Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

klimaat-rechtzaken

Klimaat-rechtzaken

U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer klimaat-rechtzaken
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

De zaak Urgenda tegen de Staat der Nederlanden

In hoger beroep stelt de Stichting Urgenda in haar memorie van Grieven, in 2018) o.a. het volgende:

Punt 2.8 Ruwweg de helft van alle uitgestoten CO2 blijft eeuwenlang, zo niet millennia in de atmosfeer hangen

Punt 2.10: De zeespiegelstijging zal bijvoorbeeld nog honderden jaren lang doorgaan, en dat geldt ook voor het afsmelten van ijskappen. Dit betekent dat de huidige concentratie van CO2 en ook de huidige opwarming van ongeveer 1,1 o C niet alleen de gevolgen hebben die nu al duidelijk zichtbaar zijn, maar ook nog ingrijpende andere gevolgen zullen hebben die nu nog niet zichtbaar zijn maar vooral volgende generaties zullen raken.

Punt 2.11: Omdat elke emissie van CO2 in de atmosfeer millennia lang daar aanwezig blijft, en een opwarmend effect heeft, is de enige manier om klimaatverandering te stoppen: uitfaseren van alle emissies van broeikasgassen en met name van CO2. Het is dus niet voldoende om de emissies op een bepaald niveau te stabiliseren. Het is nodig om de atmosferische concentratie te stabiliseren en daarvoor is nodig dat geen enkele emissie meer plaatsvindt

Punt 2.17: De huidige opwarming van 1o C ten opzichte van de pre-industriŽle tijd laat nu al significante en ernstige verstoringen van het klimaatsysteem zien, met ernstige gevolgen voor ecosystemen en grote schades voor menselijke samenlevingen. 

Deze uitspraken zijn volgens Tjerk Veenstra zeer alarmistisch en hebben als doel de rechter te overtuigen van het gelijk van Urgenda. De voorspellingen als “eeuwenlang” en “millennia” zijn uitspraken, die niet met bewijzen nader worden onderbouwd. Deze hypothesen en toekomstvoorspellingen zijn noch verifieerbaar, noch falsifieerbaar. Dat de huidige mondiale opwarming van ca. 1o C ten opzichte van de pre-industriële tijd nu al significante en ernstige verstoringen van het klimaatsysteem laat zien, is daarbij niet door Urgenda aangetoond.

In zijn artikel van 23 p. op Climatagate van 1-10-2018 probeert Tjerk Veenstra aan te tonen dat er, in tegenstelling tot wat Urgenda beweert, tot nu toe er nog helemaal geen ernstige verstoringen zijn als gevolg van de toegenomen CO2-concentratie en dat er juridisch gezien gerede twijfel bestaat over de schuld van CO2 voor de voorspelde toekomstige klimaateffecten.

Bron: Veenstra, Tjerk, Omgekeerde bewijslast: Is CO2 schuldig ? , Climatagate 1-10-2018.


Literatuur:

Artikelen op Climatgate.nl:
- Veenstra, Tjerk, Omgekeerde bewijslast: Is CO2 schuldig ? , Climatagate 1-10-2018.

U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer klimaat-rechtzaken
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !