Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

We betalen ons suf

"om de wereld te redden"

we betalen ons suf "om de wereld te redden"

U bent hier: inhoudsopgave -economie - we betalen ons suf "om de wereld te redden"

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.
Aldus Wim Kan in één van zijn Oudejaarsconferences.

De Energietransitie, waar willen we naartoe met wind en zon? Cijfers die nooit worden genoemd
Een artikel van 21 p. door A. Noniem op Climategate.nl, 23 mei 2017.

Ene David schreef als reactie op dit overzichtsartikel dit op mei 23, 2017: (foto komtvan elders):

Er is geen sprake van energietransitie = voorraadtransitie want die nieuwe “voorraden” energie zijn er niet. Wel is er kapitaaltransitie van arm naar rijk waarmee we de weg naar een nieuw feodaal stelsel zijn ingeslagen. De nieuwe definitie van slavernij: “na aftrek van vaste lasten geen cent overhouden”.
Het energiebeleid is een aaneenschakeling van tegenstrijdigheden. 1. men wil de aarde (exploitatie) ontzien maar kiest een energiesysteem dat extreem (100 x meer) grondstoffen benodigt (staal, beton, koper…)
2. men zegt de natuur te beschermen maar kiest een energiesysteem dat juist heel veel land nodig heeft en natuur in industriegebied verandert daarmee de habitat van dieren vernietigend. Men wil de CO2 concentratie in de atmosfeer verlagen terwijl meer de aarde juist vergroent.
3. men focust op de elektrische energie van huishoudens maar dat is slechts 2,5% van het geheel.
4. milieuorganisaties roepen dat technologie alleen het niet redt maar een “mentaliteitsverandering” noodzakelijk is.
Conclusie: dit is activisme, het gaat om controle en macht. Niet het milieu of het klimaat staan op het spel maar onze vrijheid.
De energietransitie is een machtsgreep van de elite.

 

we can the air, ha,ha,ha

en dat natuurlijk wetenschappelijk goed onderbouwd.................

climate change formula

klik voor vergroting


Duitsland
Inmiddels is door de extra energie-opslagen voor de "Energiewende" energie voor steeds meer Duitsers onbetaalbaar geworden. Men spreekt van "Energie-Armut : jaarlijks worden bij honderd duizenden huishoudens de energieleveranties gestaakt wegens wanbetaling (referentie volgt).


Frankrijk
President Macron beschimpte president Trump's Amerikaanse beleid om uit het akkoord van Parijs te stappen en zegde gelijk toe dat Frankrijk daarom extra donaties zou doen voor de jaarlijkse pot met $ 100 miljard voor de ontwikkelingslanden, die per 201? in zou moeten gaan.

Ondertussen zijn de Franse "gele hesjes(gillets-jaunes) in 2018 fel gaan protesteren tegen extra belasting op brandstof en diesel (de meeste Fransen rijden diesel), wat overigens slechts de druppel was die de emmer van ontevredenheid deed overlopen. De gewone Fransman blijkt meer bezig met zijn banksaldo aan het einde van de maand, dan met het zgn. verwachte "einde" van de wereld, de veronderstelde "catastrofale" opwarming van de wereld door CO2 uitstoot.

Frans protest vab de Gele Hesjes bij de Eiffeltoren

Geen klimaat-belasting, geen brandstof-belasting; klik op het cartoon voor een vergroting

   

gele hesjes met Marianne   Marianne met gele hesjes

Klik op de cartoons voor een vergroting

Deze cartoons tonen de Franse Marianne, symbool van het strijdende volk, samen met de gele hesjes op de barricaden.

Naar het beroemde romantische schilderij La Liberté guidant le peuple (1830) van de Franse Schilder Eugene Delacroix, dat de Juli-Revolutie van 28 juli 1830 herdenkt (het hangt in museum het Louvre in Parijs).

 


Griekenland: Te dure energie leidt tot luchtvervuiling (crisis-smog) en ongecontroleerde boskap

In de jaren tachtig stond Athene bekend om de smog van de uitlaatgassen die over de stad hing. Die is ondertussen verdwenen. De smog in de jaren tachtig was afkomstig van de uitlaatgassen van de auto’s. Door het verbieden van dieselwagens in Athene, door het installeren van roetfilters en katalysatoren en door het invoeren van het even/oneven systeem (waarbij auto’s met een nummerplaat die eindigt op een even nummer op de even dagen de stad in mogen, en auto’s met een nummerplaat die eindigt op een oneven nummer, op oneven dagen), is de smog flink teruggedrongen.

smog crisi-boven Athene-januari 2013  

Anno december 2012 hangt er op koude winteravonden boven de Griekse hoofdstad een heel ander soort smog: crisissmog.

 

 

<----Crisissmog boven Athene 27-12-2012 - Foto: X-andra:
klik voor vergroting

Om de staatsfinanciën weer op orde te krijgen werd de accijns op stookolie fors verhoogd. Maar de meeste Griekse verwarmingsinstallaties werken op stookolie. Veel Grieken kunnen zich die dure stookolie (ca. € 1,35 /liter) niet meer permitteren, waardoor de vraag met 80% zou zijn gedaald en de Grieken massaal zijn overgegaan op het stoken van het goedkopere hout. Veelal in haarden, die meer bedoeld waren voor de gezelligheid of goede sier, dan om het huis echt te verwarmen. Ook in grote flatgebouwen is de centrale verwarming voor velen te duur geworden, waardoor de centrale kachels daar worden uitgezet en men de open haard maar gaat gebruiken. Houtkachels en kachels voor pallets zijn nu erg in trek. In middels wordt alles wat los en vast zit verbrand. De aanvankelijke charme van de geur van brandende haarden (die ik me uit mijn jeugd nog wel herinner van de wintersport in Oostenrijk, HvdM) is inmiddels volledig verdwenen. De gevolgen voor het milieu zijn desastreus, niet alleen in grote steden als Athene, maar ook in kleinere steden en dorpen. De lucht wordt troebel en heeft een verbrandingsgeur. Je merkt het ook wanneer je over de straten van Athene loopt: niet alleen zie je de mist, maar je ruikt het ook. De brandgeur is zo nadrukkelijk, dat hij je de adem bijna afsnijdt en je ogen doet branden

In Athene hangt - vooral 's avonds - een verstikkende mist, die al gauw op de luchtwegen slaat. Vele stoffen in de crisissmog zijn kankerverwekkend, dus het is best mogelijk dat de winteravonden binnenkort voor heel wat ziektes en longaandoeningen zullen zorgen. Mensen met astma en longaandoeningen wordt aangeraden in de avonduren binnen te blijven. Wetenschappers maken wel eens de vergelijking tussen het Athene in 2012 en het Londen van Charles Dickens. De smog zit vol kleine partikeltjes en is erg schadelijk voor het menselijk ademhalingsstelsel.

De houtkacheltjes die mensen gekocht hebben, hebben vaak geen veiligheidscertificaat. Het zijn goedkope middelen om je warm te houden. De kacheltjes kunnen gewoon brandhout of zogenaamde pellets verbranden. Vaak hebben mensen een gat in hun buitenmuur geslagen om de rook zo via de luchtpijp uit huis te krijgen.
In de Griekse hoofdstad kopen mensen brandhout waar ze het maar kunnen vinden. Dat is vaak in zwarte circuits, omdat het goedkoper is. Maar de herkomst van dat brandhout is soms twijfelachtig en de kwalititeit is zeker niet goed. Maar vele mensen kunnen zich zelfs niet het normale brandhout veroorloven. Maar vaak branden mensen niet eens gewoon brandhout op. Aftandse meubelen die bij het vuilnis op straat worden gezet, worden nu meteen door mensen weer in huis genomen om ze in de open haard of in de kachel te laten branden. Meubelen zijn vaak met chemische stoffen bewerkt, dus het behoeft geen betoog dat bij het verbranden heel erg veel schadelijke stoffen vrijkomen.

Een ander gevolg van de dure stookolie is de illegale bomenkap, die inmiddels volledig uit de hand aan het lopen is.
Er is al heel wat brandhout gesignaleerd dat gekapt is in Albanië, Macedonië of Bulgarije en dat Griekenland is binnengesmokkeld en dan een certificaat van hoogwaardig Grieks brandhout heeft gekregen. Minderwaardig brandhout maakt meer schadelijke stoffen los en zorgt voor meer rookontwikkeling.
Grieken buiten Athene - want het fenomeen beperkt zich natuurlijk niet tot de Griekse hoofdstad - hebben iets makkelijker toegang tot brandhout. Zij gaan gewoon naar de bossen en kappen illegaal bomen. Door de besparingen die aan Griekenland worden opgelegd, heeft de overheid geen geld om boswachters in dienst te nemen die dergelijke gevallen moeten rapporteren en er tegen moeten optreden. Waardoor de oppervlakte van de Griekse bossen deze winter flink zal teruglopen.Op grote schaal worden bomen gekapt door mensen die het zich niet kunnen veroorloven brandhout te kopen. Ook olijfbomen en nieuw aangeplante bomen in afgebrande bosgebieden moeten het ontgelden.

Bronnen: FD, 10-1-2013; www.dewereldmorgen.be, d.d. 28-12-2012


Nederland


Wiegel over klimaatbeleid-2018
Bron: Telegraaf-Opinie, 28-9-2018 n.a.v. de troonrede.


2018: jaar van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet:

Tim Engelbart schreef er het volgende over op 28 augustus 2018 in De Dagelijkse Standaard (ook verschenen op climategate.nl van 2-9-2018):
Thierry Baudet zet kabinet klem over nutteloze windmolens en domme lozing van gas en kernenergie: ‘Niet haalbaar!’
De scherpste Kamervragen van deze zomer komen van Thierry Baudet, die een interview met de Duitse minister van Economie en Energie aangrijpt om ook het Nederlandse energiebeleid eens grondig tegen het licht te houden. Gaat de Nederlandse regering wel tot het uiterste om de meest efficiënte energiebron voor de burgers te garanderen? FVD-voorman Baudet heeft er duidelijk zo z’n twijfels over …
Nederland is het land dat hele windmolenparken op zee bouwt, en ook de provincie Friesland staat er inmiddels vol mee. Ook is Nederland het land dat van het gas gaat en belooft dat ondanks alle veranderingen aan het energienetwerk de burger geen cent extra hoeft te gaan betalen voor stroom. Het land dat op termijn alle kernenergie wil staken en weigert te investeren in veelbelovende nieuwe energiebronnen als thorium.
Wellicht is het goed om dat beleid, dat rechtstreeks uit het partijprogramma van GroenLinks afkomstig lijkt, eens onder de loep te nemen. Er wellicht zelfs mee te stoppen, voordat het allemaal écht onbetaalbaar wordt.
Daarom stelde Forum voor Democratie-voorman Baudet de volgende serie Kamervragen: lees ze alle hier.

De Energietransitie: wat kost het en wat levert het op?
Volgens Thierry Baudet van de politieke partij FvD kost het idioot veel en levert het helemaal niets op. Integendeel: we houden zo onvoldoende geld over voor adequate dijkversterking langs de kust.

Bekijk zijn video op Youtube van oktober 2018 waarin hij uitlegt dat de politiek heel ander moet reageren op de klimaatveranderingen.

FvD: transitie gaat  60.000 € per gezin kosten

De kosten van de huidige plannen van Rutte III (anno 2018) rijzen volstrekt de pan uit........

en leveren geen meetbaar effect op m.b.t. het stoppen van de opwarming van de aarde.

volgens het FvD gaat de energietransitie geen meetbaar effect opleveren tegen de opwarming van de aarde

Het bedrijfsleven moet bijna net zo veel ophoesten als de burgers. Daarom zullen minder bedrijven zich hier vestigen en zullen vele ervan naar het buitenland verhuizen.

transitiekosten voor het bedrijfsleven

Met onder andere nog eens 140 miljard aan subsidies voor windmolens, zonnepanelen en biomassa (overigens vervuilender dan kolen !)

komt het kostenplaatje voor Rutte III's energietransitieplannen op wel

transitiekosten minstens 650 miljard

Maar het kan volgens Baudet even zo goed wel 1.000 miljard gaan worden.

Even ter orientatie: het Nederlandse bruto nationaal product (wat alle burgers en bedrijven totaal verdienen) is in 2018 ca. € 700 miljard en de rijksbegroting ca. € 300 miljard.


Rutte III legt rekening voor klimaatbeleid bij laagste inkomens

Het Nederlandse klimaatbeleid wordt nóg oneerlijker. Het kabinet-Rutte III ontziet vervuilende bedrijven nog meer dan het vorige kabinet, terwijl van huishoudens steeds meer gevraagd wordt. Vooral huishoudens met de laagste inkomens worden hard in hun portemonnee getroffen. Dat blijkt uit een rapport van CE Delft in opdracht van Milieudefensie dat maandag 5-2-2018 werd gepresenteerd.

Mensen met de laagste inkomens, dat wil zeggen een bruto inkomen tot maximaal 23.000 euro, zouden in 2021 van hun besteedbaar inkomen 2,1 procent kwijt zijn aan heffingen voor klimaatdoeleinden. Dat percentage wordt door de maatregelen van het derde kabinet-Rutte verdubbelt tot 4,2 procent. Door verhoging van de energiebelastingen betalen achthonderdduizend armere huishoudens straks bijna 20 procent van hun inkomen aan gas en elektra. Daar komt nog bij dat groene alternatieven voor energie maar voor weinig mensen bereikbaar zijn. De kloof tussen wie wel en niet mee kan doen, wordt groter, staat in het rapport te lezen.

Milieudefensie concludeert:
Klimaatlasten voor burgers stijgen nu, terwijl toegang tot oplossingen achterblijft. Dat is niet eerlijk. Iedereen; burger of bedrijf, rijk of arm, moet bijdragen. Dat kan alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de vervuiler betaalt. We hebben een eerlijk klimaatbeleid nodig.

Vorig jaar al bleek uit een onderzoek van Milieudefensie dat burgers veel meer bijdragen aan de transitie naar duurzame energie dan grote bedrijven, en dat arme huishoudens daarbij relatief het hardst geraakt worden. Die laatste groep zou in de problemen komen bij ongewijzigd beleid. Het rapport leidde tot kamervragen, een politiek debat, en ook energiebedrijven en andere maatschappelijke organisaties trokken aan de bel. In plaats van in te grijpen, zet het kabinet-Rutte III de lijn voort, en worden bedrijven zelfs nog meer ontzien. Bedrijven die onder het vorige kabinet al zeer weinig bijdroegen aan de overgang naar duurzame alternatieven, hebben van Rutte III ook niets te vrezen. De zware industrie, die meer uitstoot dan alle huishoudens bij elkaar, wordt zelfs bijna helemaal niet belast.

Indicatoren voor een rechtvaardig klimaatbeleid | CE Delft/Milieudefensie

Directeur van Milieudefensie Donald Pols zegt:

Klimaatlasten voor burgers stijgen nu, terwijl toegang tot oplossingen achterblijft. Dat is niet eerlijk. Iedereen; burger of bedrijf, rijk of arm, moet bijdragen. Dat kan alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de vervuiler betaalt. We hebben een eerlijk klimaatbeleid nodig.Klimaatlasten voor burgers stijgen nu, terwijl toegang tot oplossingen achterblijft. Dat is niet eerlijk. Iedereen; burger of bedrijf, rijk of arm, moet bijdragen. Dat kan alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de vervuiler betaalt. We hebben een eerlijk klimaatbeleid nodig.Het klimaatbeleid is oneerlijker geworden. Rutte III kiest er nog nadrukkelijker voor om de echte vervuiler niet te laten betalen en de burger extra te belasten. Dat is onhoudbaar. We staan voor een enorme transitie: iedereen moet meedoen, ook bedrijven. En zeker de grote vervuilers. Voor Milieudefensie is dat een breekpunt in het nieuwe energieakkoord.

Pols waarschuwt er ook voor dat het klimaatbeleid van Rutte III bijdraagt in de opkomst van populistische partijen. Partijen die weinig op hebben met duurzaamheid of klimaatverandering in twijfel trekken. Volgens Pols is het ook daarom van het grootste belang dat de bedrijven gaan meebetalen, zodat niet het gros van de kosten bij de huishoudens komt te liggen: ‘Als de lasten alleen op de burgers worden verhaald, komen die in verzet en gaan op rare partijen stemmen.’


