Asterix: de hemel valt op ons hoofd

Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

Systematische Inhoudsopgave

CO2 in de atmosfeer
bejubeld, aanbeden en bestreden......
uitgeademd en onder de grond gestopt

Systematische Inhoudsopgave
U bent hier: inhoudsopgave - systematische inhoudsopgave

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Zie hier voor onze Alfabetische Inhoudsopgave van deze website


BOSSEN en VEGETATIE
hout en houtproducten

  AARDE   ATMOSFEER
(dampkring) & KLIMAAT
  WATER   ENERGIE   ECONOMIE, BELEID & WETENSCHAP

acetylation of wood Amazonegebied
Arbolivia project

Belangenvereniging Bomen Op Stand - BBOS
bomen

boomplant-certificaat-kado
boomringmetingenBorneo

bosbouwbedrijven
:
- Costa Rica
- Flor y Fauna
- Forest Trading
- Pan American Woods
- Precious Woods
- Terra Vitalis
- wereldwijd


bosbouw- beleggings-maatschappijen
--- FIAM
--- Global Solidarity Forest Fund
---
Molpus Woodlands Group
---
Goodwood
--- Floresteca

--- Hancock Timber Resource Group
---
NIBO
---
Sicirec
--- Sicirec Bosbouw Mix Fonds
---
Sicirec Forestry Mix Fund
---
Sicirec formule
--- Teakwood International

bosbouw-keurmerken BOSSEN
- in Nederlandbosbranden
brandstof uit biomassa

glossaryof forestry terminology

herbebossing
hout
houtbedrijven
- in Indonesië
- in Nederland
--- Jacob Sprey

hout-keurmerken

houtprijsontwikkelingen
- in Nederland
- nieuws
Nationale Parken in Nederland
Nederlandse bossen

ontbossing:
- van Borneo personenregister:


S&P Global) Timber & Forestry tracker

timber tracker

 

aardbevingen
- schaal van Richter

bevolkingsomvang
-
Darwin Awards

biodiversiteit

branden

droogte

fauna
- dolfijnen
- ijsberen
- Marc van Roosmalen

flora

ijstijden-cyclus

land- & tuinbouw

mest: zie uitwerpselen

metalen:
- tin
-
Uranium
- zeldzame metalen

Noordpool
- Noordpoolroute

personenregister:
- Marc van Roosmalen

Richter, schaal van

tuinbouw

(het grote) uitsterven van 251 miljoen jaar geleden

uitwerpselen
- dierlijke

- menselijke
- mest

veeteelt

vervuiling

vulkanen

weergoden

wind, stormen, cyclonen & orkanen

winters:
- strenge winters

woestijnen

zonne-activiteit

Zuidpool

 

 

 

AGW- antropogenic global warming

broeikas:
- broeikaseffect
- broeikasgassen
--- C02
--- methaan
--- waterdamp

climate gate:
- emails

C02
- CO2 afvang en opslag

dampkring

El Niño en El Niña

extreem weer

Global Warming:  How It All Began

glossary of C02 and climate terms

hete zomers

hiatus (pauze in opwarming)

hittegolven

IPCC

klimaat:
- alarmisme
-
beleid & verdragen
- consensus over
- definities
- modellen
- verandering
- verdragen & beleid
- wetenschap

lucht:
- luchtkwaliteit
- luchtsamenstelling
-
luchtvervuiling

methaan

Nature, not Human Activity, Rules the Climate

opwarming atmosfeer

ozonlaag

personenregister:
- Boer, Yvo de
- Crok, Marcel
- Giaever, Dr. Ivar
- Gore, Al
- Jones, Phil
- Labohm, Hans
- Lange, Kees de
- McIntyre, Steven
- Monckton of Brenchley, Christopher.
- Pair , Kees le
- Rozendaal, Simon
Singer, S. Fred
Smit, Hajo

satellietmetingen

storm en wind

strenge winters

temperatuurmetingen
temperatuurschalen

waterdamp

 

badkuiptest

bergwater

drinkwater

gletsjers

ijsbergen:
- in Lake Michigan

ijstijden-cyclus

meren

neerslag

Noordpool
- Noordpoolroute

overstromingen

personenregister:

regen

rivieren
- energieopwekking in

scheepvaart
- zeilschepen

tsunamis
- ontstaan van


visserij

water:
waterdamp
waterkrachtcentrales:
-- in de Philippijnen
- waterverbruik
- watervervuiling
- watervoorraden
- waterkwaliteitszorg

zeeën

 

 

aardolie:
- produktie
- distributie

aardwarmte

AlgaeBiofuel

algen

auto's
- op elektra
- op waterstof

- met hybride systemen

beleggen in energiebesparing

biobrandstoffen:
- bio-diesel
- bio-ethanol
- bio-gas
- biomassa-centrales
- koolzaad
- mais

CO2 afvang en opslag

diesel

duurzame energie

elektriciteitsbedrijven

elektrische
- auto's

ENER

energie:
-
energiebeleid
-
energiebesparing
- en geopolitiek
- onderzoek
- energie en geo-politiek
-
energielabels voor woonhuizen
-
energieopwekking in rivieren
-
energieproductie en distributie
- energietransitie
- energieverbruik:
----
bij recreatie
---- bij transport
---- bij werk
---- bij wonen

ethanol:
- Tiger Ethanol

EU-biobrandstoffenbeleid

fietsen

fossiele brandstoffen

gas: een overzicht
- gasleidingen
- gasproduktie
- gas (shalie)

- gasverbruik
- gasvoorraden wereldwijd
-
gaskraan naar Europa:
----- Rusland
- Gazprom-lied


geopolitiek en energie

groene stroom

 

atoombewapening

beleggen in energiebesparing

beurs:
- noteerde bedrijven

- wijsheden

bruto nationaal produkt

Campbell Group
Caterpillar Inc.

energiebeleid

G20

Google Inc.
Google bedrijfs-cijfers

goud

griepvirussen

huizen:
-- bijzondere
-- van beroemde personen

IPCC

Islam: te veel in Nederland ?

klimaat:
- consensus over
- definities
- modellen
- verandering
- verdragen & beleid
- wetenschap

landbouw

landen
- Bolivia
- China
- Costa Rica
- Groenland

melkveehouderij

metalen
- tin
-
Uranium
- zeldzame metalen

personenregister:
- Labohm, Hans
- Lomborg, Bjørn
-
Pachauri, Rajendra K.
- Pair, Kees le
-
Richel, Theo
- Rozendaal, Simon
- Singer, S. Fred
- Smit, Hajo

- Thieme, Marianne

satellietmetingen

temperatuurmetingen
temperatuurschalen

tuinbouw

valuta

we betalen ons suf
"om de wereld te redden"

 


BOSSEN en VEGETATIE
hout en houtproducten

  AARDE   ATMOSFEER
(dampkring) & KLIMAAT
  WATER   ENERGIE   ECONOMIE, BELEID & WETENSCHAP
               

hernieuwbare energie

hout als biobrandstof

huishoudens

Intel belegt in zonne-energie

kerncentrales
-afval
-ongevallen

kernenergie
- voorstanders

kolen:
- centrales
- productie en -distributie
- verbruik

koolzaad

lage CO2-energie

menskracht

olie
145 olie- en gasbedrijven
oliebronnen in Mongolië
olie en geopolitiek
oliemaatschappijen: een lijst
oliepalmen
olieproducerende bedrijven
olieproducerende landen
olieproductie en -distributie
olieverbruik
olievervuiling in zee
olievoorraden

OPEC: zie olieproduktie

paardenkracht

palmolie

Partij van de Planten

personenregister:
- Bush, George
- Gore, Al
- Trump, Donald

shaliegas

"schone" energie
schoner gasverbruik
schoner olieverbruik

spaarlampen

stroom (groene)

Tiger Ethanol

treinen

   

bibliografie

personenregister

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Of zoek met Google binnen deze website:

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

(Een versie van deze website in het Engels is onder constructie)voor uw rust en frisse boslucht......................

TE HUUR:


Ideaal vakantiehuis (met CV en wifi) voor natuurliefhebbers en rustzoekers, uniek (af)gelegen aan de rand van een 0,5 ha. heideveld, te midden van 25 ha. natuurgebied van (vooral) Natuurmonumenten te Norg (Drenthe)


.