 1927, geen archiefgaten, prijs € 15


Firma G. & H. van Schuppen
Nostrawol, Kousen, Sokken; Veenendaal, 1943; rekening aan Ter Heerdt te Deventer; de nota geeft ook aan hoeveel distributiepunten met de aankoop zijn gemoeid, 1 x gevouwen, verder perfecte conditie, prijs € 10


J.F. Scholten & Zonen
Aan de Haaksbergerstraat staat op de plaats waar nu het nieuwe ziekenhuis Ziekenzorg staat werd in 1864 het bedsrijf van J.F. Scholten en Zonen gebouwd. Er verrees een door stoom aangedreven weverij met ongeveer 200 weefgetouwen. Een brand in het jaar 1898 richtte grote schade aan in het bedrijf. Door gebrek aan grondstoffen daalde tijdens de eerste wereldoorlog de produktie. In de zomer van 1918 kwam de fabriek zelfs stil te staan. Ook de Tweede Wereldoorlog berokkende het bedrijf grote schade. Bij het bombardement van 22 februari 1944 werd een belangrijk deel van de gebouwen met de daarin staande machines verwoest. In 1945 bracht men de "politieke delinquenten" in de gebouwen van het bedrijf onder, voordat deze berecht werden. Vlak voor de tweede wereldoorlog werkten er 812 arbeiders in de fabriek.
(bron: T. Wiegman, 1981).


spit & de Vetter, Fabriek van garens, touwwerk, leidselen en singels te Gouda: oude rekening

Spit & de Vetter
Fabriek van Garens, Touwwerk, Leidseles en Singels te Gouda
Rekeningen van 1909-1914, met een 5 cm gravure van enkele fabrieksgebouwen en een stoomtrein op de achtergrond:
----- 1911, 1 archiefgat bovenin de naam, div. vouwen, div. minieme randgebreken, lichte nietjes sporen, prijs € 25
----- 1913, 1 archiefgat bovenin de naam, div. nette vouwen, geen randgebreken, prijs € 25.
----- 1914, 1 archiefgat boven in de naam, div. vouwen, div. minieme randgebreken, licht nietjes-sporen, prijs € 25


Spit en van Catz' Touwfabrieken te Gouda; brief uit 1941

Spit & van Catz' touwfabrieken N.V.
Fabrieken van Touwwerk, Koord en Garens te Gouda
Brief uit 1940 met afbeelding der fabriekcompexen over de hele breedte der rekening, in heel nette conditie, div. malen gevouwen, prijs € 50.


Tricot-Fabriek A. Schmidt & Zoon
Wildervanck (Gn)
---------- div. nota's uit 1923, afbeeldingen over de hele breedte van de fabriekscomplexen aan het Oosterdiep en het Westerdiep, met o.a. paardentram, koetsen en vrachtboot; conditie heel mooi, een of twee lichte vouwen, 2 ordnergaten, prijs 20 € / st.
--------- nota uit 1912, afbeelding over halve breedte van het fabriekscomplex aan het Oosterdiep; geen ordnergaten, 2 maal gevouwen, scheurtje onderin professioneel gerepareerd met moderne tape, 2 minieme scheurtjes in R rand, prijs 50 €.


Tricotagefabrieken v/h Frans Beeren

Tricotagefabrieken v/h Frans Beeren & Zonen NV
Weert (N.Br.), nota uit 1937 voor blouses en Poloshirts. Afbeelding (17 bij 4 cm.) van het fabriekscomplex over hele breedte met treinen en auto's met datum 1920 op de voorgevel. 2 archiefgaten, 45 Euro.
See also historic stocks of the company !
After World War II, the company produced nylon stockings. But soon it went broke.  Willy-nilly this was to have a marked influence on Dutch pension fund laws: as the company's pension fund had invested an important part of its money in the company itself, it could subsequently not meet its obligations to the pensioners. As a direct consequence of this, a new Dutch law was created: the "Pensioen- en Spaarfondsenwet", which stipulates that pension funds may only invest 5% of their assets in their own company, the exception being that more is allowed if the pension fund has an ample reserve surplus cover. (Source: J. de Jonge, Doorn, NL).
Jack Beeren emigrated in 1950 to the USA, where he founded a textile company in South Carolina, called "Klernits". He died in 2000 at the age of 95. "Klernits" is now the company that makes Polo Shirts for Ralph Laueren. (Source: David Dunn, San Francisco, USA, descendant of Jack Beeren)


BEKA-ijsbeer  

N.V. Wollen-Flanel Fabrieken "BEKA" v/h van den Bergh Krabbendam
Specialiteit in wollen en halfwollen flanellen wit, jaeger en fantasie dames- en herenstoffen - velours.
Tilburg, 1924 - 1952: rekeningen met afbeelding over de volle breedte van de fabriekscomplexen. Tevens kleine afbeelding van een ijsbeer, het logo van BEKA flanel, wettig gedeponeerd.
---------- 1924, ooit gevouwen in de afbeelding en later "rechtgestreken", prijs € 15.
---------- 1942, met roze plakker van het Rijksbureau voor Wol en Lompen. Die plakker zit slechts vast met de laatste 2 cm, rechts, zodat het briefhoofd bijna 100% te zien is als je de plakker terugslaat. Prijs € 25.
---------- 1952, in heel gave conditie, wel 2 archiefgaten, prijs € 50

Zie verder naar boven voor rekeningen van Van de Bergh Krabbendam


BEKA-fabrieken Tilburg

Opgericht in 1853 door Pieter J. v.d. Bergh-Krabbendam (1811-1894). In 1859 wordt het bedrijf gevestigd in de Lanciers-kazerne, welke gebouwd was door Willem II, aan de St.Josephstraat 126. In 1876 werkten daar 149 volwassenen, 62 vrouwen en 6 kinderen. In 1921 werd de firma omgezet in een N.V. Bij de stopzetting van de p[roduktie in 1968 waren er bij BEKA 278 werknemers. De gebouwen van de Wollenstoffenfabriek Beka zijn anno 1981 in gebruik als kantoorruimte voor de Katholieke Leergangen, als opslagruimte en als Sociaal Kultureel Centrum. Bron: Gorp en Peeters (1981).


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

You are here: home - historic invoices - search by activity - textile / textiel

Email hier uw vragen of bestellingen

en Facebook of Linkedin