Gasverbruik, kosten per m3, vast recht, energiebelasting en BTW voor verschillende gebruikersgroepen anno 2018

energiebelasting-staffels

energiebelasting van burgers tov bedrijven

Energiebelasting en Opslag duurzame energie-belastingen

Uit een in mei 2018 verschenen rapport van PriceWaterhouseCoopers, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, wordt duidelijk dat met name de grootste industriële gasverbruikers weinig energiebelasting betalen. Hun totale gasprijs bedraagt ruim 18 eurocent per kubieke meter (zie tabel hier boven). De energiebelastingen bedragen ongeveer 1,48 cent, nog geen 8 procent van het totaal. Burgers betalen daarentegen bijna 80 cent per m3.

De hoofdprijs wordt dus betaald door de consument (zie tabel hier boven). Naast de energiebelasting betaalt een huishouden ook nog eens btw, ruim 11 cent per kubieke meter. Het vastrecht voor consumenten is ook nog eens veel hoger dan dat voor bedrijven (zie tabel hier boven)

Alle belastingen tezamen – inclusief btw – betaalt de Nederlandse consument ruim 215 euro per ton CO2-uitstoot gerelateerd aan het verbranden van gas. De Grote Industrie slechts bijna € 8 !!!!!!!

(Bron: Ties Joosten op Follow the Money van 25-8-2018 (zie hier indien link verbroken)).

Verdere literatuur over energiekosten in Nederland:
- Hans Labohm, Paradox: de economie loopt goed, maar mensen hebben hoe langer hoe meer moeite de eindjes aan elkaar te knopen, Climategate, 12-12-2018.
- Pieter Lukkes, Wie is de pineut ?, Climategate.nl 19-12-2018


stroomfactuu-heffingen nemen toe

klik voor vergroting

 

extreme green energy poverty

klik voor vergroting

 

Fokke en Sukke betalen zich suf aan energie ondanks gedaalde olieprijs...steel niet


Verenigd Koninkrijk
The cost of Britain’s unilateral renewable energy policies is running out of control, the inevitable result of replacing cheap and reliable energy with expensive, intermittent sources. In 2016, the combined costs of the Levy Control Framework (LCF) and carbon taxes reached over £9 billion. According to official figures, the Climate Change Act will cost the UK economy over £300 billion by 2030, costing each household £875 per annum (bron: Hans Labohm, Climategate, 1-5-2017)


kosten van windenergie lopen uit de hand

 

UK tax payers   Carbon tax good for the government

 

 

 

 

 

 

 

 

 


big green  

In Groot Brittannië verdienen landeigenaren nogal aan de pacht die ze ontvangen door het plaatsen van windmolens op hun landgoederen toe te staan, het Koninklijk Huis ook.

<---klik voor vergroting

Literatuur:
Rupert Darwall , THE CLIMATE CHANGE ACT AT TEN , History’s most expensive virtue signal, Global Warming Policy report 31, 2018

Rupert Darwall, Ten Years On, The UK Climate Change Act Is Harming The Poor, Global Warming Policy Foundation , 22-nov. 2018

Pleidooien voor goedkope energie

Thatcher: running out of other peoples money  

omdat het geld niet aan de bomen groeit

Omdat het geld niet aan de bomen groeit.......

 

Verenigd Koninkrijk
Als handreiking aan de nieuwe regering heeft de Britse ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF) in april 2017 een manifest gepubliceerd, getiteld, ‘Energy Manifesto Calls For Reforms That Ensure Cheap And Reliable Energy Future’, dat een U-wending van het Britse energiebeleid bepleit:

"The first priority of British energy policy should be to enable business and households alike to have access to cheap and reliable sources of energy". bron: Hans Labohm, Climategate, 1-5-2017

  make energy cheap again

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.
Aldus Wim Kan in één van zijn Oudejaarsconferences.


U bent hier: inhoudsopgave -economie - we betalen ons suf "om de wereld te redden"
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !